Opisz krótko w jaki sposób naelektryzować trwałym ładunkiem elektrycznym metalową rurkę

Na rurce naelektryzowanej przez potarcie suknem, zgromadził się ładunek q 1= -3 µC.. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.. Jaką pracę musiałaby wykonać grzałka elektryczna, .. U.7.08 Dynamo, czyli jak oświetlić drogę podczas nocnej jazdy rowerem.. Prąd indukcyjny można wytworzyć np. zbliżając magnes do zwojnicy.W zadaniach 1-16 wybierz jedną poprawną odpowiedź.. Zobojętnianie ciała - działanie prowadzące do tego aby ciało naelektryzowane stało się ciałem elektrycznie obojętnym.Ładunek …


Czytaj więcej

Napisz równania reakcji otrzymywania soli przez działanie odpowiednim kwasem na tlenek metalu jeżeli

Są metale, takie jak miedź, które nie ulegają reakcji z kwasem solnym.. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) reagentów organicznych.. Jedwab naturalny to włókno białkowe zwiezęcego pochodzenia.Natomiast jedwab sztuczny powstaje w w.Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji tlenku wybranego spośród powyższych (SO 2, Cr 2 O 3, NO) reagującego z kwasem solnym i zasadą sodową, wiedząc, że produktem reakcji tego tlenku ze stężonym, wodnym roztworem NaOH jest związek kompleksowy (hydroksykom…


Czytaj więcej

Wybierz wzory sumaryczne tlenków metali co2 no na2o so2 co k2o so3 pbo2 cao n2o mgo

Dlatego wzór sumaryczny tego związku chemicznego to: AlCl 3.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Tlenki amfoteryczne.. Jeśli nie wiesz, jakie produkty powstają, wprowadź wyłącznie odczynniki i kliknij 'Zbilansuj'.Przedmiot -Chemia Klasa - VII ( 2 jednostki lekcyjne) Termin - 18.05. do 22.05.2020 r. Nauczyciel - Helena Banaszak Temat:Tlenki metali i niemetali.. 3 Zadanie.. W reakcji tlenków kwasowych z zasadami powstają sole: …


Czytaj więcej

Wypisz z jakich metali wytapia się mosiądz i brąz

Zanim jednak pierwsze worki wylądują na śmietniku, warto przemyśleć swoją decyzję.Dostawca : Mosiądz | Huty miedzi, brązu i mosiądzu | metale - obróbka skrawaniem | Miedź i stopy miedzi | Odlewnie artystyczne [+] odlewnia brązu | formowanie metali | odlewnia do odlewania piaskowego | wytapianie ciągłym strumieniem | produkcja metali nieżelaznych i stopów | brąz ołowiowy | stopy z brązem | brąz cynowy | brązal Miedź (hebr.. Opcje wstępnego patynowania miedzi pozwalają uzyskać różne kolory.Brązy …


Czytaj więcej

Wypisz ukryte w diagramie nazwy metali

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Odszukaj w diagramie nazwy przedmiotów wykonanych z drewna i wypisz je pod diagramem.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. @Gość Zadanie zostało prawidłowo rozwiązane.. Miłej pracy.. Do metali żelaznych zaliczamy: .. Który metal jest w stanie skupienia ciekłym, w pokojowej temperaturze.…


Czytaj więcej

Opisz z jakich surowców powstają metale i w jaki sposób je otrzymujemy

Nazwy kwasów tlenowych tworzy się, dodając do wyrazu kwas nazwę niemetalu wchodzącego w skład tego kwasu z cząstką -owy.. Metale to są różne pierwiastki chemiczne.. Z papieru po recyklingu powstaje ponad 5000 różnych rodzajów produktów, w tym m.in. banknoty, bandaże, fartuchy szpitalne, abażury, izolacja samochodowa, doniczki i podstawki, filtry do kawy, opakowania do jajek itd.. Stop najczęściej posiada odmienne właściwości od jego elementów składowych, w niektórych przypadkach nawet niewielki…


Czytaj więcej

Opisz właściwości metali

Inne własności cieplne metali to; temperatura wrzenia 1-7, ciepło właściwe 1-8 oraz ciepło topnienia 1-9.. Lit jest w przyrodzie bardzo rozpowszechnionym pierwiastkiem, jednak występuje tylko w postaci soli.. Miedź wchłaniana jest z jelita cienkiego, skąd przechodzi do wątroby, a wydalamy go wraz z żółcią.Wodorotlenki metali uzyskuje się na drodze dwóch reakcji: reakcja metalu z wodą, np.: .. Cynk, sód, magnez, żelazo i glin to metale.Metale mają niską elektroujemność i charakteryzuje je zdolno…


Czytaj więcej

Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych podaj nazwy metalu i niemetalu

2011-10-11 18:26:46; Korzystając z układu okresowego, ustal numer grupy,nr okresu, liczbę atomową orazOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 63 .. Inne książki z tej serii: Chemia w zadaniach i przykładach.. Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe.. .podaje pochodzenie nazw wybranych pierwiastków chemicznych, korzysta z układu okresowego pierwiastków, wyszukuje symbol pierwiastka chemicznego na pod…


Czytaj więcej

Wpisz do tabeli nazwy metali wykazujących podane właściwości

2010-09-07 15:37:17Chemiczną właściwością metali jest zdolność do oddawania elektronów z utworzeniem jonów dodatnich.. Wśród nich ważną .2.. Na schemacie przedstawiono reakcje tlenku cynku.. Literą X oznaczono sól cynku, a literą Y związek kompleksowy.. - jeden, grupy 2.. Metale o gęstości mniejszej od 4,5 g*cm-3 zalicza się do tzw. metali lekkich ( najważniejsze z nich to : glin , magnez , beryl , sód , potas ) , natomiast o gęstości większej od 4,5 g*cm-3 zalicza się do metali ciężkich .. Cho…


Czytaj więcej

Zapisz równania reakcji otrzymywania soli o podanych nazwach metodą metal plus niemetal

Stała dysocjacji tego kwasu wynosi 1,8·10-5, co oznacza, że na przykład w roztworze o stężeniu 1 mol/dm 3 tylko 0,42% cząsteczek kwasu octowego jest zdysocjowanych.Mydła - sole metali i wyższych kwasów tłuszczowych o 12-20 atomach węgla (np. palmitynowy, stearynowy, oleinowy).Są związkami powierzchniowo czynnymi - zmniejszają napięcie powierzchniowe na granicy faz.. Nalezy jednak pamietac, iz nie wszystkie metale przereaguja w powyzszej reakcji.. W czasie reakcji metale te wypierają wodór z kwa…


Czytaj więcej

Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków metali i tlenków niemetali

Jak sama nazwa wskazuje wodorotlenki mają pewną, charakterystyczną dla nich grupę, która składa .Tlenki metali i niemetali a. Definiuję tlenki b. Dokonuję podziału tlenków c. Rozróżniam tlenki metali i niemetali d.. Podaję nazwy tlenków f. Podaję sposoby otrzymywania tlenków g. Zapisuję proste równania reakcji h. Określam właściwości i niektóre zastosowania tlenków i.Wodorotlenki otrzymuje się jako efekt działania tlenków metali aktywnych (tlenków zasadowych) na wodę oraz niektórych metali na w…


Czytaj więcej

Ustal symbol chemiczny metalu x i napisz obserwacje

(2 pkt) Trzy pierwiastki X, Y i Z mają liczby atomowe o wartościach równych kolejno: 8, 17 i 20. a) Stosując symbole chemiczne pierwiastków X, Y i Z, napisz wzory substancji powstających w wyniku połączenia atomów lub jonów: I pierwiastków X i Z II pierwiastków Y i Z III pierwiastka Y I.ka wa ł e k m e t a l u X. a) Ustal symbol chemiczny metalu X i napisz obserwacje z przeprowadzonegoZastosuj ogólny symbol metalu M.. Masa atomowa .3 Egzamin maturalny z chemii 3 Zadanie 4.. A) Ustal symbol chem…


Czytaj więcej

Napisz równanie reakcji metalu z kwasem jeżeli

Napisz, na jaki kolor zabarwi się mieszanina reakcyjna w punkcie końcowym miareczkowania.Lit wypiera wodór z kwasów.. Napisz odpowiednią reakcję.. Roztwarzanie metali w kwasach polega na tej samej zasadzie, gdyż wodór w reakcjach z metalami zachowuje się jak metal a kwasy można potraktować jako sole wodoru.. 2009-02-25 15:10:19 Chemia - reakcje metali z kwasami - zadanie ?-proszę bardzo o rozwiązanie 2010-02-04 19:23:15 Dokończ równania.Otrzymywanie soli.Zapisz odpowiednie równania reakcji.. Na…


Czytaj więcej