Opisz własnymi słowami kino przedstawione w wierszu

(historia kina, język filmu i gatunki filmowe).. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Przeczytaj fragment wiersza „Małe kina" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.. Zadanie 3.. Przeczytaj albo posłucha.Pamięć o przeszłości to zdaniem Słowackiego jedno z zadań poezji, co wyrażone jest w wierszu słowami: „Tak więc - to los mój na grobowcach siadać".Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 2 część 2 Prezentowane wymagania edu…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt