Napisz równania reakcji estryfikacji kwasu masłowego z alkoholem etylowym

Zadanie 3 Napisz wzory oraz nazwy substratów reakcji estryfikacji, w wyniku której można otrzymać następujące estry: • propanian butylu,Napisz równania reakcji estryfikacji: - kwasu octowego z alkoholem butylowym, - kwasu mrówkowego z alkoholem metylowym, - kwasu masłowego z alkoholem etylowym.. Grupami - OH noszą nazwę alkoholi dwu-, trój- itd .Reakcja kwasu etanowego (octowego) z etanolem prowadzona w obecności mocnego kwasu jest reakcją odwracalną, która przebiega według równania: CH 3 COOH …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt