Opisz i porównaj zmiany granic polski w okresie piastowskim

(SR15) *Wyjaśnij wpływ uwarunkowań zewnętrznych i lokalnych na gospodarkę polską w okresie rozbicia dzielnicowego.. Mniejszości narodowe w okresie międzywojennym.Opisz i porównaj zmiany granic Polski w okresie piastowskim.Praca powinna zawierać informacje od czasów Mieszka do końca rozbicia dzielnicowego.. W efekcie, przyłączonych zostało do Polski kilkanaście miejscowości znajdujących się obecnie na terenie powiatów sokólskiego i białostockiego .Historia granic naszej ojczyzny zatoczyła koło..…


Czytaj więcej

Napisz co w komiksie o kleksie oznaczają poniższe elementy

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.List taki może być też skierowany do więcej niż jednej osoby, np. do grona kierowniczego firmy, lub co instytucji.. Powodzenia!. Komiksy z cyklu Jonka, Jonek i Kleks Plansze komiksowe w Świecie .Kurs realizowany w ramach projektu „Baśnie i legendy polskie w komiksie".. Komiks to opowieść odziałaniu a działaniu zawsze towarzyszy strefa dziwiękowa.. „ Ignacy Krasicki w wierszu pt. „Żona modna" przedstawia w krzywy…


Czytaj więcej

Napisz rozprawkę na temat aborcji

Rozprawki można podzielić na kilka rodzajów, od których będzie następnie zależeć ich budowa.. Niektóre z nich wydają się rozsądne, ale w rzeczywistości są oparte na błędnym myśleniu.. Nie narodzin.. To nie do końca prawda.Aborcja - mój sąd na temat aborcji.,,Mój sąd na temat aborcji" Aborcja to zjawisko jakże upowszechnione w dzisiejszych czasach.. Możesz napisać, że istnieją dobre i złe strony pewnego zjawiska, ale nie wymieniaj ich jeszcze w pierwszym akapicie.Aborcja to temat niezwykle kontr…


Czytaj więcej

Wpisz we właściwej formie słowo podane w nawiasie

Odmiana czasownika przez osoby, kiedy „zabrać" umlaut, tryb rozkazujący z czasownikami posiłkowymi sein (być), haben (mieć) i werden (stawać się).. 2016-03-09 18:39:52Wpisz podane wyrazy w odpowiedniej formie 2010-02-15 09:13:50 wpisz czasownik w nawiasach w odpowiedniej formie twierdząca pytająca lub przecząca oooo to jest to polecenie ;d 2014-01-24 20:32:14 Wpisz czasownik w odpowiedniej formie .. przymiotnikowe - pochodzą od czasowników, jak przymiotniki określają rzeczowniki i odmieniają …


Czytaj więcej

Napisz zdania z should lub shouldnt

Czasowniki : You .. Przeczytaj zdania i wybierz z ramki właściwe wyrażenia, by zareagować poradą i opinią na temat możliwych konsekwencji.. 2.Jeśli chodzi o czasowniki should i ought to w odniesieniu do czasu przeszłego to wtedy zdania wyglądają tak: Podmiot + should/ought to + have +czasownik z końcówką -ed lub III forma czasownika (past participle) + reszta zdania; Pytania i przeczenia jak w czasie teraźniejszym.. Zobacz tłumaczenie .. które nie będą dla Ciebie zbyt skomplikowane lub zbyt pr…


Czytaj więcej

Napisz akt normatywny

Niekiedy pod tym pojęciem rozumie się także wszelkie teksty formułujące normy postępowania.Wydają je podmioty, kture mają kompetencje do działań prawotwurczyh.PCSS Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.. Dlatego kancelaria premiera pracuje nad specustawą, która na pewien czas wyłączy obowiązujące przepisy.. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, art. 439 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.Do rozpoczęcia igrzysk pozostały mniej niż trzy lata.. Dowiedz się, jaka jest i…


Czytaj więcej

Napisz zaproszenie na bal u soplicy

Służy do poinformowania odbiorców o sprzedaży, kupnie, organizowanych imprezach, zagubieniu czegoś, wyniku wyborów .O zaproszenia na Bal Mistrzów Sportu biła się co roku cała Warszawa.. Kochani, mamy zaszczyt zaprosić Was na domowy bal sylwestrowy.. Zaproszenie.. DAJE NAJ PILNE NA JUTRO!. Ogłoszenie to pismo użytkowe o charakterze informacyjnym, podawane do publicznej wiadomości.. Zaproszenie na bal karnawałowy nie powinno być poważne - zobacz jak je napisać lub skopiuj gotowy wzór.ZAPROSZENIE.…


Czytaj więcej

Napisz cos o sobie zadanie domowe

Wybierz klasę - - Wybierz - - 4 Podstawówki 5 Podstawówki 6 Podstawówki I Gimnazjum II Gimnazjum III Gimnazjum I Liceum II Liceum III LiceumBył piękny, jesienny dzień.. Chodzi mi o wasz wygląd, zainteresowania, przedstawienie się itp.Na informatyce naszym zadaniem jest napisać "coś o sobie"-ja to tak nazwałam I co tam właściwie napisać.. Dziś o tym, co w tym temacie ustalili naukowcy: w szkołach podstawowych zadania szkodzą dzieciom, w gimnazjum mają znikomy efekt; dopiero na etapie liceum zada…


Czytaj więcej

Napisz jakie cechy królowej jadwigi ukazuje przytoczona opowieść

Opowieści z Narnii zostały przetłumaczone na czterdzieści jeden języków i są nieprzerwanie wydawane od 1954 roku; do tej pory sprzedały się w liczbie ponad stu milionów egzemplarzy.Lewis został nagrodzony w 1956 roku Carnegie Medal, angielską nagrodą literacką, za Ostatnią bitwę - ostatnią część cyklu.. Pobożność łączyła z ambicją .Wanda (Wąda) - bohaterka polskiej legendy.Według najbardziej znanej wersji Wanda, córka Kraka i polska księżniczka, nie zgodziła się na małżeństwo z księciem niemiec…


Czytaj więcej

Napisz czym są nowotwory oraz podaj czynniki sprzyjające ich powstawaniu

Rak trzustki przez długi okres czasu może nie dawać żadnych objawów.. Ponadto jestem pasjonatem azjatyckich sztuki walki oraz kina sensacyjnego.. Przyczyna powstawania raka żołądka, podobnie jak i większości innych nowotworów, nie jest w pełni wyjaśniona.. Ponieważ czynniki ryzyka powstawania zębiaków są nadal poddawane dyskusji przez naukowców, trudno podać proste sposoby zapobiegania tej chorobie.Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkow…


Czytaj więcej