Napisz dlaczego iii cz dziadów określa się mianem „drezdeńskich bo

Od wydarzeń wileńskich, będących przedmiotem utworu, upłynęło prawie dziewięć lat: Mickiewicza i innych filomatów aresztowano w październiku 1823 r., proces trwał prawie rok.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zad.1.. PROMETEIZM: W III cz. Dziadów, w scenie Wielkiej Improwizacji, Konrad zmaga się nie tylko z samym sobą, ale występuje nawet przeciwko Bogu.III, arcydzieło dramatu narodowego napisał Adam Mickiewicz w ciągu wiosny roku 1832 r. w Dreźnie (stąd określenie "Dziady drezdeńskie").. 2020-11-0…


Czytaj więcej

Opisz jakie widzisz podobieństwa między konradem a prometeuszem

Kiedy Zeus postawił Prometeusza w sytuacji, w której musiał wybrać między dobrem bogów a dobrem ludzi - ten wybrał dobro swoich podopiecznych.. Przedstaw treść i symbolikę jego opowieści.. Konrad niestety ponosi porażkę.. 1 Zobacz odpowiedź .. Prometeusz z miłości do ludzi przeciwstawił się bogom, tak tez Konrad z miłości do ludzi- narodu buntuje się przeciw Bogu (Wielka Improwizacja).Konrad niczym Prometeusz podejmuje samotną walkę z Bogiem, pragnie szczęścia ludzkości chce się dla niej poświę…


Czytaj więcej

Opisz tlenek woda

.Kwaśne deszcze są to opady atmosferyczne o odczynie pH kwaśnym, zawierające kwasy wytworzone w rekacji wody z gazami, czyli dwutlenkiem węgla, trójtlenkiem siarki, tlenkiem azotu, siarkowodorem, dwutlenkiem siarki, chlorowodorami.Zadanie: napisz i opisz według wzoru równania reakcji Rozwiązanie: a miedź tlen gt tlenek miedzi i 4cu o_ 2 toWODA =) WYSTĘPOWANIE WODY ZNACZENIE BIOLOGICZNE W kulturowej symbolice woda jest jednym z żywiołów: czterech w kulturze europejskiej, pięciu w tradycji chińs…


Czytaj więcej

Napisz rozprawkę w której rozważysz czy doświadczenia życiowe bohaterów

Kto znalazł przyjaciela znalazł skarb.. Sąd rozpoczynający temat jest luźno związany z problemem zawartym w pytaniu.. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiegoprzemyśl zagadnienie i omów je w rozprawce.. Rozprawka z tezą.. Wielokropek na końcu pytania sugeruje, że jest to myśl nieskończona i możesz ją uzupełnić.Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz trafność wyboru takiego imienia dla szkoły 2016-06-16 22:11:22 Napisz rozprawkę w której uzasadnisz słuszność …


Czytaj więcej

W 80 dni dookoła świata cda

Pomoże ci w znajomości lektury.. Uprowadzona księżniczka (2018) Dubbing PL premium Znakomita animacja dla całej rodziny!. Jak dobrze znasz lekturę ,, W 80 dni dookoła świata" .Jak dobrze znasz lekturę 80 dni dookoła świata.. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!Angielski dżentelmen Philieas Fogg zakłada się ze swoimi przyjaciółmi z klubu, o to, że w ciągu 80 dni uda mu się okrążyć światPomoże ci w znajomości lektury.. Zobacz już teraz w CDA Premium!. Le tour du monde en quatre-vingt jours) - najpop…


Czytaj więcej

Opisz model przejścia demograficznego i epidemiologicznego

Doprowadziły one do powstania teorii próbujących określić cechy kolejnych etapów ich rozwoju.. W fazie pierwszej dominuje niedożywienie, głód, urazy, choroby zakaźne i pasożytnicze.. - Model przejścia demo - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Opisz znaczenie systemu feudalnego.. faza II --> następuje zmniejszenie zgonów jego współczynnika , następuje poprawa opieki medycznej co wiąże się z szybkim przyrostem naturalnym .Modele przejścia demograficznego.. W okresie przedtranzycyjnym (niekied…


Czytaj więcej

Napisz charakterystykę jednego z bohaterów zemsty

Tytuł ten pochodzi od ważnego w dawnej Polsce urzędu (istniał tytuł cześnika koronnego i litewskiego).. O trudne .Musisz napisać coś "od siebie", inaczej nauczyciel nie kazałby tworzyć charakterystyki tylko powiedział "skseruj z książki stronę 15".. Mam takie zadanie domowe, proszę o napisanie przykładowej pracy ale żeby nie była skopiowana z przykładowych odpowiedzi,jeśli czujecie że .Ocena ściągi: 3.. Ten nieustanny splot tradycji i nowatorstwa, istotny dla Fredry jako pisarza pogranicza oświ…


Czytaj więcej

Napisz wywiad z markiem winicjuszem

Czy zgodzi się Pan odpowiedzieć na moje wszystkie pytania?. Podczas jednej z rozmów Marek Edelman wydarł się na mnie: „Ty grubasie, ty w ogóle nic nie rozumiesz, co to jest głód, nie wiesz, co to znaczy iść głodnym na zagładę, wiedząc, że to jest zagłada" - mówią Witold Bereś i Krzysztof .Napisz wywiad z Zenkiem Wójcikiem to z Lektury ,,Ten Obcy`` gdzieś tak 6,7 pytań i odp.. Kiedy wracał do Rzymu, starał się zakosztować jak najwięcej luksusów.. Najchętniej zasypali by Pana .R: Zapraszam do wyw…


Czytaj więcej

Opisz mechanizm działania receptorów jono- i metabotropowych

Receptory neurotransmiterów JONOTROPOWE - po związaniu z ligandem otwierają kanały jonowe, - - duże rozmiary,-zbudowane z podjednostek-pobudzenie wywołuje szybko potencjał postsynaptyczny (PSP), który jestGlutaminergiczne receptory metabotropowe Typy mGluR Grupa I (mGluR1, mGluR5) Grupa II (mGluR2, -3) Uwagi aktywacja fosfolipazy C (wzrost IP3 i DAG), działają aktywująco - zahamowaniem cyklazy adenylowej (spadek poziomu cAMP), działają hamująco, - także zahamowanie kanałów Ca2+ Grupa III Mechan…


Czytaj więcej

Napisz dialog z lekarzem po niemiecku

Musisz napisać dialog u lekarza po niemiecku, przedstawić rozmowę między lekarzem, a pacjentem?. Zaproszenie na urodziny 2 / Einladung zum Geburtstag.. Zapamiętaj moje dane w tej przeglądarce podczas pisania kolejnych komentarzy.. Pilne !. Nasza lekcja kompleksowo przygotuje się do rozmowy z lekarzem.. A tutaj przeczytasz jak efektywnie uczyć się nowego słownictwa.Dobrze napisałam dialog z lekarzem po niemiecku ?. .Dialog u lekarza.. Często brzmią jak polskie, tym łatwiej dla nas.. Polish Pacje…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt