Napisz rownanie srodkowej cd

Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.. O trudne.pl;Zadanie: a 1,2 b 1,4 c 3, 2 a wyznacz równanie Rozwiązanie:a prosta ma równanie y ax b podstawiamy współrzędne punktów a i c 2 a b 2 3a b odejmujemy stronami pierwsze od drugiego 4 4a więc a 1 z pierwszego równania liczymy b 2 a 1 szukana prosta b y x 1 b b jest to prosta prostopadła do prostej ac i zawierająca punkt b prosta prostopadła do danej zmieniamy znak współczynnika przy .a) napisz równanie wysokosci op…


Czytaj więcej

Opisz obraz o sobie o nas

I Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pytania Jeremi Przybora Nie będę dorosły Niech mały osioł z osłem wyrosną na dorosłe!. Nawet jeśli piszesz krótkie i dość proste CV, sekcja z kompetencjami to dobre miejsce na to, by zainteresować rekrutera swoją kandydaturą.W tym celu podziel tę sekcję CV na umiejętności twarde (specjalistyczne) i miękkie (interpersonalne).Aby wypaść jeszcze wiarygodniej, wymień w CV odbyte szkolenia i kursy oraz posiadane certyfikaty.Obraz wsi w wierszu Jana Kochan…


Czytaj więcej

Opisz jak unia europejska zmieniła polską wieś

Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 .Unia Europejska, UE - gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich.Unia powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht - jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej …


Czytaj więcej

Opisz funkcjonowanie demokracji szlacheckiej w rzeczypospolitej

Takie hasła kojarzą się z system ustrojowym gwarantującym szlachcie coraz większe z biegem lat uprawnienia z zakresu rządzenia państwem, od konstytucji nihil novi do Konstytucji 3 maja.Powstanie i rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce, Już w 1388 roku Jagiełło wydał w Piotrkowie przywilej potwierdzający dawne prawa i pozwalający na wykup szlachcica z niewoli oraz ustalający żołd za służbę (3 grzywny od kopii) i niepowierzanie obcym królewskich zamków.. Demokracja szlachecka w Polsce.. Powyższ…


Czytaj więcej

Napisz w zeszycie streszczenie tekstu liczące 40-60 słów

Ten kreatywny reżyser zatrudnił same supergwiazdy, więc czekamy na nowy megahit.. Odpowiedź uzasadnij.. 🎓 Przykładowe rozwiązanie: Tematem tekstu Wiesława Łukaszewskiego Odpowiedź na zadanie z Teraz matura.. Streszczenie.. ODPOWIEDZI i ARKUSZ CKE znajdziecie na naszej stEdwin Bendyk Brzydsza twarz Facebooka Napisz streszczenie.. Autor: kruchy1990, 2015-01 .. Zadanie 1.7.. Rozwiązania (0) Dodaj rozwiązanie.. Aby zdać ten egzamin, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów możliwych do zdobycia - eg…


Czytaj więcej

Napisz czym jest krzyż według nauki benedykta

Cielesność Jezusa Zmartwychwstałego to cielesność uwielbiona.Jest wyrazem przystępności i wiążącej siły prawdy: na tym zasadza się jego prymat.. Odpowiedź na to pytanie znalazłam u tych, którzy żyją na co dzień według Reguły św. Benedykta, czyli polskich .Biskupi Rzymu oparli swój prymat na sukcesji apostolskiej, zgodnie z tradycją, według której pierwszym biskupem Rzymu był Piotr Apostoł, który zginął tam śmiercią męczeńską.. W roku 1964 Papież Paweł VI uczynił św. Benedykta głównym patronem E…


Czytaj więcej

Co robiłeś wczoraj w czasie past simple po angielsku

Pomogą wam one przywitać się, uzyskać informację, wyrazić opinię, poprosić o coś, lub za coś przeprosić.Czasy angielskie.. Opisuje wydarzenia, które dokonały się w określonym czasie w przeszłości.. 2010-10-22 14:54:02; NApisz 5 zdań co robiłeś wczoraj?. Parę ostatnich tygodni było trudne dla nich, wiedział.. Krótko mówiąc - informujemy, kiedy coś się stało.. 2011-04-09 15:32:14 Napisz po 4 zdania albo pytania lub zarprzeczenia w czasie Present Simpe , Present Continous, Past Simple.. Znając 5 c…


Czytaj więcej

Opisz epoki średniowiecza

Nazwy tej używano już w XVI w.. Średniowiecze Źródło: online-skills, licencja: CC0.. Ramy czasowe średniowiecza Datą początkową średniowiecza jest rok kończący epokę poprzednią, czyli 476 - upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego.. Muzyka średniowiecza jest podstawą pieśni wielogłosowych.Muzyka w średniowieczu - muzyka tworzona i wykonywana w średniowiecznej Europie od około V do XV stuleciaŚredniowiecze charakteryzują: uniwersalizm, teocentryzm, dwujęzyczność, anonimowość literatury.. Początek śr…


Czytaj więcej

Napisz o wlasnym rowerze

Musisz ją opisać jasno i zrozumiale.. Pewnego dnia pomyślał, że dobrze .. Uwagę zwraca jeszcze jeden szczegół.. Niestety nie każdy o tym pamięta i wieczorami czy w nocy(!). Przy okazji pokazuje także, jak inna perspektywa może całkowicie zmienić odbiór zdjęcia.Napisz swój własny mit o stworzeniu.. Nie będziemy korzystali z miejskich pieniędzy i zasobów.. Ma poważne problemy z mówieniem, choć porusza się dość sprawnie jak na posiadany poziom upośledzenia.. Bachantki, odwieczne towarzyszki Dioniz…


Czytaj więcej

Napisz czego dotyczy relacja ibrahima i jakuba

b) Wyjaśnij, jaka była funkcja szańców.. Udają się na łąki obfitujące w wodę i zarośla, po czym kreślą linię kolistą lub czworoboczną, w miarę tego, jaki chcą mieć kształt grodu i obszar jego powierzchni, kopią dokoła [rów] i piętrzą wykopaną ziemię, umocniwszy ją .Ibrahim ibn Jakub (ur. ok. 912, zm. po 966) - Żyd sefardyjski (hiszpański), poseł kalifa Kordoby, kronikarz, podróżnik i kupiec.. Kraje Słowian ciągną się nieprzerwanie od Morza Syryjskiego (Śródziemnego) po Ocean ku północy (.). Kró…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt