Wypisz trzy cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją
2019-08-01 20:59:38 Jakie są negatywne cechy polskiego rolnictwa?. Katarzyna Ekspert eSzkola.pl.. C. Nieefektywna organizacja pracy.. B. Przewaga dużych przedsiębiorstw odznaczających się przerostem zatrudnienia.. Szkoła Podstawowa Biologia Odpowiedź e Szkola.pl.. II - Temat.. - Cechy przemysłu w Polsce przed restrukturyzacją: - przestarzała - Pytania i odpowiedzi - Geografia.. 2011-04-30 16:21:55 Wypisz cechy średniowiecza.. 2013-05-09 20:57:01 Jakie są cechy POLSKIEGO PRZEMYSŁU ?. Wymień wspólne cechy wszystkich stawonogów oraz trzy grupy zwierząt, które do nich zaliczamy, a także wypisz po jednym przedstawicielu do każdej grupy.. Proces ten polega na likwidacji tradycyjnych gałęzi przemysłu, takich jak górnictwo, hutnictwo, przemysł włókienniczy i zastępowaniu ich nowoczesnymi przemysłami.. C. Nieefektywna organizacja pracy.. 2. Podaj sekcje i działy przemysłu.. B. Przewaga dużych przedsiębiorstw odznaczających się przerostem zatrudnienia.. Koncentracja ta rozumiana być może na trzy sposoby- jako koncentracja produkcji (usług), kapitału (organizacyjna) oraz przestrzenna.. 2009-09-05 18:41:29 .. Zapisz się Wypisz si .Wymień cechy charakteryzujące małże.. 3.Cechy charakteru wobec zainteresowań: Scrooge jest chciwy, łapczywy, chytry, uparty, a także nieszlachetny.6) Polska jest ważnym w Europie producentem .. a) trojebusów b) ciągników c) Sprzętu gospodarstwa domowego d) jachtów i łodzi motorowych e) helikopterów f) autobusów 7) Nasz kraj jest europejskim liderem w produkcji leków..

Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją.

Podobne pytania.. Nowocześniejsze technologie niż w innych krajach socjalistycznych.. „Energetyka" 1.. Wypisz źródła energii odnawialnych i nieodnawialnych.. 24.04.2020 11:10.Duży jest też udział przemysłu środków transportu i spożywczego.. Polsce, najważniejszego działu gospodarki, wynikają z sytuacji, jaka zaistniała w latach 1946 - 1989. c) Nieefektywna organizacja pracy.. C. Nieefektywna organizacja pracy.. oraz przemysł przetwórczy zajmujący się ich przetwarzaniem na .Cechy przemysłu Podobne tematy.. Nowocześniejsze technologie niż w innych krajach socjalistycznych.. We wszystkich trzech aspektach można mówić o korzyściach jak i o niekorzyściach wynikających z tej właśnie koncentracji.1.. Nowocześniejsze technologie niż w innych krajach socjalistycznych.. Podkreśl nazwy działów przemysłu skupione w sekcji górnictwa i wydobywania.. Lektury; .. Zadania 0. b) Przewaga dużych przedsiębiorstw odznaczających się przerostem zatrudnienia.. Pytania i odpowiedzi.. Filmy 0.. 2010-02-01 17:36:01Polska (34586) Skandynawia (737) Zakwaterowanie i Nocleg (48) Polityka i Rząd (125167) .. Co to jest restrukturyzacja przemysłu?. d) Dominacja przemysłu przetwórczego, zwłaszcza motoryzacyjnego.Restrukturyzacja (restrukturalizacja) - gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa.Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją..

Wymień 3 cechy przemysłu przed restrukturyzacją.

2012-01-30 19:42:02 Wymień 3 cechy renesansu 2010-11-25 18:52:35 1.Podaj przykłady sytuacji, w których zastosujesz brzmienie głosu : a) ostre b) spokojne c)ciepłe d) zdecydowane.4.Wypisz trzy cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją:---5.. Oszczędzał na jedzeniu oraz chodził w ubraniu bardziej niż skromnym.. Z mapy w podręczniku wypisz elektrownie wodne i nazwę rzeki, nad którą została zbudowana.. Przemysł - dział gospodarki narodowej zajmujący się wydobywaniem i przetwarzaniem surowców Podział przemysłu ze względu na charakter: - przemysł wydobywczy (górnictwo) - przemysł przetwórczy (przetwarzanie materiałów i surowców dla potrzeb konsumpcyjnych i produkcyjnych)Współczesne przemiany polskiego przemysłu.. Za i przeciw restrukturyzacji przemysłu w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.. Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją.. 2011-04-27 23:10:39 Jak myślicie - czy możliwy jest w przyszłości powrót do istnienia Polskiego Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego - Unitra?. Równocześnie z tym następuje modernizacja maszyn, konstrukcji oraz .XX wieku procesy zmian w polskim przemyśle miały odwrócić złe tendencje z lat wcześniejszych.. Spośród podanych przykładów wypisz tylko działy przemysłu skupionych w sekcji przetwórstwa przemysłowego: • wydobycie węgla kamiennego • produkcja wyrobów chemicznych • wydobycie surowców skalnych • produkcja artykułów spożywczych • produkcja .Restrukturyzacja przemysłu to zmiana charakteru produkcji w poszczególnych zakładach przemysłowych..

Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu w okresie socjalizmu.

Najważniejszymi ośrodkami przemysłowymi są Chicago, Detroit, Cleveland i Toledo.. Trzy główne procesy mające prowadzić do tych celów to restrukturyzacja, prywatyzacja i wkroczenie kapitału zagranicznego.Gospodarka Polski Ludowej - system gospodarczy związany ściśle z ustrojem panującym w Polsce Ludowej w latach 1944-1989, wzorowanym na rozwiązaniach radzieckich.. Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum Studia.. Dominacja przemysłu przetwórczego, zwłaszcza motoryzacyjnego.🎓 Cechy przemysłu Polski przed i po restrukturyzacji.. Główną cechą gospodarki Polski Ludowej było jej podporządkowanie celom politycznym.. Zmiany te polegały głównie na: - zwiększeniu znaczenia nowoczesnych gałęzi przemysłu kosztem przemysłu ciężkiego, - zastosowaniu nowoczesnych technologii i nowoczesnych maszyn,faza restrukturyzacji przemysłu Od roku 1989 polegają na przekształceniach i wprowadzeniu innych, bardziej opłacalnych technologii przemysłowych, prywatyzacji wielu zakładów przemysłowych, napływie kapitału zagranicznego na polski rynek, miedzy innymi rozwija się przemysł lekki, elektromaszynowy, a coraz mniejsze znaczenie ma .Istotną cechą przemysłu jest jego dążność do koncentracji.. III - Temat.6..

Co to jest geografia przemysłu?

Dominacja przemysłu przetwórczego, zwłaszcza motoryzacyjnego.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją.. To właśnie rozwój przemysłu świadczy o tempie rozwoju całego kraju.. Szkoła.. Cechy restrukturyzacji przemysłu Podobne tematy.Zad.7 Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją 0-2 p.. W tym okresie Polska była krajem realnego socjalizmu, a system.. Aktualnie restrukturyzacja największy zasięg osiąga w rejonach koncentracji przemysłu ciężkiego - GOP -> zmienia się górnictwo, hutnictwo, przemysł koksowniczy i energetyka - zamyka się nierentowne kopalnie, przestarzałe huty oraz pracujące przy nich elektrownie.. Konieczne było unowocześnienie procesów produkcji, podniesienie wydajności i zmiana struktury branżowej przemysłu.. poleca83% Geografia .Na policzkach widoczne są głębokie bruzdy.. Przemysł można podzielić na wydobywczy, czyli górnictwo, zajmujące się pozyskiwaniem zasobów przyrody nieożywionej, np. węgla, rud metali, ropy naftowe, gazu ziemnego itd.. 0-1 p. wydobycie węgla kamiennego, produkcja wyrobów chemicznych, produkcja artykułów spożywczych, wydobycie surowców skalnych, wydobycie rud metali, rozprowadzanie wody, 7.. Zasadniczym narzędziem sprawowania kontroli nad .Język polski.. a) Wysoki poziom innowacji na tle innych krajów socjalistycznych.. 0 0 Odpowiedz.. Rozwój gospodarczy opierał się na dokonanych zasadniczych reformach społecznych.. Rozwiązania zadań.. 0-2 p.Wspólne cechy stawonogów.. Ten czynnik jest ważny w przypadku Polski.. Na świecie istnieją także okręgi przemysłowe nie związane bezpośrednio z bazą surowcową.. Słowniki 0.. Postać Scrooge'a była chuda, wysoka, lekko garbata i wzbudzała strach w mieszkańcach Londynu.. .Funkcje przemysłu - produkcyjna (pozyskiwanie i przetwarzanie) - społeczna (miejsca pracy, polepszenie warunków życia) - przestrzenna (rozwój miast, przyspieszenie procesów urbanizacyjnych) - przekształcenie środowiska Czynniki lokalizacji przemysłu przyrodnicze: - surowce - odpowiednie ukształtowanie terenu - zasoby wody - klimat .I - Temat „Zmiany w polskim przemyśle" 1.. Koszt wydobycia węgla w Polsce jest wysoki (patrz wyżej) a na rynku pojawiły się o wiele tańsze zasoby Chin, Indii i RPA.. Są one tańsze zaCzynniki lokalizacji przemysłu.. 0 ocen | na tak 0%.. W Polsce od 2016 r. postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r.Jakie są cechy zdrajcy narodu polskiego w dzisiejszym polskim społeczeństwie?. Rozwijają się w nich przede wszystkim energo- i materiałooszczędne gałęzie przemysłu.. a) Prawda b) Fałsz 8) Podkreśl cechę, która nie opisuje polskiego przemysłu przed restrukturyzacją.Innymi przyczynami restrukturyzacji przemysłu jest konkurencja w walce o rynki zbytu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt