Napisz zdania przeczące she has two jobs at the same time
Trzy wyrażenia podano dodatkowo.. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.. Czasowniki napisz w odpowiedniej formie.. Trzy wyrażenia podano dodatkowo.. Wstaw zdania A-D w luki 1-3, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. W niektórych zdaniach poprawna jest więcej niż jedna odpowiedź.. Język ANGIELSKI poziom podstawowy dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]" - ten materiał przygotowaliśmy z myślą o uczniach ostatnich klas technikum, którzy na egzaminie .Debbie's bedroom _____ on the second floor.. Wybierz poprawną formę czasownika.. We worked on a project yesterday.Uzupełnij zdania wyrażeniami z tabelki.. 22) I have just written a long letter to my friend; Ułóż pytania , pytając o podkreślona.. Do they have nice teachers .Napisz na karcie odpowiedzi numer zdania i odpowiednią literę, np. 0.A.. 6 She usually wears .Q: Napisz przykładowe zdania z Off smb's noodle..Komentarze

Brak komentarzy.