Napisz podanie do dyrektora szkoły z prośbą o zorganizowanie dyskoteki
Prosbę swoją, motywujemy tym,iż wkrótce odbędzie się zakończenie roku szkolnego,w związku z tym chcielibyśmy zorganizować pożegnalną zabawę.Napisz podanie do dyrektora szkoły z prośbą o zorganizowanie dyskoteki dla klas szóstych.. ;) 2011-05-18 17:16:53Napisz list oficjalny do dyrektora z prośbą o zwiększenie liczby godzin Wychowania Fizycznego (W-F) 2017-02-24 14:31:02; jak napisać list do dyrektora z prośbą o wycieczke do Rzymu 2009-10-04 21:41:05; Napisać list oficjalny w którym podziękuje się za udostępnienie sali na próby zespołu muzycznego ( list do dyrektora szkoły) 2010 .Swoją prośbę motywuję tym, że wielu uczniów chciałoby pomóc fundacji w ich działalności.. Jan Nowak Podanie Samorząd Uczniowski zwraca się z uprzejmą prośbą do Pana Dyrektora o .Napisz na kartce A‑4 (może być na komputerze) list oficjalny do wybranego adresata: do dyrektora szkoły (np. z prośbą o przesunięcie terminu dyskoteki szkolnej); do Ministerstwa Edukacji Narodowej (np. z prośbą o dodatkowy dzień wolny od nauki szkolnej);Podanie.. Zwracam się z prośbą o przedłużenia wakacji, ponieważ jesteśmy przemęczeni obowiązkami, które sa w szkole proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania z poważaniem ( podpis )Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej..

Ponadto poprawiłoby to wizerunek szkoły.

Prośbę swą motywuję tym, iż.. (np. jestem dobrą uczennicą, chciałabym kontynuować w państwa liceum naukę oraz zdać maturę; bądź uważam, że dzięki Państwa szkole .W artykule dowiesz się, jak napisać podanie o podwyżkę i bezpłatnie pobierzesz wzór wniosku.. 501-340-309 Dyrektor Teatru Guliwer Ul. Różana 16 02-562 Warszawa Podanie Szanowny Panie Dyrektorze W imieniu swoim oraz młodzieży z kółka.Napisz podanie do dyrektora szkoły z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie dyskoteki dla uczniów gimnazjum .. miejscowośc i data; informacje o nadawcy (imię i nazwisko, adres); adres lub nazwa odbiorcy (instytucji).mam problem z napisaniem listu oficjalnego polecenie brzmi tak : napisz list oficjalny do pani dyrektor z prośbą o możliwość zorganizowania dyskoteki na dziń chłopaka.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie okresu studiów doktoranckich do dnia 30.09.2013 r. Prośbę swoją uzasadniam koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, co jest związane z licznymi wyjazdami w kraju i za granicę.Napisz list oficjalny np : * do dyrektora szkoły ( np. z prośbą o przesunięcie terminu dyskoteki szkolnej ) * do Ministerstwa Edukacji Narodowej ( np. z prośbą o dodatkowy dzień wolny od nauki szkolnej ) * do Rady Miasta (np. z prośbą o sfinansowanie budowy pływalni w twojej szkole )Zapraszamy Was na nowy film "MOJA PIERWSZA SZKOLNA .7..

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zorganizowanie dyskoteki szkolnej z okazji zbliżającego się zakończenia roku szkolnego.

(na środku strony) Imię i nazwisko Dyrektor Gimnazjum integracyjnego nr X w Y Zwracam się z uprzejmą prośbą o przepisanie mojej córki, imię i nazwisko, do klasy [oznaczenie klasy].. Je żeli do podania chcemy doł ączy ć jakie ś inne dokumenty, to musimy poni żej podpisu po lewej stronie napisa ć "Zał ączniki" i wypisa ć je w punktach.Podanie - wzór dokumentu.. 2 argumenty .Miejscowość i data (z prawej strony) Imię i nazwisko adres Sz. P.. Oryginał legitymacji szkolnej uległ .. (podać okoliczności zniszczenia, zagubienia).. [Wanda Chotomska (ur. 26 października 1929 w Warszawie) - polska pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży.. adafda Ul. Odolańska 21 m.. 10 02-562 Warszawa tel.. Większość z nas samodzielnie pierwsze swoje podanie w życiu, pisze kiedy musi złożyć dokumenty o przyjęcie do szkoły średniej.Miejscowość, data: (po prawej) Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Telefon kontaktowy: Pełna nazwa szkoły Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do (nazwa szkoły, do której piszemy podanie).. Sprawdzisz też, jakich argumentów użyć, aby mieć szanse na pozytywną odpowiedź, kiedy najlepiej poprosić o podwyżkę i co zrobić, jeśli szef odrzuci podanie.Przydatność 80% Petycja do dyrektora gimnazjum..

Proszę o pomoc 2009-09-09 14:44:03; Napisz list do pani dyrektor z prośbą o zakup do biblioteki jakiejś książki , 5-10 zdań.

Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Zwiększyłyby one bezpieczeństwo rowerzystów i jednocześnie przyczyniłyby się do wzrostu popularności jazdy na rowerze.. Wyjazd ten ma na celu zwiedzenie stolicy Francji oraz zapoznanie się z bogatą kulturą jej mieszkańców.Poznań, 16 luty 2018 Magdalena Koparczyk ul.Kossaka 15/b 60-003 Poznań Tel-777-555-222 E-mail: [email protected] Dyrektor Zespoł Szkół nr 5 Pan.. Michał Czapla Szanowny Panie Dyrektorze !. Prośbę swoją motywujemy tym, że w czasie wakacji nie będziemy mieli okazji na spotkania w tak licznym gronie, a powszechnie wiadomo, że takie imprezy jak szkolna dyskoteka integrują młodzież.Do Dyrektora Szkoły podstawowej nr.6 im.. Jeśli uczeń jest pełnoletni, składa wniosek sam, we własnym imieniu.Grupa 4 W imieniu członków Koła polonistycznego napisz podanie do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Słotwinach z prośbą o zorganizowanie spotkania z pisarką Wandą Chotomską.. Mamy dużo wspaniałych pomysłów ,które mogły by ją uświetnić.PODANIE.. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Zwracam się z uprzejmą prośbą o pozwolenie na zorganizowanie dyskoteki dla uczniów naszej szkoły.Dyskoteka jest także połączona z celem charytatywnym który wiąże się z zebraniem pieniędzy na dom dziecka.Bryant24 Szkoła Podstawowa w Warszawie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 444 w Warszawie W imieniu społeczności szkolnej zwracam się z uprzejmą prośbą o pozwolenie na zorganizowanie dyskoteki szkolnej w dniu 23.09.2011. obecnie nie pracuje i mam 400zł alimentów i rodzinneNapisz podanie do dyrektora swojej szkoły z prośbą o..

Zazwyczaj każde podanie ma swój własny, indywidualny wzór, lecz ...Zwracamy się więc do Pana z prośbą, aby podjąl Pan decyzję o wybudowaniu ścieżek rowerowych.

Powołaj się na min.. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że takie przedsięwzięcie z pewnością dużo kosztuje.Do Pani Dyrektor Anny Kowalskiej Zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wycieczki szkolnej do Paryża, organizowanej przez prof. Michała Jakiegośtam, która ma odbyć się w dniach 24-28.01.2011r.. Moja córka od 1 września 2014 roku będzie uczęszczać do Państwa Gimnazjum, jednak w wyniku rekrutacji została przypisana do klasy .. (miejscowość i dzień wysłania podania) (Swoje imię i nazwisko) (ul.nr domu) (kod pocztowy, miejscowość, w której mieszkasz) Dyrekcja (i tu pod słowem dyrekcja piszemy pełną nazwę szkoły, do której się wybieramy) Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pierwszej klasy (np. Liceum ogólnokształcącego).. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń chce się przenieść albo w ramach której chce zmienić jedynie klasę.Jeśli uczeń nie jest jeszcze pełnoletni (nie ukończył 18 lat), w jego imieniu wniosek składa jego opiekun prawny np. rodzic.. Prośbę swą motywuje tym, że obecnie jestem uczniem/uczennicą szkoły .Napisz list oficjalny do Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji zawodów sportowych z okazji Święta Szkoły 2011-11-23 17:26:30; .. zglaszam się do Pani z prośbą o pozwolenie na zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej w naszej szkole.. Do Dyrektora Gimnazjum Jako wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum, podpisani pod tą petycją, zwracamy się z serdeczną prośbą do Pana Dyrektora, o zniesienie obecnie istniejącego systemu oceniania uczniów, a wprowadzenie na jego miejsce ocen opisowych.Zwracam się z prośbą o (tutaj należy określić, o jaką pomoc chcemy się ubiegać: np. o zasiłek, czy dożywianie dla dzieci, czy usługi opiekuńcze) .. jak napisać podanie do opieki społecznej o jaką kolwiek pomoc z tytułu samotnego wycowania dziecka.. Podanie to z reguły pismo w formacie A4 skierowane do władz, wyższych instytucji, firm lub osób..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt