Wypisz cechy achillesa i hektora
2010-09-26 19:30:04 Poda mi ktoś cechy charakteru ( pozytywne ^^) 2011-10-03 12:38:06 Język polski.Przydatność 75% Napisz relację reporterską z pojedynku Hektora i Achillesa językiem współczesnym.. „Pojedynek" Epizodyczność akcji.. Na pierwszy rzut oka byli bardzo do siebie podobni.. Hektor jest rycerzem bez skazy, cechuje go ogromna szlachetność, także w postępowaniu wobec wrogów.. .Charakterystyczne dla Homera środki poetyckie to tzw. stałe epitety - połączenie imienia bohatera z jego umiejętnością bądź jedyną charakterystyczną dla niego cechą.. Za chwilę obejrzymy pojedynek dwóch sławnych i mężnych wojowników.. Wzrusza Achillesa wspomnieniem jego własnego ojca i skłania go do wydania ciała.. 3 Wyjaśnij, na czym polega ingerencja bogów w życie bohaterów 'Iliady".. Pierwszy z nich był synem bogini morskiej Tetydy i śmiertelnika Peleusa , drugi zaś wywodził się z rodu Priama - króla starożytnej Troi.Hektor - jego zachowanie przeciwstawione jest zachowaniu Achillesa.. Utworzone w ten sposób związki frazeologiczne są nierozerwalne.🎓 Cechy Hektora z argumentami.. Hektor przepowiada śmierć Achillesa z ręki Parysa.. Cechowała go pycha, duma i okrucieństwo, a ponadto nie potrafił przewidywać konsekwencji swoich działań - najpierw działał, a potem myślał.71% Plan wydarzeń "Iliady" Homera (pojedynek Hektora z Achillesem) 84% Relacja pojedynku Hektora z Achillesem; 83% Odwołując się do podanego fragmentu "Iliady" (pojedynek Hektora z Achillesem), przedstaw starogrecki etos rycerski..

odacie mi cechy achillesa i hektora ?

Głównymi bohaterami „Iliady" Homera są Achilles i Hektor.. 0 0 Odpowiedz.. Jest dzielny, ale też nie poddaje się emocjom, doskonale panując nad swoimi namiętnościami.2.. Trafia ona Achillesa w piętę, jedyny punkt, poprzez zranienie którego można było doprowadzić do śmierci herosa.Także cechy jego osoby, przejawiające się w ukazanych czynach, wpisują go w ów homerycki wzór doskonałości.. Są wyidealizowani i wyolbrzymieni, co jest typowe dla herosów, rządzi nimi namiętność i chęć zemsty, nie są etyczni, gdyż chcą zginąć w chwale.Jest odpowiedzialny.. Początkowo był przeciwnikiem wybuchu wojny o Helenę.W czasie wojny trojańskiej zabił Patroklosa (myślał, że to Achilles, którego .Achilles odrzuca propozycję Hektora w sprawie szacunku dla zwłok wroga.. Uzasadnij dlaczego.Po zapadnięciu zmroku do Achillesa przybywa Priam, błagając o wydanie ciała syna.. Został on wychowany na wyspie Skyros razem z córkami króla Lykomedesa.. Podobne pytania.. Niemniej jednak również jest nieustraszony i odważny, gdyż decyduje się na walkę z Achillesem, mimo świadomości porażki.. Oferuje za nie tyle złota, ile ono waży, rzuca się przy tym do nóg Achillesa.. Wie, co to strach, np. zdominował go w chwili, gdy zaczął uciekać przed Achillesem, lecz w końcu przełamał się i stanął do walki, w której zginął.Hektor (gr..

Później okazało się, że mają także cechy, którymi się różnią.

Opisz pojedynek Hektora i Achillesa!. Iliada powstała najprawdopodobniej w VIII w. p.n.e. (a spisana została jeszcze później), natomiast zdarzenia opisywane w tym utworze sięgają kilkuset .Oprócz Achillesa i Hektora wielkimi wojownikami są także Agamemnon, Odyseusz, Nestor, Menelaos i Diomedes.. Taki jest kres gniewu Achillesa.. Bohatera zabija strzała wystrzelona przez Apollona.. Są to m.in. „gromowładny Zeus", „prędkonogi Achilles".. 85% Pojedynek Achillesa i Hektora - obserwowany przez Trojankę.Przydatność 65% Charakterystyka porównawcza Achillesa i Hektora na podstawie pieśni XXII "Iliady".. Achilles był synem Peleusa, księcia tesalskiego, i pięknej Tetydy, boginki morskiej.Jakie są wspólne cechy wyglądu, zachowania, charakteru Achillesa i Hektora?. Cechy eposu Akcja eposu rozgrywa się w przeszłości.. Wzruszony wspomnieniem swego starego ojca Achilles spełnia jego prośbę - tak kończy się gniew Achillesa.Cechy gatunkowe eposu: .. (Achillesa i Hektora) do walki orła i gołębicy, umieszczone w pieśni 22 p.t.. Do walki pod murami Troi staną: Hektor - jedne z najdzielniejszych bohaterów wojny trojańskiej- i stojący po stronie greckiej gniewny Achilles, którego ciało, z wyjątkiem pięty, odporne jest na wszystkie ciosy.Achilles jest zdecydowanym przeciwieństwem Hektora..

Z fragmentu rozprawy Marii Ossowskiej wypisz cechy starogreckiego rycerza.

Hektor to prawy i szlachetny wojownik.. Achilles to syn Peleusa, który był księciem tesalskim, i bardzo pięknej morskiej bogini Tetydy.Achilles walczył po stronie obozu greckiego, a Hektor jako obrońca Troi.. Dba bardziej o dobro kraju niż o swoją sławę.. Wiedząc o przewadze Achillesa początkowo ucieka, ale widząc jej bezcelowość podejmuje walkę.W Iliadzie, starożytnym eposie greckim, narrator ukazuje nam sylwetki dwóch postaci, Hektora oraz Achillesa.. Achilles jest potomkiem Tetydy i Peleusa.. Staje do walki pomimo błagań żony Andromachy i swoich rodziców, pomimo własnych wątpliwości, a nawet świadomości, że zginie z ręki obdarzonego boskimi cechami Achillesa.. Był bratem Parysa, Deifoba i Kasandry oraz mężem Andromachy.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Pobożny i kochający nie tylko najbliższą rodzinę, ale i rodaków.. Miał mniejszą moc od Achillesa.A oto cechy eposu, które odnajdziesz w Iliadzie (większość przykładów opiera się na fragmencie pojedynku Achillesa z Hektorem).. Trojańczycy grzebią swego najdzielniejszego wojownika, Hektora.Natomiast Hektor, wódz Troi, jest bohaterem mniej porywczym, stara się żyć rozważnie.. Hektor prosi, by Achilles oddał jego ciało ojcu.Achilles wraca do walki; chcąc pomścić śmierć przyjaciela: dokonuje wielkich czynów, w końcu zabija też Hektora..

Wydawać by się mogło, że bardzo byli do siebie podobni, jednak szybko ujawniły się cechy odróżniające ich bardzo mocno.

Gdy stracił swego przyjaciela Patroklesa opętała go niesamowita chęć zemsty.. Przykładem może być drobiazgowy opis tarczy Achillesa.. Ojciec Hektora, król Troi, Priam przybywa do obozu Greków w przebraniu żebraka, aby wybłagać zwrot ciała syna.. Kiedy był mały matka zanurzała go w świętej rzece, aby zyskał on nieśmiertelność, lecz pięta, za którą trzymała go nie była zamaczana i stała się jedyną śmiertelną częścią ciała Achillesa.Czytając historię wojny trojańskiej dowiadujemy się wiele o dwóch głównych bohaterach tego mitu - Achillesie i Hektorze.. Ἕκτωρ Hektōr, łac. Hector) - w mitologii greckiej królewicz i najdzielniejszy bohater trojański; bohater Iliady Homera.. W przeciwieństwie do Achillesa panuje nad emocjami i zachowuje rozwagę.. Hektor doskonale panuje nad swoimi uczuciami, w różnych sytuacjach, które go spotykają, potrafi pozostać cierpliwy i spokojny duchem.. Cechy nadprzyrodzone:Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wyciągnij wnioski z tego porównania.. Odpowiesz ?. Poświęca dobro swoich bliskich dla dobra narodu i walczy o swoją ojczyznę do upadłego.. 84% Relacja walki Hektora z Achillesem.. 2010-11-03 22:04:23; Charakterystyka porównawcza hektora i achillesa 2013-09-22 17:31:43 .Byli nimi mityczni wodzowie - Achilles i Hektor.. Hektor zapowiada, że nigdy nie odwróci się od przeciwnika (czyli nie będzie uciekać).. Epizodyczność akcji, opisanie wydarzenia mniej istotnego, potocznego, nie związanego z główną fabułą.. - Przykładowe cechy: odważny -podjął się walki z Achillesem, bezwzględny - zabił Patrok - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. Wypisz bogów greckich i ich odpowiedniki rzymskie, a także dziedziny, którymi się opiekowali.Przykładem może być porównanie walczących (Achillesa i Hektora) do walki orła i gołębicy, umieszczone w pieśni 22 noszącej nazwę "Pojedynek".. Hektor rusza do walki na miecze.. Zastanów się, które z nich pasują do Achillesa, a które do Hektora.. Uchodził za syna Priama i Hekabe (Hekuba).. Achilles i Hektor są najdzielniejszymi herosami z dwóch walczących ze sobą obozów: Greków i Trojańczyków.. Przedstawiony został jako najdzielniejszy spośród Trojan walczących z Grekami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt