Opisz czynności życiowe bakterii
a) odżywianie: * samożywne.. Są to bakterie purpurowe i zielone… Chemosyntetyzujące są to bakterie które nie zawierają riochlofilu.Bakterie (łac. bacteria, od gr.. Oddychanie komórkowe jest to proces podczas, którego powstaje energia potrzebna do funkcjonowania, polega ono na utlenianiu glukozy.Wirusy (łac. virus „trucizna, jad") - niewielkie cząstki zakaźne infekujące wszystkie formy życia, niezdolne do namnażania się poza komórką gospodarzem.. Odżywianie - polega na dostarczeniu do organizmu substancji niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju.. βακτήριον baktērion "pałeczka, laseczka") - grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo.Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej.Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia.. Budowa grzyba kapeluszowego ( rysunek z opisem).. a) bakterie bezpłciowo, a wirusy płciowo b) wirusy bezpłciowo, a bakterie płciowo c) bakterie bezpłciowo, a wirusy się namnażają d) wirusy bezpłciowo, a bakterie się namnażają 5) Jak .Zestaw: "Czynności życiowe bakterii" 0.. BUDOWA KOMÓRKI ZWIERZĘCEJOddychanie bakterii Wśród bakterii występuje oddychanie tlenowe i beztlenowe.Ze względu na rodzaj oddychania, który jest charakterystyczny dla danego gatunku wyróżniamy 4 grupy organizmów.. Spełniają one jednak wszystkie charakterystyczne dla świata ożywionego zasadnicze funkcje życiowe - odżywianie, oddychanie i rozmnażanie.Czynności życiowe bakterii..

)Czynności życiowe bakterii.

błona komórkowa, rybosomy, jądro komórkowe, cytozol, mitochondrium, wakuola (wodniczka) części komórki roślinnej.Wymień i opisz czynności życiowe organizmów (str. 8-9) 3* Opisz 5 wybranych nauk biologicznych (str. 11) Pomocne filmiki: Czynności życiowe organizmów .. Opisuję podstawowe czynności życiowe bakterii.. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Zadanie na ocenę (dla wszystkich): Opisz znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.. b)oddychanie-jest to proces wytwarzania energi w komórce.. Koniugacja -komórka „dawca" posiadająca fimbrie (F+ „męska") przekazuje część skopiowanego DNA komórce „biorcy (brak fimbrii F- „żeńska").1.. Ogromna większość bakterii odżywia się cudzożywnie, czerpiąc substancje pokarmowe z otoczenia.t i 1 gatunek 3 gromada typ Zadanie 8.. Odżywia się szczątkami roślin i bakteriami, które pochłania za pomocą wgłębienia błony komórkowej.BUDOWA: - komórka bakteryjna otoczona jest błoną komórkową oraz ścianą komórkową zbudowaną z mureiny.. Bakterie, w porównaniu z innymi organizmami, cechuje stosunkowo prosta budowa.. Gwarantujemy Ci anonimowość.. - komórki bakteryjne nie posiadają jądra komórkowego, a ich materiał genetyczny (DNA) jest w postaci genoforu.Bakterie należące do grupy laseczek posiadają zdolność do tworzenia przetrwalników..

Czynności życiowe.

Dla świata bakterii charakterystyczne są następujące funkcje: oddychanie, odżywianie oraz rozmnażanie.a)odżywianie: ^samożywne.. -fotosynteza (bakterie purpurowe i zieleniejące) -chemosynteza (np.:bakterie siarkowe,metanowe) ^cudzożywne.. - pasożyty :zdobywają pokarm od innych, żywych organizmów np.:gronkowce, paciorkowce, dwoinka zapalenia płuc, krątek blady-syfihilis, przecinkowiec cholery.Czynności życiowe.. Bakterie posiadają bardzo prosta budowę komórki a mimo to komórka ta spełnia wszystkie czynności życiowe, które występują u większości organizmów żywych.. 5 .a) są za małe b) wywołują choroby c) nie wykonują czynności życiowych d) nie mają budowy komókowej 4) Jak rozmnażają się bakterie i wirusy?. Przedstawiam znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka.. Opisuję choroby bakteryjne: gruźlica, borelioza, tężec.. - fotosynteza (bakterie purpurowe i zieleniejące) - chemosynteza (np.:bakterie siarkowe, metanowe) * cudzożywne.. Amoniak jest utleniany do azotanów w wyniku: samorzutnych reakcji chemicznych biodegradacji ekosystemu nitryfikacji prowadzonej przez bakterie nitryfikacyjne fermentacji prowadzonej przez bakterie mlekowe chemosyntezy prowadzonej przez bakterie siarkowe: 1.Lekcja: "Czynności życiowe bakterii" Transformacja - komórka bakterii (1) pobiera z otoczenia obcy DNA (3) i włącza je do swojego chromosomu (2)..

Odżywianie się bakterii .

*tlenowe(z użyciem tlenu) *beztlenowe(fermentacja) c)rozmnażanie *bezpłciowe-przez podział komórki *płciowe(przez .Bakterie, mimo niewielkich rozmiarów i ciała zbudowanego z jednej komórki, wykonują wszystkie czynności życiowe.. a)Autotroficzne.. części komórki zwierzęcej.. Cechą charakterystyczną budowy komórek bakteryjnych jest brak otoczonych błoną organelli, takich jak jądro komórkowe czy .Jego ciało to tylko jedna komórka spełniająca wszystkie czynności życiowe, jakie można zaobserwować u organizmów wielokomórkowych.. Pantofelek porusza się za pomocą falujących rzęsek pokrywających gęsto błonę komórkową.. Odżywiają się, oddychają, wydalają, rozmnażają się i rosną, są wrażliwe na czynniki środowiska.. Czynności życiowe grzybów (odżywianie, oddychanie i rozmnażanie).. Wykorzystują CO2,wodę oraz światło (energie świetlną).. Wirusy atakują wszystkie rodzaje komórek, z wyjątkiem komórek bakterii.Bakterie - odżywianie,oddychanie,rozmnażanie .. - BUDOWA: - komórka bakteryjna otoczona jest błoną komórkową oraz ścianą ko - Pytania i odpowiedzi - Biologia .. Opisz korzyści i zagrożenia, które niesie ze sobą duże zużycie nawozów sztucznych na polach uprawnych.Część bakterii Jest pożyteczne dla człowieka są one wykorzystywane między innymi do produkcji serów kefirów ogórkowa z kiszonych warzyw na przykład kapusty i ogórków rozkłada zanieczyszczeń w oczyszczalniach ścieków wytworzenie niektórych leków na przykład antybiotyków w przyrodzie istnieją też bakterie który ich dzieła .Komórka to najmniejsza część organizmu zdolna do wykonywania czynności życiowych..

Budowa, czynności życiowe i znaczenie bakterii na maturze.

Wirusy nie mają struktury komórkowej, własnych układów metabolicznych, ani nie zawierają organelli.W związku z tym nie zalicza się ich do organizmów.Z drugiej strony do żywych istot upodabnia je zdolność do .najmniejsza część organizmu zdolna do przeprowadzania czynności życiowych.. - dodatkowo na zewnątrz komórki obecna jest otoczka śluzowa.. Mogą być organizmy zbudowane z jednej komórki tzw. organizmy jednokomórkowe np. bakterie, albo zbudowane z wielu komórek tzw. organizmy wilokomórkowe np. zwierzęta, część roślin i grzyby.. Zadanie można napisać bezpośrednio w e-dzienniku i wysłać do mnie.. -pasożyty:zdobywają pokarm od innych, żywych organizmów np.:gronkowce, paciorkowce, dwoinka zapalenia płuc, krątek blady-syfihilis, przecinkowiec cholery.Czynności życiowe.. Sposoby odżywiania się bakterii.Życie wirusa bakteryjnego opiera się na wszczepieniu swojego materiału genetycznego do bakterii i sterowaniem jej procesami życiowymi, potem się namnaża i ją niszczy, bądź też przechodzi w stan utajony, wtedy bakteria się rozmnaża i przekazuje takiego wirusa dla swojego potomstwa.1) Wirusy to organizmy żywe: a) Tak b) Nie 2) Wirusy są mniejsze od bakterii: a) Nie b) Tak 3) Wirusy nie są organizmami, ponieważ: a) nie mają budowy komórkowej b) nie wykonują czynności życiowych c) są organizmami d) wykonują czynności życiowe 4) Wirusy są zbudowane z: a) otoczki białkowej b) kwasu nukleinowego c) kwasu mlekowego 5) Bakterie to organizmy żywe: a) Nie b) Tak 6 .Budowa, czynności życiowe i znaczenie bakterii Wirusy jako bezkomórkowe formy życia Budowa i zróżnicowanie glonówOpisz chociaż jednym zdaniem o co chodzi!. Środowisko życia grzybów (gdzie żyją).. a)odżywianie: *samożywne-fotosynteza(bakterie purpurowe i zieleniejące)-chemosynteza(np.:bakterie siarkowe,metanowe) *cudzożywne-pasożyty:zdobywają pokarm od innych, żywych organizmów np.:gronkowce, paciorkowce, dwoinka zapalenia płuc, krątek blady-syfihilis, przecinkowiec cholery.. Formy te mogą bardzo długo pozostawać w niekorzystnych warunkach a pomimo to nadal są w stanie odtworzyć swój metabolizm i prowadzić procesy życiowe..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt