Przeczytaj tekst uzupełnij luki w zdaniach 10.1 - 10.3
(0-3) Od: Do: Temat: Cześć Maks!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. z dziećmi 10.2. pływania 10.3 dwuosobowym 10.4. do 30 maja sagan666 sagan666 21.02.2019 Język angielski Gimnazjum Uzupełnij luki w czacie (10.1.-10.3.). Przeczytaj tekst.. Cześć Tomku, znalazłam dobry materiał do Twojej prezentacji o zdrowym odżywianiu.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Mozart & Antonio Vivaldi poniższy tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Szanuj prawa autorskie, abyśmy mogli uczyć Cię skutecznie języka polskiego.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij luki w czacie (9.1-9.3) zgodnie z .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Zadanie 10. luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki w czacie 10.1-10.3 zgodnie z treścią tekstu.. zgodnie z treścią tekstu.. są prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE).. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij luki w zdaniach 10.1-10.4 zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Organizują kurs robienia cukierków.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Uzupełnij w e-mailu luki zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens..

Przeczytaj tekst.

zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. (treść tekstu została przeniesiona do odpowiedzi) Kasiu, widziałaś ogłoszenie w kawiarni Macy's?. To chyba coś dla nas!Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Wpisz w każdą lukę (8.1-8.4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Na tej podstawie zdecyduj, które z podanych zdań (10.1.-10.3.). Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok .Egzamin gimnazjalny 2012 Zadanie 10.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij luki w czacie (10.1-10.3) zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij luki w czacie (10.1.-10.3.). Wpisz w każdą lukę (8.1-8.4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie A-E, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Spo ród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniaj luki 8.1.-8.3.. Wpisz odpowiedni liter (A-F) obok numeru ka dej luki.. Mam pomysł, jak spędzić piątek przed Twoim wylotem do Polski.Zadanie 10.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pa…10.1.. Proszę przeczytać reguły czasowników móc, musieć, a następnie uzupełnić zdania..

(3 pkt) Przeczytaj tekst i przeanalizuj obrazki.

Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Bardzo się cieszę, że jeszcze jesteś w Anglii.. uzupełnij luki w zdaniach 10.1 - 10.4 zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. - 10.3. zgodnie z treścią tekstu, aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij luki w czacie (10.1.-10.3.). Uzupełnij luki 1-6 używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasuj do adnej luki..

"Przeczytaj tekst.

Luki należy uzupełnić w języku polskim.Przeczytaj tekst.. 24 sierpnia, 2018.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Na początku myślałam, że to nic nowego, ale niektóre rzeczy mnie .Przeczytaj tekst.. ZADANIE 9 / 3 Przeczytaj tekst.. SmallpoxPrzeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij luki 10.1.-10.3. w e-mailu na temat warsztatów naukowych zgodnie z treścią tekstu.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Przeczytaj tekst.. Uwaga!. zgodnie z treścią tekstu.. Temperature: 21 ./ 4 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.).Komentarze

Brak komentarzy.