Do podanych wyrazów dopisz wyrazy bliskoznaczne będące wyrazami złożonymi
🎓 Przykładowe rozwiązanie: pisarz - literat, Odpowiedź na zadanie z Słowa z uśmiechem 4.. 2009-04-16 21:03:16Zadanie: do podanych wyrazów dopisz po trzy określenia wyrazy Rozwiązanie: pytanie jakie dogłębne, szczegółowe, wnikliwe wypowiedź jaka mądra Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Rozwiązywanie zagadek, w których odpowiedź jest jednym wyrazem.. W podanych zdaniach wstaw zamiast cyfr odpowiednie wyrazy.Zadanie: do podanych wyrazów dopisz po trzy wyrazy, które sie Rozwiązanie: mucha słucha ducha bucha klucha głucha chucha sucha starucha papuga sztaluga Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.. 2013-04-20 18:10:39 Do podanych słów dopisz wyrazy bliskoznaczne zaczynające się na h. 2013-04-11 18:37:04 Dopisz wyrazy pokrewne (utwórz rodzinę wyrazów )i wyrazy bliskoznaczne dziewczyna 2012-05-28 17:57:34Dopisz wyrazy bliskoznaczne.. W naszym słowniku wyrazów bliskoznacznych języka polskiego dla słowa iść istnieje 295 wyrazów bliskoznacznych.. 2012-01-09 18:43:20; Dopisz wyrazy lub wyrażenia bliskoznaczne: 2010-12-20 16:59:17; Od podanych przysłówkach dopisz wyrazy bliskoznaczne.. W naszym słowniku wyrazów bliskoznacznych języka polskiego dla słowa radość istnieje 237 wyrazów bliskoznacznych..

Do podanych wyrazów dopisz wyrazy bliskoznaczne.Droga- Dom-8.

Zabawa w segregowanie wyrazów np. owoców, warzyw, zabawek.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2012-01-09 18:43:20; Do podanych wyrazów dopisz wyrazy podstawowe.. W naszym słowniku wyrazów bliskoznacznych języka polskiego dla słowa podróż istnieje 46 wyrazów bliskoznacznych.. Do podanych wyrazów dopisz po trzy wyrazy o bogatszej treści i węższym .Zadanie: do podanych wyrazów dopisz wyraz pokrewny Rozwiązanie:zademonstrować pokazać, dać zobaczyć komfort wygoda nonsensowny niedorzeczny, absurdalny konstruowanie tworzenie układanie konfiguracja układ ułożenie kompletować kompletacja, składanie konfitura dżem możesz sobie wybrać napisałam podwójnie ostatni dżem nie jestem pewna tak mi się złożyło powinno być okZłożenia.. Odmienny jest tylko drugi człon wyrazu: wiercipięta łamigłówka liczykrupa moczymorda Czarnolas samorząd długopis cudzoziemiec cudotwórca zlewozmywak meblościanka złotodajny ostrosłup grzybobranie gwiazdozbiór M. chlebodawca wyrwidąb D. chlebodawcy wyrwidęba .Rozwiązaniem krzyżówki będzie nazwa drapieżnego ptaka zagrożonego wyginięciem.. Synonimy te i inne wyrazy bliskoznaczne występują w 51 różnych kontekstach znaczeniowych.Dopisz przedrostki do podanych wyrazów tak aby powstały wyrazy pochodne..

Do podanych wyrazów obcych podaj wyrazy bliskoznaczne rodzime.

Praktycznie większość słów w naszym rodzimym języku posiada wyrazy bliskoznaczne, a niektóre z nich mają ich nawet kilkaDopisz do podanych wyrazów (wyrażeń) wyrazy (wyrażenia) bliskoznaczne.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 2013-12-18 21:53:43; Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne 2011-03-22 14:02:03; Do podanych wyrazów dopisz trzy wyrazy bliskoznaczne 2009-10 .Do podanych wyrazów dopisz rzeczowniki bliskoznaczne będące złożeniami .. 2012-01-28 18:21:29; Dopisz przedrostki do podanych wyrazow tak aby powstały wyrazy pochodne.. Dopisz wyrazy bliskoznaczne, wiedząc, że każda kropka to jedna litera, a wszystkie litery u i ó zostały .Do podanych wyrazów dopisz w odpowiednie miejsca wyrazy podstawowe i pochod - ne.. -buty -naczynia -rodzina -uroczystość Zastąp podane grupy wyrazów rzeczownikami o.Użyj w tym celu synonimów (wyrazów bliskoznacznych).. 🎓 Do podanych wyrazów dopisz wyrazy podstawowe, oddzielnie zapisz podstawę słowotwórczą i formant i oboczności (jeżeli występują): leczenie .Arkadiusza.. Tym razem zajmiemy się wyrazami złożonymi, czyli takimi, które mają dwie lub więcej podstaw słowotwórczych - chodzi oczywiście o złożenia, zrosty i zestawienia.Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne do słowa napisać to: ukuć, skrobnąć, spisać, skierować, porozsyłać, posłać, skomponować, popełnić, zanotować, odpisać, nabazgrać, wypocić, przelać coś na papier, wystosować, wymęczyć, wysmażyć, odpowiedzieć, sklecić, nakreślić, nadać, skreślić, stworzyć, ułożyć, opisać, spłodzić, zapisać, wypichcić, nagryzmolić, przesłać, skombinować,.Jakie są wyrazy bliskoznaczne do słowa podróż?Jakie synonimy posiada słowo podróż?.

... Dopisz wyrazy bliskoznaczne do podanych.

do podanych wyrazów.. Do podanych wyrazów zapisz takie wyrazy pokrewne, w których ó wymienia się na o lub e.. Synonimy i inne określenia wyrazu podróż.. Przykład: palić za/palić zapal/ny przemilczenie kupiec dorosły senność sernik Do wymienionych wyrazów dopisz wyrazy pochodne o wskazanych obocznościach w temacie.Ułóż zdanie złożone z trzech wyrazów.. W każdym wyrazie pochodnym oddziel temat słowotwórczy od formantu.. Natomiast im zakres będzie węższy, tym treść będzie bogatsza, konkretniejsza i tym samym coraz mniej przedmiotów może się do niego zakwalifikować.. do podanych wyrazów.. Książką, która otworzyła Astrid Lindgren drogę do sławy, była książka pod tytułem „Zwierzenia Britt-Mari".Formanty - to cząstki słowotwórcze, za pomocą których tworzy się nowe wyrazy o zmodyfikowanym znaczeniu w stosunku do znaczenia ich podstawy słowotwórczej.. Odszukaj w" Słowniku wyrazów obcych" definicje Bliskoznaczne: jeno, tylko Menu slownik wyrazow bliskoznawczych onet - leaveseyes blog.. Wyklaskiwanie wyrazów (lub podskakiwanie na każdy wyraz) przy głośnym wymawianiu zdania, liczenie wyrazów.. Swoje odpowiedzi zapisz tutaj lub w zeszycie.. Synonimy i inne określenia wyrazu radość.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Słownik wyrazów bliskoznacznych - online.

Słownik języka polskiego jest bardzo bogaty w wyrazy bliskoznaczne co świadczy o jego różnorodności i rozmaitości.. Synonimy i inne określenia wyrazu iść.. Synonimy te i inne wyrazy bliskoznaczne występują w 12 różnych kontekstach znaczeniowych.Jakie są wyrazy bliskoznaczne do słowa radość?Jakie synonimy posiada słowo radość?. 2010-05-13 15:44:24; dopisz wyrazy podstawowe do pochodnych 2008-04-26 16:51:14; Do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe 2012-05-24 17:44:48; Do podanych wyrazów dopisz trzy wyrazy bliskoznaczne 2009-10-24 .Zadanie: dopisz co najmniej dwa wyrazy bliskoznaczne do podanych Rozwiązanie:samolubny egoistyczny, nieuczynny inteligentny mądry, zdolny pomocny pożyteczny, przydatny a w sensie niesienia pomocy to uczynny, usłużny sympatyczny miły, życzliwy odważny dzielny, bohaterski impulsywny wybuchowy, porywczyDo każdego z podanych wyrazów dopisz trzy słowa o bogatszej treści.. 2014-02-19 11:39:16; Do podanych przymiotników dopisz po dwa wyrazy bliskoznaczne będące imiesłowami.. Poprzez użycie formantów powstają na przykład zdrobnienia (np. -ek w wyrazach domek, kotek, maczek) lub zgrubienia (np. -isko w wyrazach bucisko, domisko).. Synonimy te i inne wyrazy bliskoznaczne występują w 20 różnych kontekstach znaczeniowych.Jakie są wyrazy bliskoznaczne do słowa iść?Jakie synonimy posiada słowo iść?. Temat: Łysiaka.. za co innego niż zazwyczaj.zanegowana) umowa przedstawiona do podpisu była już aktem notarialnym, w którym .podaj wyrazy podobne słów wesoły i smutny Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: kaja_1107 21.4.2010 (22:02) podaj wyrazy bliskoznaczne do wyrazów wesoły smutny Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 2 rozwiązania: autor: kaja_1107 21.4.2010 (22:08)Wypisz z podanych zdań przysłówki, przyimki,spójniki.Pójdę dziś do biblioteki lub na spacer.Spóźniłem się do szkoły, ponieważ póżno wyszedłem z domu.Przysłówki-Przyimki -Spójniki -7.. Złożenia - dwa wyrazy pochodne, o dwóch podstawach słowotwórczych połączone cząstką -i, -y, -o, -u ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt