Popatrz na ilustracje i uzupełnij zdania
20 maja - środa .. Popatrz na wzór.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 84 Popatrz jeszcze raz na ilustracje w zadaniu 5 i napisz w zeszycie zdania używając there is/there isn't, there are/there aren't oraz a, some, a lot of lub any.Ex.4 Popatrz na ilustracje co dzieci mają a czego nie i uzupełnij dania wstawiając have got, has got, haven't got lub hasn't got ( zwróć uwagę jak zaczyna się zdanie i przypomnij sobie kiedy używamy którego wyrażenia) Ex.5 Popatrz na zadanie 4 i dopasuj pytania do odpowiedzi.. Teraz zajmiemy się wyrazami, które mamy w temacie.. 2014-01-09 18:36:45; ćw 3 str 16 Popatrz jeszcze raz na drzewo genealogiczne i uzupełnij zdania wyrazami z raki .. Poniżej napisz zdania: nazwij zwierzaka (każdy z nich ma przyporządkowaną cyfrę) oraz napisz jakiego jest koloru (wg.. Wpisz nazwy w miejsca pod ilustracjami.. Then oznacza następnie, potem.. Popatrz na pasażerów samolotu.. It's grey.1 Popatrz na ilustracje i uzupełnij podpisy odpowiednimi wyrazami z ramki.. Następnie pokoloruj zwierzaki w zadaniu 1/str58.. Dokończ zdania.. 🎓 Popatrz na ilustracje i uzupełnij zdania.. - Zadanie 1: Hello Explorer 3 - strona 54Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Popatrz na ilustrację i uzupełnij zdanie.

Co się stało z ich ?. Podpisz zwierzęta przedstawione na ilustracjach.. 2012-03-06 19:07:29; Popatrz na obrazki i uzupelnij zdania 2016-03-12 11:05:32; Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki 2013-03-21 20:05:00; Uzupełnij zdania, używając a lub an .. Uzupełnij opis odpowiednimi nazwami zawodów.Ćwiczenie 1 s. 108 - popatrz na ilustracje i dokończ zdania, zapisz godziny słowami.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zdecydujcie, co warto pokazać na plakacie.. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.. Następnie uzupełnij zdania "eat" jeśli zwierzę je daną rzecz, lub "don't eat" jeśli tego nie je.. Używamy go,Popatrz na obrazek z ćwiczenia 7 i uzupełnij zdania: There's - jest, znajduje się (piszemy, gdy jest jedna rzecz) There are - są, znajdują się (piszemy, gdy jest kilka rzeczy) 20 maja.. • Napiszcie hasło na .Przeczytaj instrukcje.. polonistyczna .. Zadanie na ocenę.A to koledzy naszego krasnalka.. Co powiesz, aby: .. Popatrz na ilustrację i napisz, gdzie znajdują się produkty spożywcze.. środa.. Utworzone wyrazy zapisz wielką literą, bo są to nazwy miast i miejscowości.. Zapisz zdania w zeszycie.. Do imion dopisz -ów, a powstaną nazwy polskich miast.. Ćwiczenie 2 s. 108 - Uzupełnij zdania słowami z ramki.. Dzień dobry, Drodzy Uczniowie!. Dokończ zdania.uzupełnij zdania przymiotnikam i przysłówkami z ramki w odpowiednim stopniu..

🎓 Popatrz na ilustracje i uzupełnij zdania.

Krasnal Bodzio ma tylko jeden .. 2/30Dokończ zdanie, które mówi dziewczynka.. 3 KOMPAKT Zeszyt ćwiczeń - strona 18Popatrz na ilustrację i uzupełnij zdania wyrazami .. Uzupełnij zdania.. Popatrz na wzór.. Wpisz właściwy wyraz w wyznaczonym miejscu.. Który krasnal to Bodzio?. • Zgromadźcie ilustracje z gazet.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Rozwiąż rebusy.. Zeszyt ćwiczeń strona 86 Ćwiczenie 1 - popatrz na ilustracje i uzupełnij podpisy Ćwiczenie 3 - przyklej w zdaniach właściwe słowa Ćwiczenie 4 - Narysuj w ramce to co lubisz robić lub co ci się podoba wiosną i uzupełnij zdanie Lekcja 2 Książka ucznia strona 70Na str.97 w ćw.3 proszę posłuchać nagrania, popatrzeć na ilustracje obok i ułóżcie je w odpowiedniej kolejności.. Zaprowadź każde zwierzę do jego posiłku .. 2013-09-26 14:56:11; Uzupełnij zdania używając wyrazów z ramki 2012-09-25 15:00:00; Uzupełnij zdania .Popatrz na obrazki i napisz zdania 2011-09-13 20:12:05 Uzupełnij zdania , używając czasu past simple.. Ćwiczenie 1 s. 110 - ponumeruj zegary od wskazującego najwcześniejszą godzinę do wskazującego najpóźniejszą - uzupełnij wypowiedz Snapa, zapisując godziny słowami.Ćwiczenie 4 - zadaj pytania w parach i odpowiedz na nie..

Następnie popatrz na ilustrację i uzupełnij zdania.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Popatrz na obrazek i uzupełnij zdania.. 2013-01-17 14:50:22Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania zaimkiem this, that, these lub those oraz właściwą formą czasownika be.Popatrz na ilustracje i uzupełnij zdania używając a, some, a lot of lub any.. ząb • zęby • zębów • zębom • zębami.. tego jak pokolorowałeś).. Ćwiczenie 1 s. 110 - ponumeruj zegary od wskazującego najwcześniejszą godzinę do wskazującego najpóźniejszą - uzupełnij wypowiedz Snapa, zapisując godziny słowami.Popatrz na cienie ilustracji w zadaniu 3 na str.62 i spróbuj nazwać, które z poznanych dziś czynności przedstawiają.. Postaw przy nim + .. Ćwiczenie 2 s. 108 - Uzupełnij zdania słowami z ramki.. Zaznacz odpowiadające im litery.. Jedna część nie pasuje do żadnego początku zdania.. Wpisz kierunek, w którym musi pójść dziecko, aby dojść do celu.. 1.Otwórz ćwiczenia na stronie 52 i popatrz na labirynt.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce..

Popatrz na ilustrację i uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

2014-10-15 17:57:55; Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania,używając will.. Zapisz je obok w całości.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. 10Popatrz na ilustracje i zdecyduj czy poniższe zdania (1-4) są prawdziwe (tak) czy fałszywe (nie) Wpisz znak x w kratkę obok właściwej odpowiedzi.. 2012-12-11 18:04:09 Uzupełnij zdania , używając was lub were.. Wykonaj ćwiczenia 1 i 2 na stronie 60 w zeszycie ćwiczeń.. Rozwiąż zadanie profesora.. Tam , gdzie jest to konieczne , dodaj `s lub s` .. Ułóż dwa zdania na temat krasnala z wiersza „O krasnalkowym zębie i o dobrejUzupełnij zdania, używając was lub were.. 2012-03-06 19:07:29Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt