Napisz nazwy systematyczne wodorotlenków o podanych wzorach
b) Stosując wzory sumaryczne związków organicznych, napisz równanie reakcji bromu z n- butanem (zmieszanych w stosunku objętościowym 1 : 1) przebiegającej pod wpływem promieniowania ultrafioletowego w .8. z chemii dla klasy VIII opracowane na podstawie programu nauczania chemii w szkole podstawowej wyjaśnia dlaczego w nazwie Wzory i nazwy soli.. Podaj wzory i nazwy kwasów karboksylowych 2014-03-06 18:55:45 Napisz równania reakcji otrzymywania, wzory sumaryczne i strukturalne oraz podaj nazwy .. - Cl2O - tlenek chloru (I) - ZnS - siarczek cynku.. Wodorotlenek srebra (I) Wodorotlenek cynku (II) Wodorotlenek baru.. Wodorotlenek bizmutu (III) Wodorotlenek żelaza (III)Wzór sumaryczny badanego związku Barwa wskaźnika uniwersalny papierek wskaźnikowy roztwór fenoloftaleiny roztwór oranżu metylowego Ca(OH) 2 Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach systematycznych.. Mn2S3: siarczek manganu.Napisz wzory sumaryczne i strukturalne tlenku litowca 2014-03-17 18:34:15; napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli 2013-06-08 23:40:03; Napisz równania reakcji otrzymywania, wzory sumaryczne i strukturalne oraz podaj nazwy.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. tlenek potasu tlenek magnezu tlenek węgla(IV) tlenek żelaza(III) 1 2 3 4Zd.1 Napisz wzory sumaryczne wodorów pierwiastków o podanych symbolach oraz podaj ich nazwy: Na (I), B (III), O (II) Zd.2 Napisz równania reakcji syntezy z pierwiastków o podanych nazwach: Wodorek litu, siarkowodór, wodorek węgla Zd.3 Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach: wodorotlenek wapnia, wodorotlenek miedzi (I), wodorotlenek chromu (II), wodorotlenek cyny (IV).Materiał zrealizowany w celach edukacyjnych, na potrzeby zdalnego nauczania chemii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie.Muzyka do intro: Luke Bergs .Podaj wartościowość metalu w podanych wodorotlenkach oraz nazwy tych wodorotlenków; Mg (OH)2, Fe (OH)3, Ca (OH)2, Sn (OH)4, NaOH, Cr (OH)3 Napisz nazwy podanych związków chemicznych oraz… Podaj wartościowość metalu w podanych wodorotlenkach oraz nazwy tych wodorotlenków; Mg (OH)2, Fe (OH)3, Ca (OH)2, Sn (OH)4, NaOH, Cr (OH)3 Napisz .zad.1 Napisz wzory sumaryczne wodorków pierwiastków o podanych symbolach oraz podaj ich nazwy:C(IV),Ca(II),Cl(I) zad.2 NApisz równania syntezy z pierwiastków o posanych nazwach:Wodorek magnezu,jodowodór,amoniak zad.3 Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach:wodorotlenek potasu,wosorotlenek cyny(II),wodorotlenek żelaza(III),wodorotlenek ołowiu(IV) zad.4 Określartości .Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych..

Napisz nazwy systematyczne tlenków.

zapisać wzory sumaryczne 6 dni temu Mm Rn.. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwości kwasów chlorowodorowego iZgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. należy za nazwą metalu, w nawiasie podać stopień utlenienia metalu w tym wodorotlenku.. Napisz równania reakcji otrzymywania (dwoma metodami): wodorotlenku wapnia,damiseq 2020-04-03 16:27:01 UTC #2.. Chlorek sodu NaCl.Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. siarczek potasu - K2S.NApisz równania syntezy z pierwiastków o posanych nazwach:Wodorek magnezu,jodowodór,amoniak zad.3 Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach:wodorotlenek potasu,wosorotlenek cyny(II),wodorotlenek żelaza(III),wodorotlenek ołowiu(IV) zad.4 Określartości metali o poniższych wodorotlenkach: LiOH,Cu(OH)2,Ni(OH)3 zad.5 Ułóż równania reakcji metali i tlenków metali z wodą .Krzem ulega reakcji z roztworami wodorotlenków litowców, ..

-przedstawia wzór soli na podstawie nazwy,.

wzór nazwa NaOH wodorotlenek sodu Mg(OH) 2 wodorotlenek magnezu Al(OH) 3 wodorotlenek .Tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków .. O 3 Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. Napisz numery, którymi oznaczono wzory tych substancji.. wodorotlenek żelaza(II) wodorotlenek glinu wodorotlenek magnezu wodorotlenek miedzi(II) 16 17 18 19Nazwy systematyczne wodorotlenków: [ +I] [-I ] NaOH -wodorotklenek sodu [+I ][-I] KOH - wodorotlenek potasu [ +II] [-I ] Ca(OH) 2 -wodorotlenek wapnia(II)Kiedy metal może występować na więcej niż jednym stopniu utlenienia, należy za nazwą metalu, w nawiasie podać stopień utlenienia metalu w tym wodorotlenku.. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenku potasu, wodorotlenku wapnia, wodorotlenku żelaza (III), wodorotlenku glinu, wodorotlenku sodu, wodorotlenku miedzi (II) 2.. FeO - tlenek żelaza (II) Cu2O - tlenek miedzi (I) chlorek magnezu - MgCl2.. Liczba powstałych izomerów.. Wodorotlenek niklu (III) Wodorotlenek rubidu.. wzór nazwa NaOH wodorotlenek sodu Mg (OH) 2 .Nazwy i wzory sumaryczne podstawowych wodorotlenków - chemia z Panem Belfrem.. NaOH .Nazwy systematyczne wodorotlenków: [ +I] [-I ] NaOH -wodorotklenek sodu [+I ][-I] KOH - wodorotlenek potasu [ +II] [-I ] Ca(OH) 2 -wodorotlenek wapnia(II)Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: 1..

Zeszyt ćwiczeń Tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków 8.

a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH Dla dociekliwych Ustal wzór strukturalny alkoholu, którego cząsteczkę tworzą dwa atomy węgla połączonepodaj wzór strukturalny związków organicznych: a) palamitynian potasu b) Przedmiot: Chemia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: ewela2010 27.3.2010 (19:07) napisz równanie reakcji kwasu mrówkowego z alkoholem etylowym oraz podaj Przedmiot: Chemia / Liceum: 3 rozwiązania: autor: asienkaanml 30.3.2010 (15:10) podaj reakcje Przedmiot: Chemia .. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćUzupełnij tabelę wzorami sumarycznymi i strukturalnymi podanych kwasów.. Dowiedz się więcej na Napisz nazwy systematyczne związków o poniżej podanych wzorach.odpowiedział (a) 03.06.2012 o 20:04: węglan glinu: Al2 (CO3)3. siarczek baru: BaS.. Kiedy metal może występować na więcej niż jednym stopniu utlenienia, należy za nazwą metalu, w nawiasie podać stopień utlenienia metalu w tym wodorotlenku.. NO 2 SO 3 N 2 O 5 CaO Al 2 O 3 PbO 2 Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach systematycznych.. zad 4 Przyporzadkuj przykłady zastosowań do podanych nazw zwiazków chemicznych.. 1) 5 tlenków 2) 5 wodorotlenków 3) 5 kwasów 4) 5 sodów 2011-10-27 22:10:58Wzór wodorotlenku Nazwa wodorotlenku..

Z tym zestawem łatwo nauczysz się wzorów podstawowych wodorotlenków.

1 kwas siarkowy(VI) a produkcja luster 2 wodorotlenek sodu b elektrolit w akumulatorach ołowiowych 3 azotan(V) .Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) jednego izomeru oraz podaj jego nazwę systematyczną.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Tworząc nazwy systematyczne wodorotlenków, należy podać słowo „wodorotlenek" oraz nazwę metalu wchodzącego w skład wodorotlenku w formie dopełniacza.. 1) 5 tlenków 2) 5 wodorotlenków 3) 5 kwasów 4) 5 sodów 2011-10-27 22:10:58; Chemia.. Nazwa związku chemicznego Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowodorowy Wzór sumaryczny Wzór strukturalny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt