Wpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery
Nazwa obiektu Oznaczenie Opis geograficznego na mapieZadanie 2 (2pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy poniżej opisanych obiektów geograficznych.. Na podstawie: Jerzy Wrona, Regiony Polski.Rzeszowskie, , Warszawa 1996 Uzupełnij profil, wpisując w odpowiednie miejsca: - skalę pionową profilu - wysokości bezwzględne dwóch wzniesień oraz nazwy geograficzne dwóch obiektów.Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy poniżej opisanych obiektów geograficznych.. a) Uzupełnij tabel nazwę ą województwa, na terenie którego dany park narodowy się znajduje, oraz wpisz numer oznaczający położenie parku na mapie.. Uzupełnij tabelę na podstawie atlasu geograficznego.. Uzupełnij tabelę na podstawie atlasu geograficznego.. PLANETA NOWA str. 82 zad.1 a) wpisz w odpowiednie miejsca na mapie nazwy krain geograficznych leżących w obrębie pasa pobrzeży.. b) Dobierz spośród podanych po jednym z walorów przyrodniczych, charakterystycznych .. Przyporządkuj do numerów w tabeli nazwy krain geograficznych wybrane z poniższych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.b) Uzupelnij tabelç.. Wpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery, którymi te obiekty zostaly oznaczone na mapie.. Następnie podaj współrzędne geograficzne tych obiektów.wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy miejscowości zaznaczonych na mapie?.

Wpisz nazwy właściwych parków narodowych.

Wpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery, którymi te obiekty zostały oznaczone na mapie.. 2009-12-09 17:57:09 wpisz daty lub wydarzenia w odpowiednie miejsca .. Opis obiektu: Wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim.Każdej z fotografii przyporządkuj nazwę przedstawionego obiektu oraz numerów oznaczający na mapie park narodowy, w którym fotografię wykonano.. Nazwa obiektu: Miejska GóraOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Odrabiamy.pl to nie tylko portal learningowy, ale i praktyczna aplikacja, dzięki której usprawnisz rozwiązywanie zadań domowych.W naszej bazie znajdziesz większość przedmiotów szkolnych i przypisane do nich setki aktualnych podręczników, z których .Okr ęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Materiał ćwiczeniowy z geografii Poziom podstawowy 2 Zadania od 1. do 8. wykonaj na podstawie zał ączonej barwnej mapy przedstawiaj ącej Park Krajobrazowy Chełmy.. - wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim - Miejska GóraPotrzebujesz pomocy z pracą domową?A może chcesz dać wsparcie swojemu dziecku podczas wspólnej pracy nad szkolnym materiałem?. b) rozpoznaj miasta zaznaczone na mapie literami A-N.. A. Mikołajki o nazwy własne akwenów oznaczonych na fotografii literami B i C..

B. Zapisz nazwy zaznaczonych elementów linii brzegowej.

3- Pojezierze Suwalskie 5 - Wyżyna Lubelska 7 - Bieszczady .. Nazwa obiektu geograficznego Litera na mapie Najwyższe góry kontynentu australijskiego Wyspa u południowo-wschodnich wybrzeży Australii Jezioro położone w najniższym punkcie Australii Półwysep położony na południe od Morza .Odczytaj z mapy i podaj: o nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą A.. B. Jezioro Tałty C.. Miejska GóraOdczytaj z mapy i podaj: - nazwę pasma górskiego oznaczonego na fotografii literą A. Łysogóry - nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą B. Bodzentyn.. Opis obiektu: Wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim.. Opis obiektu: Wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim.. Opis Nazwa obiektu geograficznego Oznaczenie na mapie 1.. D 2.Na podstawie: Atlas geograficzny Polski, Warszawa 2003.. Najwyższe góry kontynentu australijskiego 2.6 Zadania maturalne z arkuszy OKE oraz matur próbnych - zebrane przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w centrum edukacyjnym „RN2000" w Piekarach.. Wpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery, którymi te obiekty zostały oznaczone na mapie.. Na mapie numerami od 1 do 7 oznaczono państwa sąsiadujące z Polską.. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. Korzystając z atlasu, wykonaj polecenia A-B. Na mapie Australii literami A-E oznaczono wybrane obiekty geograficzne..

Nazwy obiektów wybierz spośród podanych poniżej.

Zadanie 1.. 3- Pojezierze Suwalskie 5 - Wyżyna Lubelska 7 - Bieszczady .. Wpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery, którymi te obiekty zostały oznaczone na mapie.. Oznaczenie na mapie 3.. Nazwa obiektu Opis geograficznego NajwyŽszy szczyt Ameryki WyŽyna w Ameryce Poludniowej o najwiçkszej powierzchni Najwieksza wyspa na Ziemi Ciešnina oddzielajqca Amerykç od AzjiWpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery, którymi te obiekty zostały oznaczone na mapie.. Wpisz na mapie nazwy oceanów i pociągnij grubą, niebieską linią umowne granice między nimi.. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy obiektów geograficznych znajdujących się na obszarze rozwoju cywilizacji sumeryjskiej.. 1 4 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony .Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy poniżej opisanych obiektów geograficznych.. Opis obiektu Nazwa obiektu 1.. Nizina Chińska, Eufrat, Nizina Indusu, Jangcy, Nizina Mezopotamska, Nizina Gangesu, Indus, Tygrys, Huang He Kraina geograficzna Rzeka 6. Podaj dwa przykłady skutków zbyt szybkiego nadejścia lub .Odczytaj z mapy i podaj: - nazwę pasma górskiego oznaczonego na fotografii liter ą A. Łysogóry - nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą B. Bodzentyn Zadanie 2.. 2015-05-07 17:52:052 Do rozwiązania zadań od 1. do 11. wykorzystaj załączoną barwną mapę okolic Płocka oraz własną wiedzę..

W tabeli podano nazwy wybranych parków narodowych.

Wpisz w odpowiednie komórki właściwe nazwy państw oraz ich stolic wybrane z podanych.. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.Zobacz 4 odpowiedzi na pytanie: Korzystając z atlasu geograficznego,wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy zaznaczonych na poniższej mapie konturowej obiektów geograficznych.. Opis Nazwa obiektu geograficznego Oznaczenie na mapie 1.. 2 Na mapie Australii literami A-E oznaczono wybrane obiekty geograficzne.. (4 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. Przyporządkuj do numerów w tabeli nazwy krain geograficznych wybrane z poniższych.. Najwyższe góry kontynentu australijskiego 2.. D 2.Na mapie Australii literami A—E oznaczono wybrane obiekty geograficzne.. Rosja • Ukraina • Białoruś • Słowacja • Czechy • Litwa • Niemcy •2 Na mapie Australii literami A-E oznaczono wybrane obiekty geograficzne.. Jezioro Mikołajskie Zadanie 2.. Kraina położona na lewym brzegu Wisły Rezerwat przyrody położony na terenie Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego na południe .Korzystając z atlasu geograficznego oraz poniższej mapy, wykonaj polecenia: Zeszyt ćwiczeń dla klasy trzeciej gimnazjum .. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. Uzupełnij tabelę.. Wpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery, którymi te obiekty zostaly oznaczone na mapie.. 2011-02-19 15:15:49 Wpisz w miejsce kropek nazwy wskazanych na rysunku form krasowych.. Opis Nazwa obiektu geograficznego Oznaczenie na mapie 1 Najwyższe góry kontynentu australijskiego(2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. Zadanie 18.. Szczeliniec Wielki, Giewon,t Połonina Caryńska, Maczuga HerkulesaA Śnieżka B Fot. M. Stepowicz, Na podstawie mapy podaj nazwy własne obiektów geograficznych oznaczonych na fotografii literami A i B. Litera na fotografii A B Nazwa obiektu geograficznego Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt 1.. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy opisanych obiektów geograficznych.Na mapie konturowej zaznaczono umowne granice oceanów oraz wybrane morza, cieśniny, zatoki, wyspy i półwyspy.. Nazwa obiektu: Miejska GóraZad.. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. Zadanie 2.. Wpisz litery, którymi oznaczono na mapie dwa miejsca znajdujące się w strefie subdykcji.. 1 000 000 1200 1400 200 400 1600 Uzupelnij tabelç na podstawie atlasu geograficznego.. Wpisz litery, którymi oznaczono na mapie dwa miejsca znajdujące się w strefie subdykcji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt