Napisz program wyświetlający na ekranie zadaną liczbę gwiazdek
"?\ a następnie odtwarzający przez głośniczek komputera sygnał dźwiękowy.. Program, który wyświetli sumę dowolnych dwóch liczb .Napisz program, który wyświetli tekst na ekranie bez używania funkcji printf/puts.. Napisz program, który pobierze hasło i znajdzie w nim duże litery.Napisz program wczytujący n liczb całkowitych.. Autor: maciek.goral o 18:56.. Napisz program, który pobierze od użytkownika jego imię i powita np.: Witaj, Jan.. Napisz program, który wyprowadzi znaki od A do Z.. 21.dla wczytanej z klawiatury liczby naturalnej n wypisuje jej dzielniki.. całkowitych, a następnie wczytane liczby wydrukować na ekranie.. Poniższy kwadrat ma bok .Napisać program, który wczytuje od użytkownika liczbę całkowitą dodatnią n, a następnie wyświetla na ekranie wszystkie potęgi liczby 2 nie większe, niż podana liczba.. Napisz program wyświetlający na ekranie zadaną liczbę gwiazdek #include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std;Ułóż program wypisujący liczby naturalne w kolejności malejącej zaczynając od 10.. Zakładamy, że możliwe są tylko 3 próby podania poprawnego numeru1.. Napisz program, który dla danych z klawiatury liczby rzeczywistej a i liczby całkowitej n oblicza an.. Zakładamy, że możliwe są tylko 3 próby podania poprawnego numeru.. Napisz program drukujący na ekranie zadaną liczbę zastępując jej kolejne cyfry liczbami powstałymi przez dodanie do cyfr liczby 1 (1598 = 26109)..

Napisz program wyświetlający na ekranie własną wizytówkę.

Zad.2Napisz program drukujący na ekranie zadaną liczbę zastępując jej kolejne cyfry ich sześcianami.. Użyj do tego tablicy.. ZADANIE 7.6.13.. 23: Program wyświetlający na ekranie kolejne liczby całkowite typu int (do 100), które są podzielneNapisz program, który wypisuje liczby od 1 do 50, a następnie od 50 do 1.. Napisz program drukujący na ekranie liczby parzyste z przedziału od 1 .Napisz program drukujący na ekranie zadaną liczbę zastępując jej kolejne cyfry ich sześcianami.. * ** *** **** *****Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. Program wprowadzający k liczb rzeczywistych z klawiatury i zapamiętujący je kolejno w zmiennej liczba.. Napisz program, który wypisuje na ekran liczby całkowite od 1 do 5.. Zadanie 4 Napisz prosty program, który wykona się zadaną przez użytkownika liczbę razy.. Zadanie 4.. Jeśli wartość będzie większa od 0 na ekranie wyświetlony będzie napis Wpisałeś liczbę dodatnią, jeśli nie, program wykona kolejną .Napisz program wyświetlający na ekranie monitora: \?. W dalszej części stosujemy instrukcję if sprawdzając czy wartość podanej liczby jest większa od 0.. Treść zadań jako komentarz w programie.. Zadanie 3.. Napisz program, który narysuje z gwiazdek (*) kwadrat 10 na 10..

Napisz program, który wypisuje na ekran zadaną liczbę gwiazdek.

Program wyświetlający na ekranie w kolejnych wierszach n napisów „Lubię informatykę" (wartość zmiennej n wprowadzaj z klawiatury).. */ int dlugosc; cout endl "Podaj dlugosc kreski: "; cin >> dlugosc; while (dlugosc 0) {cout "Dlugosc musi byc .Następnie powitaj każdą osobę na liście.. Wyślij pocztą e-mail Wrzuć na bloga Udostępnij w usłudze Twitter Udostępnij w usłudze Facebook Udostępnij w serwisie Pinterest.Program prosi użytkownika o podanie liczby dopóty, dopóki nie uzyska prawidłowej odpowiedzi.. ZADANIE 7.6.14Napisz program, który pobierze do tablicy żądaną ilość liczb i wypisze liczby większe od średniej z wszystkich liczb.. Wizytówka powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwa zawodu (lub student), miejsce pracy, miejsce zamieszkania, nr telefonu, adres email.. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() {/* PROGRAM KLASYFIKUJĄCY WZROST OSÓB TZN.. Treść zadań jako komentarz w programie.. Z każdym uruchomieniem pętli wyświetli informacje: - czy liczba jest wielokrotnością 3 - czy liczba jest wielkorotnością 4 - wyświtli „hurra" jeżeli liczba dzieli się zarówno przez 3 jak i 4Umiem napisać program, który wyświetla trójkąt prostokątny, a nie równoramienny..

Napisz program, który wypisuje na ekranie trójkąt z gwiazdek.

Napisz program, który danych dwóch liczb całkowitych a i b sprawdzi jaka jest reszta z dzielenia liczby a przez liczbę b oraz odwrotnie.Jeśli chcemy policzyć średnią z określonej liczby liczb, wczytać określoną ilość danych z pliku lub wypisać określoną ilość danych na ekran, pętla for jest do tego po prostu idealna.. W programie nie wolno użyć [].. Zawartość wypełnionej tablicy wypisz na ekran.. Wiem, że w którymś miejscu muszę dodać pętlę FOR tak żeby wyświetlała mi '-' przed znakami trójkąta tylko nie mam pojęcia jak to napisać i myślę, że jeśli ktoś mnie naprowadzi jak i gdzie napisać tą pętlę to dam sobie rade z tym .//cout wyświetla na ekranie tekst zawarty w "" cout << " Witaj jak masz na imie?". Zadanko niby proste, ale nie wiem jak sprawić by użytkownik mógł podać poprawny mumer 3 razy.. Podpowiedź: jaka inna funkcja pozwala wyświetlać znaki na ekranie?. Wynik zapisz również do pliku.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności.. Napisz program wyświetlający na ekranie znaki podane z klawiatury do momentu , aż zostanie .. Jeśli natomiast podana wartość n jest liczbą spoza przedziału [1; 15], wówczas program kończy pracę drukując stosowny komunikat.. Napisz program SORT 2 pobierający od użytkownika dwie liczby i drukujący na ekranie obie liczby w porządku rosnącym..

Napisz program, który drukuje na ekranie kwadrat.

Długość boku kwadratu wczytujemy z klawiatury.. Napisz program, który wypisuje na ekranie trójkąt z gwiazdek.. Zadanie 2.. "Witam tu twój komputer!. Tekst wejściowy: const char* t1 = "Ala Ma Kota a kot Ma AlE"; Proszę o pomocProgram prosi użytkownika o podanie liczby dopóty, dopóki nie uzyska prawidłowej odpowiedzi.. Napisz program, który wypisuje na ekran liczby całkowite od 1 do 5.. Zwróć uwagę do .Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. ZADANIE 7.6.1419.drukuje na ekranie zadaną liczbę zastępując jej kolejne cyfry ich kwadratami (dla liczby 127 drukujemy 1449).. Napisz program, który pobierze hasło i znajdzie w nim cyfry.. 2.Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12> .. .Napisz program Czy liczba jest parzysta pobierający od użytkownika jedną liczbę i drukujący na ekranie jedną z informacji LICZBA JEST PARZYSTA bądź LICZBA JEST NIEPARZYSTA.. Mam problem z warunkiem wykonania pętli, np dla liczby 71 wyświetla mi 128, zamiast 64.. 20.drukuje na ekranie zadaną liczbę zastępując jej kolejne cyfry liczbami powstałymi przez dodanie do cyfr liczby 1 (1598 = 26109).. Program wyświetlający w kolumnie liczby całkowite od 10 do -10.W programie na początku wczytywana jest wartość z klawiatury do zmiennej, a następnie dokonujemy zmiany jej typu na liczbę całkowitą.. ; //instrukcja cin przypisuje do zmiennej imie to co zostało wpisane na klawiaturze cin >> imie; //Wyświetlenie na ekranie wyniku cout << imie << " witaj w swiecie programowania" ; return(0); } 3.. W zadaniu należy wykorzystać trzydziestoelementową tablicę liczb całkowitych.. Napisz program, który wypisuje na ekran zadaną liczbę gwiazdek.. Napisz program, który wypisuje liczby od 1 do 20.napisz program w C++ wyświetlający liczby Post autor: Sokół » 13 mar 2010, o 12:12 Poprawnie zakończony program po wykonaniu zwraca kod 0, nawet jeśli nie ma źródle return 0 - to jest częścią standardu i kompilator zgodny ze standardem sam o to zadba.. Napisz program, który dla wczytanej z klawiatury liczby n wypisze na ekranie liczby 1,4,9,.,n2 5.. Napisz program, który obliczy sumę n kolejnych liczb naturalnych (począwszy od 1) Zadanie 5.1.Napisz program, który dla wczytanej z klawiatury liczby n wypisuje na ekranie wszystkie liczby z przedziału 1…n podzielne przez 7 których ostatnia cyfra to 1.. Teoretycznie mogę zadeklarować warunek jako potęga*2<n, ale wolałbym .Napisz program, który wypisze liczby od 20 do 0 co dwie (20,18,16 .). za pomocą pętli for, while, do-while.. Napisz program wczytujący .Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. ZADANIE 7.6.13 Napisz program drukujący na ekranie zadaną liczbę zastępując jej kolejne cyfry liczbami powstałymi przez dodanie do cyfr liczby 1 (1598 = 26109)..Komentarze

Brak komentarzy.