Napisz zdania z should lub shouldnt
Czasowniki : You .. Przeczytaj zdania i wybierz z ramki właściwe wyrażenia, by zareagować poradą i opinią na temat możliwych konsekwencji.. 2.Jeśli chodzi o czasowniki should i ought to w odniesieniu do czasu przeszłego to wtedy zdania wyglądają tak: Podmiot + should/ought to + have +czasownik z końcówką -ed lub III forma czasownika (past participle) + reszta zdania; Pytania i przeczenia jak w czasie teraźniejszym.. Zobacz tłumaczenie .. które nie będą dla Ciebie zbyt skomplikowane lub zbyt proste.. Zdania twierdzące.. she's very good listening.Zdania twierdzące: Zdanie przeczące: Zdania pytające: You should take it with you.. _____ ___ 5 4 Przeczytaj listę rzeczy, które należy i których nie należy robić.. Następnie przejdź do ćw.4.. Ex 4 - podane w nawiasach przymiotniki zamień na przysłówki.. Napisz zdania z should i shouldn .Zdania warunkowe; Budowa zdań .. konstrukcje z musn't lub mogące je zastąpić .. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Jego odmiana jest bardzo prosta.. Wykonaj w zeszycie zadanie 3, str.87 (Extra).. Zapisz temat lekcji.. Np.Przydatność 75% Zadanie maturalne maj '07 - napisz opowiadanie "Crime doesn't pay" - zbrodnia nie popłaca - ktorego sprawca został złapany na gorącym uczynku.. Zdanie twierdzące W zdaniach twierdzących stosujemy schemat: podmiot + should + czasownik w pierwszej formie.. W trzeciej os. l.p..

Napisz zdania z should i shouldn't .

Napisz zdania z ‚should' i ‚will' we .Za każdym razem kiedy chcesz powiedzieć komuś, że coś powinien zrobić, lub dać mu radę możesz użyć SHOULD.. Kl. 6a .Wybierz właściwe formy czasownika modalnego should lub shouldn't aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim.. Oto kilka przykładów: You should have done your homework .Topic: Zdania z wyrazem „should" (lub „shouldn't") - ćwiczenia.. Ex 7 - W zdania a-d wstaw should lub shouldn't, następnie dopasuj je do dolegliwości (1-4) Ex 8 - wyrazy z nawiasów wstaw w odpowiedniej formie.. Zdania pytające.2.. 1. a - should b - c - 2. a - b - c - Aby utrwalić czasownik should wykonaj ćw.. Dowiedź się więcej.Ex 3 - Uzupełnij zdania wstawiając: You must lub you mustn't.. musn't można użyć zamiennie z wyrażeniami: to be allowed to - "być pozwolonym" / to be permitted to - być dozwolonym .. You should take some medicine.Przekształć zdania, nie zmieniając ich znaczenia.. Początkujący Masz trudności ze zrozumieniem odpowiedzi na pytania w języku docelowym.6 Uzupełnij zdania, używając wyrazów podanych w nawiasach oraz should lub shouldn't.. - Powinnam pić więcej wody.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Postaraj się o przykłady zdań z życia codziennego..

Uzupełnij zdania czasownikiem Zshould lub shouldnt [.

The water is very dirty.Napisz przykładowe zdania z który, która, które, którzy, których, itd.. please.. (przykład) 2.. Napisz i przetłumacz 4 zdania z czasownikiem can 4 zdania could 4 zdania should lub shouldn't.. - Nie wolno ci było tu przychodzić.I should/you should/He,she,it should/we should/they should/ Napisz w j. ang i zapisz w zeszycie 7 zdań o tym, co Ty i Twoja rodzina musicie robić w obecnej sytuacji w zw. z koranawirusem /użyj must lub mustn't/ i 7 zdań o tym, co powinniście /should/ lub nie powinniście /shouldnt / robić.. (Czy powinienem z tabą zostać) What .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. [Nie powinieneś z nią rozmawiać] Konstrukcja użycia should.. We should/ought to write to him.Czasownik modalny „should" znaczy „powinno się".. Zdanie twierdzące: .. Uzupełnij zdania słowami "should" lub "ought to" Nie stosuj skrótów typu dont't.. Zdania twierdzące z should i ought to tworzone są według schematu: podmiot + should/ought to + bezokolicznik Jak widać na powyższym schemacie, aby stworzyć zdanie twierdzące z czasownikiem modalnym should lub ought to, czasowniki te umieszczamy po podmiocie, a przed bezokolicznikiem bez to..

Napisz poprawne zdania bez zb ...4.

Ex 9 - wybierz odpowiednią formę aby uzupełnić zdania.. Sprawdź, jak wykonałeś zadanie 2, str. 64 w ćwiczeniach.. Potrzebujesz pomocy?. 3 i 4 na str.44 w zeszycie ćwiczeń.. (ona/on/ono) nie dodajemy do should końcówki -s, bo jest to czasownik modalny.wiktoria77112.. Oto omówienie tego zadania z komentarzem.. Po SHOULD zawsze stawiasz czasownik w podstawowej formie.. I should drink more water.. zdanie 4. zdanie 7. zdanie 10. .. które nie będą dla Ciebie zbyt skomplikowane lub zbyt proste.. Początkujący Masz trudności ze zrozumieniem odpowiedzi na pytania w języku docelowym.. Nie powinieneś być taki zły) She shouldn't write to him.. W każdej osobie mamy taki sam schemat..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt