Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wybierz wszystkie poprawne dokończenia zdania balon
ZADANIE 2.. C. zdania oznajmującego.. B. odkrycie jaskini Balamkú.. D. publicystyczny.. Zamaluj odpowiednie kratki.. Wybierz , jeśli zdanie jest prawdziwe, p albo F, jeśli jest fałszywe.. Maturę 2012 z geografii zdaje około 83 tys. uczniów.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Pielęgnowała róże w ogródku i obserwowała, jak dojrzewa zboże.. 2010-03-12 19:07:08 Przyjrzyj sie ilustracji i przeczytaj tekst źródłowy ze s. 17 podręcznika.1 Uważnie przeczytaj tekst wstępny, a następnie uzupełnij związane z nim polecenia.. Powracaj do tekstów tyle razy, ile zajdzie ku temu potrzeba.. 3 strona 52.. D. zdania wykrzyknikowego.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Zadania maturalne z Historii Temat: Starożytność (część 1.). Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008. .. Iloczyn liczb 25,4 i 33,4 jest równy iloczynowi liczb A.. Przeczytaj uważnie tekst IV - hasła z dwóch słowników i rozwiąż zadania, a następnie wykonaj zadania 13-18.. B. popularnonaukowy.. Pęcherz pławny ryb i płuca płazów są przykładem A. dryfu genetycznego.. W czasie wakacji Pola była u babci w górach.. C. autobiograficzny.. Zadanie 12..

Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wybierz wszystkie poprawne dokończenia zdań.

p F Autor negatywnie ocenia obecność rankingów we współczesnych mediach.. Gęstość substancji wyraża się wzorem m = V ρ. Wstaw zdania oznaczone literami (A-E) w luki (7.1.-7.4.). Demart, Warszawa 2004, s.61.. Uważnie przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.. C. historia zaginionej jaskini.. Wszystkie polecenia są związane z tekstami.. A. literacki.. (0 - 4 pkt.). 2. pokazał kobiety w sposób realistyczny.. Na przykład, jeśli wybierzesz odpowiedź B1, w której B oznacza dokończenie zdania, a 1 - jego uzasadnienie, zamaluj kratkę z wybrana literą i cyfrą: 5.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Bardziej szczegółowoZaznacz poprawne dokończenie lub dokończenia zdania: W tekście II nie ma: A. zdania pytającego.. (0-5) Opisz w czterech wypowiedzeniach scenerię wydarzeń na ilustracji do wydania „Kruka i Lisa" z 1876 roku.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym ?.

Czytaj uważnie wszystkie .Wybierz spośród podanych poprawne dokończenie zdania.

Przeczytaj uważnie informacje dotyczące tego leku i odpowiedz na poniższe pytania.. Powyższy tekst ma charakter /1 p. Zamaluj odpowiednią kratkę.. Źródło: W. Chybowski, Historia.. (0-1) Wybierz poprawne dokończenie zdania.. W swoim tekście Michał Rusinek .Wybierz spośród podanych poprawne dokończenie zdania.. Zadanie 1.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. (0-1) W tekście III wyraz Pan napisano wielką literą.. Rozładownie elektroskopu.Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd.. p F 15. zaznacz poprawne dokończenie zdania.. D. znaczenie pracy archeologów.. C. autobiograficzny.. Znajdują się w nim dwa teksty, jeden prozaiczny i jeden poetycki.. 2012-11-19 16:48:32 Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wykonaj związane z nim polecenia .. Zamaluj odpowiednie kratki.Przeczytaj uważnie tekst , a następnie wykonaj zadania .. b) Wybierz i zaznacz w tabeli odpowiedź A albo B, która jest poprawnym dokończeniem poniższego zdania, oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1-4.Wybrane zadanie: zad.. ZADANIE 2.. To był piękny, wiosenny dzień.. Środek .Test nr 1 kl. 3.. D. publicystyczny.. Celem tekstu jest wzbudzenie u czytelnika refleksji na temat języka.. Z tekstu wynika, że Jan Kochanowski w swojej .Dziś matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym.. Zaparkowaliśmy na skraju lasu .. Ogłosiła nam, że dzisiejsze lekcje odbędą się w ogrodzie szkolnym..

Wybierz spośród podanych wszystkie poprawne dokończenia zdania.

Ciężar 5 kg mąki jest równy a. .. (0 1) Dokończ zdanie wybierz odpowiedź spośród podanych.. Wybierz poprawne dokończenie zdania.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Użyte w tekście sformułowanie archeologiczny sezam jest określeniem A. wielokilometrowego systemu .Wszystkie z nich mogą stać się środkami uzależniającymi, w niektórych przypadkach tak silnymi, że aby je zdobyć, osoby uzależnione mogą posuwać się do kradzieży i innych przestępstw.. 500 N zadanie 3.. Uzasadnij tę pisownię.. Zamaluj odpowiednią kratkę.. 254 i 3,34 Zadanie 15.. Dzień zapowiadał się przepięknie .. W zdaniu tym nie znajdziesz podmiotu, ponieważ pojawia się w nim nieosobowa forma czasownika.. Nowa Era.. 2018-01-18 19:27:06; Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku, a następnie uzupełnij zdania.. Zadanie 11.. Szkielet jest rusztowaniem naszego ciała, dzięki niemu możemy się poruszać, chroni narządy wewnętrzne, czy zapewnia nam utrzymanie pionowej postawy ciała.4.. Dobrze , że na dziś zaplanowaliśmy wycieczkę do lasu .. Odporność swoistą opisują cechy: A.. ODPOWIEDZI, pytania i arkusze z egzaminu na naszym portalu.Przeczytaj uważnie zdanie i wykonaj ćwiczenia..

Życie na wulkanie 2010-03-01 19:47:43; Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W każdym zadaniu zamkniętym poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź.. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Chodziła z przewodnikiem po .. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. D. koewolucji.. B. nie zgadza, 3. wyidealizował kobiety.Nazwij części zdania w podkreślonym wypowiedzeniu w tekście I.. B. zdania rozkazującego.. Autor przewiduje, jaką opinię o Panu Tadeuszu wyraziłaby krytyka feministyczna, i się z tym a. zgadza, ponieważ uważa, że Adam Mickiewicz 1. nie docenił roli kobiet.. (SP05) Na podstawie ilustracji14.. (0-1) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Przenoś odpowiedzi na kartę uważnie, aby nie popełnić błędu.4.. Przeczytaj tekst zamieszczony poniżej.. Zapakowano samochód i przygotowano koszyki .Wydawałoby się , że nic nie zmąci urody tego dnia .. Do klasy weszła pani i powiedziała, że ma dla nas niespodziankę.. Oceń prawdziwość podanych zdań.. Ptaki śpiewały , drzewa kołysały się na wietrze .Wybierz poprawne dokończenie zdania.. Uważnie przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.. B. popularnonaukowy.. Cytat: Przyjrzyj się dokładnie poniższym ilustracjom i wybierz poprawne uzupełnienia zdań.. Uzupełnij zdania właściwymi numerami z mapy.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usu-nięto cztery zdania.. Podkreślone wyrazy napisz z podziałem na sylaby.. Wykonano następujące doświadczenie: Balon potarto suchą gazetą, w wyniku czego gazeta naelektryzowała się dodatnioprzeczytaj uważnie poniższy tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.. Powyższy tekst ma charakter A. literacki.. 2014-01-08 15:54:31; Przeczytaj uważnie teksty, a następnie dokończ zdania .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Tematem tekstu jest A. rozwój cywilizacji Majów.. Po burzliwych obradach komisji przyznano główną nagrodę dziennikarce z radia lokalnego.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. 1, 5, 6 Zadanie 11.. Zabraliśmy wszystkie potrzebne rzeczy, drugie śniadanie i poszliśmy.. W zadaniu 15. odnieś się także do tekstu nr III.Przyjrzyj się uważnie mapie ziem polskich w XIX wieku, wykorzystaj też wiedzę własną i wykonaj poniższe polecenie.. Wybierz spośród podanych wszystkie poprawne dokończenia zdania.. B. konwergencji.. Następnie przejdź do rozwiązywania zadań..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt