Napisz wzór sumaryczny oraz nazwę siarczku o masie cząsteczkowej 88
2010-03-07 15:36:23; Napisz wzór sumaryczny i strukturalny: 2011-05-23 21:28:20; Napisz wzór sumaryczny i strukturalny.. Napisz wzór sumaryczny oraz nazwę siarczku o masie cząsteczkowej 88 u, którego cząsteczka zawiera metal dwuwartościowyWzór siarczku będzie więc nastęujący: Aby ustalić wzór siarczku musimy ustalić jaki metal kryje się pod symbolem X. pierwiastka o .Napisz wzór sumaryczny alkanu o 20 atomach węgla 2011-09-29 19:45:10; Ustal wzór sumaryczny i nazwe alkanu o masie cząsteczkowej 170u, zawierającego 84,7% wegla i 15,3% wodoru.. Te zadania na dole nie trzeba zrobić 1.Oblicz stosunek masowy żelaza do tlenku w tlenkach żelaza i napisz wzory tych tlenków,jeśli zawartośc .. ustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego .Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Zastosowanie.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. potasu, wapnia,magnezu,glin 2013-03-20 20:22:36 Podaj wzór sumaryczny i strukturalny oraz nazwe weglowodoru, ktorymi pochodnymi sa: alkohol o masie czasteczkowej 74u i kwas karboksylowy o masie czasteczkowej 88u?. Napisz .. 3.Siarczek glinu, Al 2 S 3 - nieorganiczny związek chemiczny; w warunkach normalnych ciało stałe..

Podaj wzór sumaryczny tej cząsteczki.

Masa .Napisz wzór sumaryczny i nazwę kwasy karboksylowego o masie cząsteczkowej równej masie cząsteczkowej alkoholu monohydroksylowego o 20 atomach wodoru.. Wydziela się przy tym duża ilość ciepła, a temperatura może przekroczyć 1100 °C.Nazwa i wzór sumaryczny: Wodorotlenku sodu .. Odczytaj nazwy związków: a Al2O3 , FeCl2, SO2, b MgCl2 , P2O3 , CO, c Na2O, Fe2S3 , CO2 , d AlCl3 , NO, SO3 , e K2S, FeO, PbCl4 , f CaCl2, HgS, SnS2.. Wzór sumaryczny: 18 19 20Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Mimo że w nazwie tej występuje wyraz „cząsteczkowa", to jednak jej zakres nie ogranicza się tylko do związków cząsteczkowych, ale obejmuje także substancje zbudowane z jonów.1 Napisz wzor sumaryczny oraz nazwe siarczku o masie czasteczkowej 88 u ,ktorego czasteczka zawiera metal dwuwartosciowy .. W temperaturze pokojowej związek ten tworzy bezbarwne kryształy, rozpuszczalne w wodzie, silnie higroskopijne o zapachu siarkowodoru.Tworzy hydrat Na 2 S·9H 2 O. zad2.Ustal wzory tlenków żelaza , w których stosunek masowy żelaza do tlenu wynosiNapisz wzór sumaryczny gliceryny?.

oblicz wzór sumaryczny tego kwasu oraz narysuj wzór strukturalny.

Jeden z tlenków żelaza, zwany magnetytem, jest zbudowany z ato-mów żelaza o dwóch różnych wartościowościach - Fe(II) i Fe(III) w stosunku ilościowym 1 : 2.. W tym celu wyznaczymy masę metalu X: Metal X ma masę 56 u. Odszukujemy w układzie okresowym pierwiastek o takiej masie - jest to żelazo (Fe) Wzór sumaryczny związku będzie więc następujący:--> siarczek żelaza(II)Napisz wzór sumaryczny oraz nazwę siarczku o masie cząsteczkowej 88u którego cząsteczka zawiera metal dwuwartościowy.. Siarczek ołowiu(II) można przygotować w laboratorium w postaci czarnego osadu w wyniku przepuszczenia siarkowodoru przez rozcieńczony kwasowy roztwór soli ołowiu, jak na przykład azotan ołowiu(II) czy octan ołowiu(II): .. 2011-10-24 19:12:27; Pewnien nasycony kwas monokarboksylowy o masie molowej równej 102g zawiera 58,6% węgla.. Otrzymywanie.. (wykryto maksymalną dopuszczalnąMasa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 150 u.<br />|r|150u - 54u = 96<br />96/3 = 32u - siarka<br />54/2 = 27 - glin<br />Al<sub>2</sub>S<sub>3</sub> |p|Ustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie atomowej 54 u i 3 atomy innego pierwiastka..

Napisz wzór sumaryczny tego tlenku.

pH: około 12,4 (100 g/l H 2 O, 20 °C)Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Zadanie: napisz wzory sumaryczne soli a siarczek srebra i Rozwiązanie: a siarczek srebra i ag2s b siarczan iv ołowiu ii pbso3 c węglan miedzi ii cuco3 Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.masa cząsteczkowa pewego alkenu wynosi 70u.Napisz wzór sumaryczny i nazwę tego alkenu 2009-11-09 15:40:33; Obliczono, że masa jednej cząsteczki celulozy wynosi 2033100u.. Napisz równania cząsteczkowe i jonowe wszystkich znanych ci sposobów otrzymywania soli: a) siarczanu (VI) magnezu, chlorku litu b) węglanu potasu, azotanu (V) magnezu c .Podaj wzory sumeryczne alkomów, alkenów, alkinów o: a. b)chlorku o masie cząsteczkowej 133,5 zawierającego metal trójwartościowy.. C 9 H 19 OH - alkohol m C9H19OH = 12u · 9 + 16u + 1u · 20 = 144u C n H2n+1COOH 12n + 2n + 1u + 12u + 2 · 16u + 1u = 144u 14n = 98 n = 7 C7H15COOH - kwas oktanowyOtrzymywanie..

Napisz wzór sumaryczny oraz nazwę tlenku o masie cząsteczkowej 222u zawierającego metal siedmiowartościowy.

15 atomach węgla b.6 atomów węgla c.4 atomach wegla d.3 atomach wegla e.7 atomach wegla f. 32 atomach wegla.. 2012-03-12 .Masa tych najmniejszych struktur związków chemicznych, wyrażona w atomowych jednostkach masy, jest nazywana masą cząsteczkową masą cząsteczkową związku.. Wskazówki do rozwiązania zadania Aby poprawnie rozwiązać zadany problem, musisz skorzystać z informacji wprowadzającej do wiązki zadań oraz informacji umieszczonej w zadaniu 3.. Można go także otrzymać w bezpośredniej reakcji pierwiastków w podwyższonej temperaturze.Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: b) tlenek jodu(VII) Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: Dla dociekliwych.. 2009-04-30 19:44:53; Ustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2at.. Napisz wzory strukturalny i półstruktualny/ 2010-09-26 15:41:42; Podaj wzór sumaryczny półstrukturalny alkanu mającego 11 atomów węgla w cząsteczce.. <3Właściwości.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:1. Podaj wzory soli: a) węglanu sodu, siarczanu (VI) glinu, azotanu (V) wapnia b) chlorku potasu, fosforanu (V) magnezu, siarczku ołowiu (II) c) siarczanu (IV) sodu, siarczanu (VI) żelaza (III), chlorku glinu 2.. Bezpośrednia synteza przebiega według reakcji: 2 Al + 3 S → Al 2 S 3.. 2010 .Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne i podaj nazwę alkoholu o a Rozwiązanie: 1a heptanol c7h15oh b etanol c2h5oh zad2 propanol c3h7oh masa związku 60 masa węgla Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C 4 H 9 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH metylowa Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. Ustal wzór sumaryczny i strukturalny tlenku pierwiastka czterowartościowego o masie cząsteczkowej 239 u Proszę was pomóżcie!. XS 88u - 32u = 56u FeS siarczek żelaza(II)Napisz wzór sumaryczny i nazwę siarczku o masie cząsteczkowej 88 u, którego cząsteczka zawiera metal dwuwartościowy.Zad.1 Napisz wzór sumaryczny i strukturalny oraz nazwę: a) siarczku o masie cząsteczkowej 88u którego cząsteczka zawiera metal dwuwartościowy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt