Napisz list w imieniu orfeusza z prośbą do władcy podziemi hadesa
Jak głosi mit, władca podkreśla warunek, iż muzyk może spojrzeć na kobietę dopiero, gdy wyjdą z czeluści podziemi.Przechadzka z Orfeuszem - interpretacja wiersza.. Zakończenie W ostatnim akapicie należy przesłać pozdrowienia itd.. Temat: O wielkiej sile miłości.. Pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich elementów listu, a także o argumentach popierających twoją prośbę.. Pewnego dnia wziął lutnię i poszedł do królestwa podziemi rządzonego przez Hadesa.. Pami ę taj o uwzgl ę dnieniu wszystkich element ó w listu, a tak ż e o argumentach popieraj ą cych twoj ą pro ś b ę.Władca podziemi gości Orfeusza w świetle dnia, na tle zielonego od roślinności krajobrazu.. Starannie dobierz argumenty, które mogą przekonać Hadesa.. napisz list do władcy podziemia z prośbą o powtórne rozpatrzenie sprawy i zmianę decyzji o zatrzymaniu Eurydyki .. Szanowna Pani Posłanko!List powinien być napisany starannie i czytelnie.. Pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich elementów listu, a także o argumentach popierających twoją prośbę.. Napisz list w imieniu Orfeusza z prośbą do władcy podziemia o powtórne rozpatrzenie sprawy i zmianę decyzji o zatrzymaniu Eurydyki .. Aby dostać się do krainy zmarłych, trzeba było przeprawić się przez rzekę Styks.Swoją łodzią przewoził przez rzekę ponury Charon.Za swoją pracę brał od każdej duszy jednego obola - bez monety nie było wstępu do krainy, dlatego Grecy wkładali zmarłym w usta zapłatę dla Charona..

napisz list do władcy podziemia z prośbą .. Jesteś orfeuszem .

Temat: Los pokierował inaczej.Napisz na kartce A‑4 (może być na komputerze) list oficjalny do wybranego adresata: do dyrektora szkoły (np. z prośbą o przesunięcie terminu dyskoteki szkolnej); do Ministerstwa Edukacji Narodowej (np. z prośbą o dodatkowy dzień wolny od nauki szkolnej);Napisz w dowolnie wybranym edytorze tekstu list w imieniu Orfeusza z prośbą do władcy podziemia Hadesa o powtórne rozpatrzenie sprawy króla ‑ ś piewaka i zmian ę decyzji o zatrzymaniu Eurydyki.. (min.15 zdań)Przydatność 75% W imieniu Bilba napisz list do jego przyjaciela Tuka z dowolnego momentu podróży.. (zapisz w zeszycie notatkę) 4.. Starannie dopierz argumenty przekonujące Hadesa.. Starannie dobierz argumenty przekonujące Hadesa .. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.napisz list skierowany do Hadesa.wyjaśnij bogu jaką krzywdę wyrządził rozpaczającej matce i poproś o uwolnienie dziewczyny.List napisz w imieniu wszystkich ludzi p.jankiewicz 2010-05-23 17:02:23 UTC #6Tak było też w starożytnej Grecji, gdzie wiele mitów dotyczyło zejścia żywych do Hadesu.. Zapoznaj się z zmieszczonym poniżej fragmentem mitu o Orfeuszu i Eurydyce.. Unosząc swoje berło, ogłasza właśnie decyzję o powrocie Eurydyki do świata żywych.. W pierwszej z nich, Orfeusz zmierza do podziemia, aby zawalczyć o życie ukochanej.Szczęśliwe życie Orfeusza u boku pięknej hamadriady - Eurydyki, Śmierć ukochanej Orfeusza., Decyzja Orfeusza o odzyskaniu ukochanej., Zejście do podziemi., Niezwykły koncert w Hadesie., Wstawiennictwo czułej Persefony u jej męża Hadesa., Warunki władcy świata zmarłych., Wędrówka uszczęśliwionych małżonków ścieżkami Hadesu., Złamanie zakazu Hadesa., Zniknięcie .I utracił Orfeusz Eurydykę..

Zejście Orfeusza do podziemi Hadesu.

Kliknij, aby przejść do listy kontaktowej posłów.. Udziela mu wskazówek, próbuje wskazać sposób, aby odzyskał Eurydykę.. Później wejścia pilnował trzygłowy pies Cerber, był on miły i potulny .Napisz list w imieniu Orfeusza z prośbą do władcy podziemia Hadesa o powtórne rozpatrzenie sprawy króla śpiewaka i zmianę decyzji o zatrzymaniu Eurydyki.. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego iż moja kara jest jak najbardziej słuszna lecz w głebi serca liczę, że jako litościwy władca Olimpu zlitujesz się nade mną i złagodzisz karę.Napisz w zeszycie list w imieniu Orfeusza z prośbą do władcy podziemia Hadesa o powtórne rozpatrzenie sprawy króla‑ śpiewaka i zmianę decyzji o zatrzymaniu Eurydyki.. Rozwinięcie W tym akapicie następuje rozwinięcie tekstu, opowiadamy o tym, co chcieliśmy zamieścić w liście.. Wówczas naszym słowom należy nadać formę listu, w którym jednoznacznie przedstawiamy swoją prośbę, lecz czynimy to na tyle taktownie, że adresat nie czuje się dotknięty naszymi słowami..

piszcie w komentarzach zadanie!.List do władcy ?

Orfeusz był wybitnym muzykiem, który swoim śpiewem poruszył Cerbera, Charona, a nawet samego Hadesa.. Starannie dobierz argumenty przekonujące Hadesa.. Wszelkie próby odnalezienia żony w świecie żywych, nie przynosiły rezultatu.. Wykonaj w zeszycie plan wydarzeń ukazanych w powyższym .czwartek, 23 kwietnia 2020 roku Orfeusz pisze list.. np.: Na tym kończę mój list kochana Babciu.. W przypadku listów pisanych na komputerze z wykorzystaniem czcionki 10-12 punktów; Treść listu jest podzielona na akapity, a więc fragmenty tekstu, tworzone poprzez wcięcie akapitowe lub odstęp pomiędzy akapitami.zbierz argumenty i napisz list do Zeusa, w którym poprosisz o uniewinnienie tytana.. Nie przyniosły także pożądanego skutku, kolejne próby przedostania się Orfeusza do świata zmarłych.W „Trenie XIV" osoba mówiąca odwołuje się do mitu o Orfeuszu i Eurydyce.. Napisz list w imieniu Orfeusza z prośbą do władcy podziemia o powtórne rozpatrzenie sprawy i zmianę decyzji o zatrzymaniu Eurydyki.. Władca podziemi zgodził się na wyprowadzenie żony Orfeusza, Eurydyki, z krainy zmarłych.Prośba skierowana do Hadesa i Persefony o oddanie żony..

Zmiękczenia władców podziemi przez zaśpiewanie pieśni o miłości.

Układ listu Zwrot grzecznościowy .Poniżej przedstawiamy wzór listu, który w formie elektronicznej lub papierowej można wykorzystać w kontakcie z posłami zasiadającymi w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.. Pod tekstem .Kraina Hadesa.. Wykonaj w zeszycie mapę skojarzeń ze słowem miłość.. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2011-05-18 17:14:49Napisz list w imieniu Orfeusza z prośbą do władcy podziemia Hadesa o powtórne rozpatrzenie sprawy króla‑śpiewaka i zmianę decyzji o zatrzymaniu Eurydyki.. Oczywiście, że pamiętałem o naszej popołudniowej herbatce, jak również o niedzielnym przyjęciu u Ciebie.Napisz list w imieniu Orfeusza z prośbą do władcy podziemia Hadesa o powtórne rozpatrzenie sprawy królaśpiewaka i zmianę decyzji o zatrzymaniu Eurydyki.. Pamiętaj o układzie graficznym listu.. Pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich elementów listu, a także o argumentach popierających twoją prośbę.Prośba o interwencję Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy musimy wyegzekwować coś co nam się słusznie należy, jednak nie chcemy obrażać adresata.. Tylko nielicznym udawało się z niego na powrót wydostać, a jednak mitologia dopuszczała taką możliwość., właśnie Orfeusz pokonał śmierć, zszedł do podziemnego królestwa i wyszedł stamtąd żywy.Piszę ten list z prośbą o zapomnieniu mi tej straszliwej kary jaką mi wielki Zeusie wymierzyłeś, oraz o przebaczenie mi wszystkiego złego co zrobiłem.. W imieniu Orfeusza napisz do władcy podziemi list z prośbą o powtórne rozpatrzenie sprawy i zmianę decyzji o zatrzymaniu Eurydyki.. Zapewne zdziwiło Cię moje niezapowiedziane zniknięcie.. Trzy kolejne strofy przedstawiają trzy obrazy poetyckie.. Podmiot liryczny ostrzega Orfeusza, schodzącego do Hadesu.. Prosze o pomoc !. Pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich elementów listu, a także o argumentach popierających twoją prośbę.5.. Pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich elementów listu, a także o argumentach popierających twoją prośbę.. Napisz list w imieniu Orfeusza z prośbą do władcy podziemi -Hadesa o powtórne rozpatrzenie sprawy króla śpiewaka i zmianę decyzji o zatrzymaniu Eurydyki.. daje za to 15 punktów :))Jesteś orfeuszem .. Smutek małżonka.. np.: Jak wiesz, niedawno pojechałam na wycieczkę do Wieliczki.. Znajdź w tekście akapit, który opisuję drogę jaką musiał przebyć Orfeusz, aby dostać się do Hadesu..Komentarze

Brak komentarzy.