Na podstawie podanego fragmentu pana tadeusza oceń prawdziwość podanych sformułowań
Mocium panie, z nami zgoda.. Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.. B. osądzająca innych w wyważony sposób.Przydatność 80% Na podstawie analizy podanego fragmentu І księgi ''Pana Tadeusza'' Adama Mickiewicza określ funkcję budowanego przez poetę obrazu natury i domu.. Autor ''Pana Tadeusza'', Adam Mickiewicz zaliczany jest do jednego z czołowych pisarzy romantycznych.. Na podstawie treści całej lektury „Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza wyjaśnij, dlaczego Gerwazy ostatecznie zrezygnował z zemsty na rodzinie Sopliców.. (0-2) Na podstawie podanego fragmentu i całego utworu Pan Tadeusz ułóż podane niżej wydarzenia zgodnie z porządkiem .Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. W przytoczonym fragmencie Pana Tadeusza trzecioosobowy narrator opisuje sposób zachowania bohaterów.. (0 1) Dokończ zdanie.. .Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, .. P / F Narrator przytacza wypowiedzi bohaterów w formie mowy niezależnej.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Otocz kółkiem P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. (0-1) Oceń prawdziwość poniższych zdań.Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. C. Gerwazy namawia szlachtę do zajazdu na Sopliców.4.2..

Na podstawie podanego fragmentu „Pana Tadeusza" oceń prawdziwość podanych sformułowań.

Gdyby się pan zgodził na koguta, to co innego.. Podmiot liryczny fraszki Na dom w Czarnolesie chce być bogaty.. Zadanie 4.. (0-1) Dokończ zdanie.. Nie cytuj.. Użyte w podanym fragmencie Pana Tadeusza słowo grzeczność można zastąpić sformułowaniemAdam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1971.. (0 - 1) Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, .. - Owszem, nieźle, ale są lepsze lwy od pana.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do całego utworu Pan Tadeusz.Oceń prawdziwość poniższych sformułowań.. A. Moskale napadają na zamek Stolnika.. B. Jacek Soplica zostaje tajnym emisariuszem.. Nie cytuj.. Zadanie 5.. P F Podmiot liryczny fraszki Na dom w Czarnolesie ceni sobie spokój.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. P / FOceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. P / F. Marian Kisiel, Dariusz Rott, Włodzimierz Wójcik, Katowice 1999.. Wydarzenia historyczne wspomniane w przywołanym fragmencie miały wpływ na dzieje zamku..

P / F.Na podstawie podanego fragmentu „Pana Tadeusza" oceń prawdziwość podanych sformułowań.

Pana Tadeusza.. Oceń prawdziwość informacji wybierz P jeśli informacja jest poprawna F jeśli fałszywa.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, .. Na podstawie treści całej lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza wyjaśnij, dlaczego .. (0-2) Na podstawie podanego fragmentu i całego utworu Pan Tadeusz ułóż podane niżej wydarzenia zgodnie z porządkiem chronologicznym.. P / F. Z przytoczonego fragmentu wynika, że opowieść Gerwazego wpłynęła na stosunek Hrabiego do rodziny Sopliców.. Wtedy mógłbym pana zaangażować.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. P FOceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. ---- Zadanie 5.. Wydarzenia historyczne wspomniane w przywołanym fragmencie miały wpływ na dzieje zamku.. (0-4) Słońce już gasło, wieczór był ciepły i cichy; Okrąg niebios gdzieniegdzie chmurkami zasłany, U góry błękitnawy, na zachód różany; Chmurki wróżą pogodę, lekkie i świecące, Tam jako trzody owiec na murawie śpiące,Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących III części fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.. Wpisz .. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. Wpisz litery (A-E) w kratki we właściwej kolejności.. P FAdam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1971.. (0-1) Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń odnoszących się do przemówienia Włodzimierza Wójcika..

... Na podstawie I części fragmentu Pana Tadeusza ...Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.

Wybierz P, jeśliOPOP-700-1812 Strona 5 z 18Zadanie 1. lubiąca strofować ludzi.. a) Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł .Na podstawie podanego fragmentu utworu Jak ocalał świat sformułuj wniosek, który będzie stanowił przesłanie płynące z tekstu.. We fragmencie: 'Zmierzyła jego postać kształtną i wysoką, / Jego ramiona silne, jego pierś szeroką' zastosowano metafory w celu uwydatnienia cech sylwetki .Na podstawie analizy podanego fragmentu I księgi "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza określ funkcję budowanego przez poetę obrazu natury i domu Po zrywie narodowym, jakim było powstanie listopadowe i klęsce Polaków, cały naród odczuł większe represje ze strony zaborców.🎓 Na podstawie I części fragmentu Pana Tadeusza napisz, jakie trzy cechy odziedziczył Tadeusz po swoich przodkach.. (0-2) Na podstawie podanego fragmentu i całego utworu „Pan Tadeusz" ułóż podane niżej wydarzenia zgodnie z porządkiem chronologicznym.Na podstawie podanego fragmentu wymienione niżej zdarzenia zgodnie ułóż .. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. osądzająca innych w wyważony sposób.. [466 wyrazów] Zadanie 1.. Cecha Przykład z tekstu Zadanie 5.. W gospodarce centralnej sterowanej dominuje własność państwowa..

Na podstawie podanego fragmentu utworu można stwierdzić, że Podkomorzy to osoba.

Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do całego utworu Pan Tadeusz.I nigdy nie dozwalał, by chybiano względu dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu.. Na podstawie podanego fragmentu utworu można stwierdzić, że Podkomorzy to osoba .. Cecha Przykład z tekstu Zadanie 5.. Przykład 2.. (0-4) Słońce już gasło, wieczór był ciepły i cichy; Okrąg niebios gdzieniegdzie chmurkami zasłany, U góry błękitnawy, na zachód różany; Chmurki wróżą pogodę, lekkie i świecące, Tam jako trzody owiec na murawie śpiące,Na podstawie podanego fragmentu „Pana Tadeusza" oceń prawdziwość podanych sformułowań.. wiecznie narzekająca na młode pokolenie.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Na podstawie treści całej lektury Pan Tadeusz Adama .. 10 OPOP-400 Zadanie 5.. Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F, jeśli .. Na podstawie podanego fragmentu uzupełnij zdanie nazwą odpowiedniego uczucia (wyrażonego za pomocą .. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz, .Na podstawie: Włodzimierz Wójcik, Laudatio, [w:] Tadeusz Róże-wicz.. Przykładowe rozwiązanie Stanisław Lem przestrzega, że nieodpowiedzialne wykorzystywanie osiągnięć nauki może przynieść wiele zła, ponieważ człowiek nie zawsze jest w stanie przewidzieć konsekwencje .Na podstawie podanego fragmentu i całego utworu Pan Tadeusz ułóż podane niżej wydarzenia zgodnie z porządkiem chronologicznym.. Zadanie 1.. (0-2)Na podstawie podanego fragmentu ułóż wymienione niżej zdarzenia zgodnie z porządkiem chronologicznym.. Na podstawie podanego fragmentu utworu Jak ocalał świat sformułuj wniosek, który będzie stanowił przesłanie płynące z tekstu.. Na podstawie podanego fragmentu „Pana Tadeusza" oceń prawdziwość podanych sformułowań.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. (0-1) Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. (0-4) Słońce już gasło, wieczór był ciepły i cichy; Okrąg niebios gdzieniegdzie chmurkami zasłany, U góry błękitnawy, na zachód różany; Chmurki wróżą pogodę, lekkie i świecące, Tam jako trzody owiec na murawie śpiące,Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. Oceń prawdziwość przytoczonych sformułowań.. Wydarzenia historyczne wspomniane w przywołanym fragmencie miały wpływ na dzieje zamku.. Na podstawie treści całej lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza napisz, w jakich .. Na podstawie podanego fragmentu i całego utworu Pan Tadeusz ułóż podane niżejNa podstawie przytoczonego fragmentu podaj dwie cechy charakteryzujące gospodarza dworu i uzasadnij je przykładami wybranymi z tego fragmentu.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Nad tym utworem pracował od jesieni 1832 roku do lutego 1834.Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością.. Na podstawie podanego fragmentu utworu można stwierdzić, że Podkomorzy to osoba A. łatwo wpadająca w gniew.. łatwo wpadająca w gniew.. [466 wyrazów] Zadanie 1.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wtedy mógłbym pana zaangażować.. Na następnej stronie znajduje się jedna z nich.. Gdyby się pan zgodził na koguta, to co innego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt