Napisz w której strefie klimatycznej występują wilgotne lasy równikowe i sawanny
Trudno nawet dokładnie podać liczbę gatunków roślin żyjących na Ziemi.. Przeanalizuj mapy w podręczniku (s.113 i 117), porównaj obszary występowania wilgotnych lasów równikowych oraz lasów strefy umiarkowanej oraz znajdujące się przy nich klimatogramy.. Pewną część lasów równikowych stanowią tak zwane, lasy mgliste.. Roślinność sawann jest uboga.W strefie tej występują duże dobowe amplitudy powietrza.. Powierzchnia Ziemi ogrzewana przez Słońce jest nierównomiernie - w .sawanny wilgotne lasy równikowe stepy pustynie gorące roślinność śródziemnomorska prądy morskie: ciepłe, ciepłe okresowe prądy morskie: chłodne, chłodne okresowe lasy podzwrotnikowe równik z w r o t n i k K ozi r żca Skala 1:85 000 000 79 Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowejW której strefie krajobrazowej występują cztery pory roku o zróżnicowanej temperaturze powietrza i zmiennych opadach.. 12.Występują tu pory deszczowe, które wiążą się z górowaniem Słońca w zenicie (efektem tego są codzienne deszcze zenitalne).. na pustyniach lodowych.. i płd.-wsch. Azji (zach. część Płw.KLIMAT Las równikowy rośnie w strefach wilgotnych i gorących, gdzie: prawie przez cały rok występują obfite opady "strefa deszczy zenitalnych", roczne opady deszczu przekraczają 2000mm, stale panuje wysoka temperatura, średnia roczna - ok. 25°C, jest silne nasłonecznienie, nie rozróżnia się pór roku.Wilgotne lasy równikowe występują w klimacie równikowym Azji, Afryki, Ameryki Południowej, na północnych wybrzeżach Australii; tam, gdzie przez cały rok utrzymuje się wysoka temperatura, a ilość opadów jest znaczna..

Pod lasami równikowymi występują gleby laterytowe.

Przeważają układy wysokiego ciśnienia i ruchy zstępujące powietrza, co powoduje inwersyjny rozkład temperatur, który hamuje rozwój konwekcji, zachmurzenia i opadów.. W strefie pustyń gorących występuje duża różnica temperatury między:Lasy w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej występują raczej w klimacie wilgotnym i są to zazwyczaj lasy liściaste z dużym udziałem gatunków wiecznie zielonych.. Wilgotny las równikowy, las strefy równikowej, puszcza tropikalna, las deszczowy, las tropikalny, las higromegatermiczny (zwany także dżunglą, choć określeniu temu bywa przypisywane węższe znaczenie) - wiecznie zielona formacja leśna strefy międzyzwrotnikowej.. Lasy równikowe wytwarzają największą ilość tlenu, a także pochłaniają najwięcej dwutlenku węgla..

Tworzą się one w strefie klimatów równikowych na pięciu kontynentach.

Sawanny występują na znacznych obszarach Afryki i Ameryki Południowej na północ i południe od strefy lasów równikowych, a także w Indiach, wschodniej Australii i na pograniczu meksykańsko-amerykańskim.. Pierwszy z nich to wilgotny las równikowy inaczej dźungla.. Natomiast zimna strefa okołobiegunowa jest w dużej części pokryta lodem i praktycznie pozbawiona jakiejkolwiek roślinności.Sawanny występują na znacznych obszarach Afryki, pokrywają ponad 1/3 powierzchni Afryki, i Ameryki Południowej na północ i południe od strefy lasów równikowych, a także w Indiach, wschodniej Australii czy na pograniczu meksykańsko - amerykańskim.Jaka formacja roślinna występuje w następujących strefach klimatycznych: równikowa, podrównikowa, zwrotnikowa, śródziemnomorska, umiarkowana, subpolarna.. Gleby są ubogie ze względu na bardzo szybki rozkład substancji organicznych, które zawarte są głównie w biomasie.Wilgotny las równikowy (las strefy równikowej, puszcza tropikalna, las deszczowy, las tropikalny, las higromegatermiczny, błędnie zwany także dżunglą) — charakterystyczna, wiecznie zielona formacja leśna strefy międzyzwrotnikowej.Występuje na ubogich glebach laterytowych, w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym.Lasy równikowe jak sama nazwa wskazuje rosną w strefie równikowej i skupiają się na trzech głównych terenach: zachodnia i środkowa Afryka, Ameryka Południowa (dorzecze Amazonki), Indonezja i Malezja oraz północno wschodnia Australia.1..

Ćwiczenie 1 na których kontynentach występują dżungle.

Lasy równikowe występują w strefie równikowej i są przerwane jedynie łańcuchem Andów w Ameryce Południowej oraz wyżynami we wschodniej Afryce.Las równikowy występuje w strefie równikowej na obszarze Ameryki Południowej ( dorzecza Amazonki i Orinoko), w Ameryce Środkowej (od Meksyku po Panamę), w Afryce (Kotlina Kongo, wybrzeża Zatoki Gwinejskiej, Madagaskar ), w płd.. W klimacie monsunowym, charakterystycznym gatunkiem rosnącym w podszyciu jest bambus.. STREFA ZWROTNIKOWA - dominują tu klimaty suche i gorące (pustynne).W porze suchej częstym zjawiskiem są pożary.. w wilgotnych lasach równikowych.. Ocenia się jednak, że ponad połowa, a może nawet 2/3 spośród wszystkich gatunków roślin naszej planety występuje w wiecznie zielonych, wilgotnych lasach równikowych.Wyróżnia się 4 główne strefy klimatyczno-roślinno-glebowe w Afryce: 1.. Rośliny lasów równikowych .. W pobliżu równika w ciągu roku mamy dwie pory deszczowe, a w klimatach podrównikowych (bardziej odległych od równika) - jedną..

Wybrzeża kontynentu w tej strefie porastają lasy namorzynowe.

Przeważają gleby czerwone i czerwono-żółte ferralitowe.Jagoda_Ka.. Występuje na ubogich glebach laterytowych, w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym .Las równikowy rośnie w strefach wilgotnych i gorących, gdzie: Klimatogram - las równikowy W Manaus, brazylijskim mieście, które leży nad Amazonką, w lesie równikowymtemperatury powietrza przez całyrok wahają się w granicach około25-30°C, a opady deszczu są wysokie w każdymmiesiącuW strefie lasów równikowych panuje przez cały rok stała, wysoka temperatura powietrza, a także utrzymują się obfite opady deszczu.. Temperatury w ciągu dnia są bardzo wysokie- najwyższe na całej kuli ziemskiej.STREFY KLIMATYCZNE i krajobrazowe; Klimat na kuli ziemskiej jest bardzo zróżnicowany - o jego właściwościach decydują zarówno czynniki strefowe, związane z szerokością geograficzną, jak i astrefowe np. wysokość obszaru ponad poziomem morza, ukształtowanie terenu, odległość od brzegu morskiego.. Strefa podrównikowa:- porównuje wilgotne lasy równikowe z lasami liściastymi i mieszanymi strefy umiarkowanej.. Nazwa ta, odnosi się procesu, w którym na skutek wysokiej temperatury, woda zaczyna mocno parować i tworząca się mgła, spowija las.. Przeczytaj temat w podręczniku na str. 113-119.. Rosną tu wiecznie zielone wilgotne lasy równikowe, w których występuje wielkie bogactwo gatunków roślin.. str 113W tym odcinku staram się omówić wilgotny las równikowy, zwany również tropikalnym oraz lasy strefy umiarkowanej, staram się podać podobieństwa i różnice jaki.. Sahary zaobserwowano różnicę temperatur równą 45 stopni.Las mieszany - las iglasto-liściasty występujący w strefie klimatu umiarkowanego i klimatu podzwrotnikowego; drzewostany półkuli północnej tworzą drzewa liściaste (dąb, buk, klon, brzoza) i drzewa iglaste (sosna, jodła, świerk, modrzew); drzewostany półkuli południowej budują drzewa liściaste (bukan, zacierp, eukaliptus) oraz iglaste z rodziny zastrzalinowatych .Strefę tą cechują małe amplitudy temperatur oraz bardzo duża wilgotność powietrza..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt