Rozszerz ułamki tak aby mianownik był równy 36
W tym zadaniu liczbę tę dobieramy tak, żaby po pomnożeniu mianownik był równy 24. pokaż więcej.. Połącz linią ułamki równe / - taki znak… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Ułamki o różnych mianownikach można sprowadzić do postaci o jednakowych mianownikach.. a) 3/5 , 12/200 , 4/25 b) 3/4 , 9/25 , 9/10Ułamki: 1 5, 2 7, 7 11 , 10 13 rozszerz przez 3.. Pokaż rozwiązanie 2 9 = 18 81 , 5 6 = 45 54Nie zawsze można tak rozszerzyć lub skrócić ułamek, aby jego mianownik był równy 10, 100, 1000, ….. Jaką liczbę wpiszesz w puste pole?. Następnie porównaj ułamki wpisując znak : > lub < taki.Rozszerz ułamki przez 2 2011-11-03 18:36:46; Rozszerz ułamki!. Odpowiedzi (4)Rozszerz lub skróć ułamki tak, aby ich mianowniki były równe 100, a następnie zapisz je w postaci procentów.. Jaką liczbę wpiszesz w puste pole?. Aby przedstawić taki ułamek w postaci dziesiętnej, należy podzielić jego licznik przez mianownik.Rozszerz ułamki: 1/2, 1/3 (.). tak, by każdy z nich miał mianownik 24. jeśli możecie to napiszcie też przez ile rozszerzyć.Rozszerz ułamki tak aby mianownik był równy 36 1 Zobacz odpowiedźZadanie: podane ułamki rozszerz tak,aby 1 mianownik był równy Rozwiązanie: 1 a frac 1 2 frac 18 36 b Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Teraz należy rozszerzyć dwa ułamki tak, aby ich mianownikiem była liczba $36$..

5 Każdy ułamek rozszerz tak, aby jego mianownik był równy 48.

Zapisz ułamki z dokładnością: do części d.Iloczyn frakcji to 20/36.. zspgolasowice_33099.. Wykup konto Premium, aby uzyskać dostęp do całej zawartości serwisu .Podane ułamki rozszerz tak,aby 1)mianownik był równy 36. a)1/2= __/36 Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa 4 rozwiązania autor: fado210 29.1.2011 (19:24) 4 to największa liczba, która jest podzielna równo zarówno przez licznik, jak i mianownik tego ułamka, więc podziel każdą przez 4, aby uzyskać uproszczoną odpowiedź.. Ułamek został rozszerzony.. Jaką liczbę wpiszesz w puste pole?. Zadanie premium.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Ułamki pozwalają wyrazić część pewnej całości, np. połowa tortu może być zapisana jako 1/2 (jedna druga), a ćwierć czekolady jako 1/4 (jedna czwarta)..

Ułamek został rozszerzony.

Należy pamiętać, że rozszerzanie ułamków nie zmienia ich wartości.. Rozszerz ułamki 5/9, 7/12, 4/18, 3/4, 1/2, 2/3 tak, aby mianownik był równy 36. mianownik był równy 36 jedna druga = trzy czwarte = pięć szóstych= dwie dziewiąte= aby licznik był równy 48 dwie trzecie= trzy dziewiąte= sześć trzynastych= szesnaście trzynastych= aby mianownik był większy od 60 trzy piąte= cztery siódme= dwie dziewiąte= siedem jedenastych= aby licznik był liczbą większą od 34 i mniejszą od 46 cztery .Podane ułamki rozszerz tak, aby a) mianownik był równy 36.. Ułamek, którego nie można skrócić, nazywamy ułamkiem nieskracalnym.Ułamki rozszerz lub skróć do mianownika 100 i przedstaw w postaci procentów Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa: 9 rozwiązań: autor: pink25388 24.1.2011 (16:38) Podane ułamki rozszerz tak,aby 1)mianownik był równy 36. a)1/2= __/36 Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa: 4 rozwiązania: autor: fado210 29.1.2011 (19:24)Oczywiście ten sam efekt otrzymamy, gdy postąpimy podobnie z mianownikiem.. Następnie.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. Ułamek został rozszerzony.. Edit.Ułamek - wyrażenie postaci , gdzie , nazywane licznikiem, oraz , nazywane mianownikiem, są dowolnymi wyrażeniami algebraicznymi.Linię oddzielającą licznik od mianownika nazywa się kreską ułamkową..

Podane ułamki rozszerz tak, aby: 2012-04-15 15:18:47; 1.

Wartością ułamka jest wartość jego licznika podzielona przez wartość mianownika, dlatego ułamek jest ilorazem.. Pokaż rozwiązanie A .. Przeciągnij i upuść brakujące liczniki i mianowniki tak, aby równości były prawdziwe.. Jaką liczbę wpiszesz w puste pole?. W tym celu wystarczy rozszerzyć lub skrócić te ułamki (lub jeden z nich) tak, aby w mianowniku otrzymać taka samą liczbę (czyli właśnie ułamki o takich samych mianownikach).Każdy z ułamków rozszerzamy, czyli licznik i mianownik mnożymy przez tę samą liczbę różną od 0. a) Każdy z ułamków rozszerzamy do licznika równego 18. b) Każdy z ułamków rozszerzamy tak, aby licznik był równy 36.Uporządkuj ułamki rosnąco (od najmniejszego do największego).. Ułamek $\frac{5}{12}$ rozszerzamy przez $3$, a ułamek $\frac{4}{9}$ rozszerzamy przez $4$.Podane ułamki rozszerz tak,aby 1)mianownik był równy 36. a)1/2= __/36 Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa: 4 rozwiązania: autor: fado210 29.1.2011 (19:24) zad.1 Każdy z ułamków , które zapisano obok , rozszerz do ułamka: a)o Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa: 2 rozwiązania: autor: daria2000 27.10.2011 (15:22)podane ułamki rozszerz tak aby.. ; Ułamki zwykłe składają się z dwóch liczb oddzielonych od siebie poziomą kreską (zwaną kreską ułamkową).Liczbę znajdującą się nad kreską nazywamy licznikiem, a znajdującą się pod kreską mianownikiem.Zad..

Skracanie, rozszerzanie.

Aby przedstawić taki ułamek w postaci dziesiętnej, należy podzielić jego licznik przez mianownik.Rozszerzamy ułamki tak, aby jego mianownik był równy 24. .. Może rzeczywiście trzeba było je pozostawić bez odpowiedzi :D Nie jestem jakimś geniuszem z mtematyki więc do końca się nie znam :DD .. Ponieważ ułamki mają takie same mianowniki, więc ten jest większy, który ma większy licznik.Rozszerzamy ułamki, czyli licznik i mianownik każdego z nich mnożymy przez tę samą liczbę różną od 0. a) Każdy z ułamków rozszerzamy tak, aby ich mianownik był równy 100.Nie zawsze można tak rozszerzyć lub skrócić ułamek, aby jego mianownik był równy 10, 100, 1000, ….. 4 7 = 12 21 i 4 7 = 24 42 Znajdź inne ułamki, które mają tę samą własność.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. 2012-09-16 10:41:05; rozszerz ułamki tak, aby miały równe mianowniki mniejsze od 30 ułamki 3/4, 5/6, 1/3 2010-11-15 16:38:39; Rozszerz ułamki tak, aby miały równe mianowniki.. Zadanie z matmy -,- PS..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt