Napisz w odpowiedniej kolejności nazwy soli o podanych wzorach
Nazwy soli kwasów tlenowych mają .O czym należy pamiętać i dlaczego w tej kolejności.. W jednej z nich atomy węgla tworzą szereg, a w drugiej rozgałęziają się.. Oblicz, który z kwasów: siarkowy (IV) czy siarkowodorowy, ma większą zawartość procentową (procent masowy) siarki w cząsteczce.. NaF - fluorek sodu.. Tlenki reagujące z mocnymi kwasami: Na2O, ZnO Z .W probówce II powstał bezbarwny tlenek o wzorze NO.. Często jest tak ze ludzie dzwonią na pogotowie i mówią wszystko oprócz adresu gdzie ma pojechać zespól karetki i się rozłączają.Sole zasady amonowej NH 4 OH W przypadku soli zasady amonowej NH 4 OH zamiast nazwy metalu podajemy przyrostek "amonu".Przykłady: NH 4 NO 3 - azotan (V) amonu (NH 4) 2 SO 4 - siarczan (VI) amonu Nazewnictwo soli kwasów beztlenowych Sole metali Pierwsza część nazwy nazwy pochodzi od nazwy kwasu i kończy się na -ek.. Imię i nazwisko adresatalub pełna nazwa(w przypadku firmy) 2.. 2 0. ewka13 22.2.2011 (22:22)Uzupełnij zdania wyrażeniami z tabelki.. Gdy sól pochodzi od kwasu tlenowego, to pierwszy człon zyskuje końcówkę -an, a gdy od beztlenowego - zakończenie -ek.. Bardzo istotny jest podział adresu odbiorcy na kolejne linie adresowe (1-3): 1.. PbSO 3 - siarczan(IV) ołowiu.. 2017-03-19 18:22:34; Podaj Nazwy .Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a)Fel2 b)Al2(CO3)3 c)Sn(NO3)2 d) CrPO4 d)Ag2SO4 f)MnSO… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Nazwa soli składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej i nazwy metalu..

2012-02-18 21:13:55; Podaj nazwy soli o podanych wzorach.

2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:00; Ustal wzory i nazwy soli, które zawierają w cząsteczce: 2009-02-01 15:48:20; Podacie mi nazwy i wzory KWASÓW, ZASAD, SOLI?prosze 2012-03-21 15:41:23; Napisz wzory .Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn(NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3(PO4)2 napisz wzoru soli chlorek żelaza (II) siarczek potasu węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu azotan 5 glinuNapisz nazwy soli i wzory soli.. Podaj numery probówek, w których zaobserwowano objawy .W przypadku większej liczby atomów węgla możliwych jest więcej kombinacji.. Na przykład sól kwasu .1.. Wzory sumaryczne, strukturalne, nazewnictwo soli.. Nazwa ulicy z numerem budynku i mieszkania (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice)Nazwy alkenów tworzy się zmieniając końcówkę - an odpowiedniego alkanu na -en, np. alken o trzech atomach węgla to propen (nazwa powstała od propanu).. Pytania i odpowiedzi .Należy pamiętać o uwzględnieniu w nazwie, wartościowości zarówno w przypadku reszty kwasowej jak i metalu, jeśli ten ostatni ma więcej niż jedną.. Jesteś tutaj: Home.. CuCO 3 - węglan miedzi(II).. Napisz wzory sumaryczne następujących soli: a) siarczek sodu b) azotan(V) magnezu c) siarczan(VI) cynku 2. Podaj nazwy następujących soli: a) PbSO4 b)CuCO3 c)AgCl 3..

Czasowniki napisz w odpowiedniej formie.

Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach; przeczytaj informacje podane w tabeli; wpisz w odpowiednich miejscach schematu; Uzupełnij tabelę wpisując wzory sumaryczne substancji w odpowiednie kolumny; oceń prawdziwość zdańNapisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne.. Zadanie jest zamknięte.. Najlepsze rozwiązanie.. (3 pkt) W probówkach 1-4 znajdują się (w nieznanej kolejności) wodne roztwory następujących substancji: AgNO3, BaCl2, ZnSO4, NaCl.. A. Aniony baru i kationy .Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. 2009-11-17 18:05:37; Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. Trzy wyrażenia podano dodatkowo..

Napisz wzory tych związków w odpowiedniej kolejności.

H 2 SO 4 W zależności od budowy cząsteczki kwasy w procesie dysocjacji tworzą różną liczbę jonów w stosunku do wyjściowej liczby cząsteczek.Uszereguj związki o podanych wzorach zgodnie z rosnącym pH ich wodnych roztworów - zapisz wzory tych związków w odpowiedniej kolejności.. ZADANIA WYRÓWNUJĄCE Chemia w trzeciej klasie gimnazjum Najmniejsza liczba jonów tworzy się podczas dysocjacji jednej cząsteczki kwasu o wzorze A. HNO 3 B. H 2 CO 3 C.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. (1 pkt) Zbadano zachowanie cynku, miedzi i srebra w roztworach soli.. Rozwiązania zadań.. Napisz, jaka jest wartość ładunku kationu żelaza w soli o wzorze FePO4, a jaka w soli o wzorze FeSO4.b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji hydrolizy soli o wzorze R2COONa.. Są one związkami nierozpuszczalnymi w wodzie, które łatwo ulegają reakcjom przyłączania w miejscu wiązania podwójnego i przechodzą w związki nasycone (przyłączają np. wodór .Napisz nazwy kwasów o podanych wzorach sumarycznych.. Przy czterech atomach węgla i dziesięciu atomach wodoru istnieją dwie cząsteczki o wzorze C 4 H 10.. Etap1: Strąca się jasnozielony osad Etap 2: Strąca się czerwonobrunatny osad..

Zaznacz nazwy jonów powstających w wyniku dysocjacji jonowej BaS.

Zadania z chemii.. W nazwie soli uwzględniamy wartościowość metalu, która może przyjmować różną wartość liczbową.Rozwiązanie - Uzupełnij tabelę dotyczącą soli.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Zadanie 14.. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelę dotyczącą soli.. 1.Podaj dokładny adres z nazwa miejscowości Dlaczego ten punkt jest na pierwszym miejscu i jest aż tak ważny?. Zadanie 11.. Nazwa systematyczna: Wzór:Zaznacz zbiór, w którym wzory soli podano w następującej kolejności: siarczek sodu, azotan(V) wapnia, siarczan(IV) magnezu.. - Wzór: - Pytania i odpowiedzi - Chemia.. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji tego związku w probówce z .🎓 Podaj wzór i nazwę soli, którą otrzymano w wyniku reakcji kwasu chlorowodorowego z cynkiem.. a) węglan wapnia+kwas chlorowodorowy b) tlenek…Podaj nazwy soli o podanych wzorach.. a) Fel2 b) Al2(CO3)3 c) Sn(NO3)2 d) CrPO4 e) AgSO4 f ) MnSO3 g) CuS h) HgCl2 Zgłoś nadużycie.. jodek ołowiu(II) - PbI 2. azotan(V) cynku - Zn(NO 3) 2. siarczan(IV) glinu - Al 2 (SO .Podaj nazwy związków o wzorach: 2011-06-11 10:40:38; Podaj wartościowość metalu w podanych wzorach soli.. CaCO 3 - węglan wapnia.. (w przypadku zagranicy) 1 2 3 Zwróć uwagę na kolejność zapisywania informacji.. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie kolumny nazwy systematyczne soli.Uszereguj związki o podanych wzorach zgodnie z rosnącym pH ich wodnych roztworów.. (2 pkt) Opisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia.. Kolejność związków zgodnie z rosnącym pH roztworów:(2 pkt) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli wzory wszystkich tlenków reagujących z substancjami, których nazwy podano w tytule każdej kolumny.. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelę dotyczącą soli..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt