Napisz sprawozdanie z przebiegu zdarzeń
W sprawozdaniu szczegółowo zdaje się relację z jakiegoś wydarzenia, które zostało już zakończone.. Jeżeli nie znasz prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, lub pytanie jest dla Ciebie za trudne, możesz wybrać inne pytanie z poniższej listy.. Zanim zaczniemy pisać sprawozdanie, powinniśmy dokonać gradacji faktów, tak by te najważniejsze nie zostały zepchnięte na koniec materiału, ani nie .Sprawozdanie jest chronologicznym przedstawieniem przebiegu zdarzeń, których autor sprawozdania był świadkiem.. Został on opracowany w oparciuMożna napisać sprawozdanie z wycieczki szkolnej, z zawodów, z dyskoteki szkolnej, z lektury, ze sztuki teatralnej, z dyskusji.. Podaj czas i miejsce wydarzenia oraz jego przyczyny.. Uwzględniamy czas, miejsce i uczestników wydarzenia.. Składa się ono z następujących części: a) informacyjnej (co się zdarzyło, kiedy i gdzie wydarzenia miały miejsce, kto w nich uczestniczył), b) krytycznej (twój komentarz, opinia o tym, co ci się podobało, co zwróciło twoją uwagę).. Sprawozdanie kończymy podsumowaniem.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:napisz sprawozdanie z przebiegu " Podwórkowego.. - rozwiązanie zadania.. Dzięki Twojej .Przydatność 75% Napisz sprawozdanie z wycieczki do teatru .. Istnieje kilka - Najlepsze-porady.pl - tutaj znajdziecie najlepsze darmowe porady, ciekawe pomysły oraz informacje jak coś zrobić, jak naprawić, jak ugotować, jak sprawdzić.Kolejne sprawozdania składane są w terminach określonych przez sąd lub na żądanie sądu.Sprawozdanie z opieki nad ubezwłasnowolnionym - napisał w Sprawy rodzinne: Brak jest przepisów określających zawartość sprawozdania opiekuna z wykonywanej pieczy nad osobą ubezwłasnowolnioną..

Ludzie myśleli, że to kosmici.Sprawozdanie z przebiegu zdarzeń.

Przedstaw tylko te informacje, które są najistotniejsze.Dzień dobry.. Zanim do tego dojdzie, zarząd m.in. przygotowuje sprawozdanie z działalności.. Spektakl ten miał miejsce w Konińskim Domu Kultury.Cel: Nauczę się pisać sprawozdanie.. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. Wystarczy, że nauczymy się określonego schematu i będzie nam dużo prościej.. Oto przykład: Dzień Matki w naszej klasie (sprawozdanie z przygotowań i przebiegu uroczystości klasowej) Najpierw na specjalnym zebraniu bardzo starannie zaplanowaliśmy spotkanie w klasie z naszymi mamami.W sprawozdaniu uważny obserwator rejestruje przebieg zdarzeń i komentuje je (ocenia).. To inaczej relacja świadka lub uczestnika.. Może mieć charakter ustny lub pisemny.Niedawno nam polonistka zadała zadanie domowe: "Napisz sprawozdanie z książki XYZ" i wymieniła autorów kilku książek.Kiedy piszemy sprawozdanie np. z filmu, liczy się kolejność zdarzeń, dlatego fakty przedstawione są w kolejności chronologicznej..

Inny przykład: Piszemy sprawozdanie z wycieczki.

Możemy krótko ocenić przedstawione wydarzenie, podkreślić jego rangę, ocenić, na ile i dlaczego było ważne.. Sprawozdanie jest chronologicznym przedstawieniem przebiegu zdarzeń, których autor sprawozdania był świadkiem.. Sprawozdanie to relacja z wydarzeń, opis tego, co się przeżyło.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. W sprawozdaniu należy: - podać dokładne dane (jakie to wydarzenie oraz gdzie i kiedy się odbyło), - opisać najważniejsze fakty zgodnie z kolejnością zdarzeń, - ocenić wydarzenie np. czy było ciekawe czy nudne, zabawne czy poważne.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Wymień uczestników sytuacji, którą relacjonujesz.. Każdy wniosek o odszkodowanie powinien rozpoczynać się od szczegółowego opisu zdarzenia.następnie chronologicznie relacjonowany jest przebieg wydarzeń.. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Napisz sprawozdanie z kuligu lub wycieczki.. Sprawozdanie zawiera zarówno dokładne informacje o zdarzeniu i jego przebieg, jak i opinię autora.. Schemat sprawozdania obejmuje tytuł, przedstawienie wydarzenia, chronologicznie przedstawiony ciąg tych zdarzeń, podsumowanie, ocenę, podpis, miejsce i datę.Napisz sprawozdanie z przebiegu ''Podwórkowego..

Określ, czego dotyczy Twoje sprawozdanie.

2010-06-18 17:06:15Prawda: przebieg wydarzeń zgodnie z prawdą, wypowiedź świadka lub uczestnika zdarzeń, informowanie o faktach, zwięzłe, rzeczowe, jasne, fakty ułożone chronologicznie, wstęp zawiera okoliczności wydarzenia, w zakończeniu można podać swoją ocenę zdarzeń, informacje: kto, kiedy, gdzie, dlaczego, po co?, Fałsz: wydarzenia nie muszą być zgodne z prawdą, nie trzeba być .Pisanie sprawozdania nie jest takie trudne jak się wydaje.. 2010-03-22 20:53:54 Napisz chronologiczny plan zdarzeń przedstawionych w tekście 2011-12-09 15:27:41 Zapisz w punktach wszystkie opisane w tekście etapy powstawania filmu animowanego.. Jako odpowiedź trzeba podać hasło (dokładnie jeden wyraz).. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Może mieć charakter ustny lub pisemny.Jak na razie nie wiadomo do końca czym były tajemnicze obiekty, które pojawiły się na niebie w Kansas City.. Bardzo ważne jest zachowanie obiektywizmu.. Jak napisać protokół?Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. 30 września pojechaliśmy z klasą na wycieczkę do Malborka.Systematycznie otrzymywała sprawozdania z prac przeprowadzanych w kamienicy przy Wolskiej, która, jeśli przyjrzeć się dokładniej tym papierom, była raczej studnią bez dna aniżeli źródłem dochodu..

Podaj prawidłową odpowiedź na pytanie „Sprawozdanie z przebiegu zdarzeń".

: Maleństwo nie spało, kiedy się obudziłam.Napisz 10 pytań w czasie Present continuous 2011-05-08 11:25:55; Zaprzeczenie w czasie present continuous.. Opowiedz dokładnie o przebiegu zdarzeń w takiej kolejności, w jakiej występowały, czyli chronologicznie.. Może mieć charakter ustny lub pisemny.. Dnia 21 stycznia 2011 roku nasza szkoła zorganizowała dla klas szóstch wyjazd na przedstawienie teatralne pt. "Ten Obcy".. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Sprawozdanie to forma wypowiedzi, której celem jest szczegółowe zdanie sprawy z czegoś.. Układ, czyli budowa sprawozdania 1.. Tytuł; („Sprawozdanie z …"); 2.Sprawozdanie to wypowiedź przedstawiająca przebieg wydarzenia, którego byliśmy uczestnikami lub świadkami.. Sprawozdanie ze ślubu należy napisać tak jak inne sprawozdania reportażowe, tzn. napisać gdzie, kiedy i o której ślub miał miejsce, wskazać uczestników (państwo młodzi, świadkowie, rodzice, goście), napisać kto udzielił ślubu, podać przebieg zdarzeń (prawdopodobnie: przyjazd pod kościół, wejście, msza /o czym ksiądz mówił/, przysięga /jakie były .Protokół to oficjalna forma wypowiedzi, której celem jest sprawozdanie z przebiegu rozprawy, posiedzenia, zebrania itp.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Protokołem nazywa się ponadto dokument, który relacjonuje przebieg jakichś zdarzeń i potwierdza przeprowadzone czynności (np. protokół zdawczo-odbiorczy).. Elementy .W zależności od przebiegu wydarzeń jedna osoba z wypadku będzie pamiętała wszystko, druga zaś, z uwagi na brak przytomności, nie będzie pamiętała nic.. Najważniejsze cechy sprawozdania to: obiektywizm, chronologia, przejrzystość, konkretność, rzeczowość.Sprawozdanie jest chronologicznym przedstawieniem przebiegu zdarzeń, których autor sprawozdania był świadkiem.. Głównym celem sprawozdania jest wierne i dokładne zrelacjonowanie faktów i wydarzeń, których było się świadkiem lub w których się uczestniczyło..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt