Przyjrzyj się fotografii następnie wykonaj polecenia 0 2 p a napisz co przedstawia fotografia
Według teorii Kopernika to Słońce było ciałem niebieskim, wokół którego kręciły się planety, w tym również Ziemia.Przyjrzyj się ilustracji (zwróć uwagę na plastyczność przedstawienia Dawida), a następnie wykonaj ćwiczenie.. 2. Przyjrzyj się fragmentowi obrazu Berezyna Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata.Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii.Następnie wykonaj polecenia a)wyjaśnij jaką rolę odgrywał w państwie Bolesława Chrobrego woj przedstawiony na fotografii.. b)Wymień, jakie części ciała były chronione przez uzbrojenie ukazanej postaci.. c) Wymień trzy funkcje pełnione przez niego w niepodległej Polsce.. 4.Współtworzył Międzynarodowy pakt praw politycznych i obywatelskich.. Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym wydarzenia z opowiadania , a następnie wykonaj polecenia : b) Każdy punkt uzupełnij wydarzeniami szczegółowymi,c)Zapisz w zeszycie szczegółowy plan wydarzeń Te zadania są w podręczniku j.polskiego Miedzy Nami do V klasy str.245 Proszę .Teoria heliocentryczna .. Następnie wykonaj polecenia.. 904 wielkopolskich maturzystów przystąpi do podstawowej .. • • 6 Przyjrzyj się fotografii.. )Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - podstawa, rozszerzenie.. 2.Przeczytaj tekst źródłowy i obejrzyj obraz Stanisława Bagieńskiego.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

(0-3) Przyjrzyj się fotografii, a następnie wykonaj polecenia.

Jako jeden z pierwszych ośmielił się podważyć teorię geocentryczną astronom Mikołaj Kopernik (1473‑1543).. Zaznacz literę „P" przy zdaniach praw-dziwych, a „F" - przy fałszywych.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 5 Wymień dwie korzyści, jakie państwu polskiemu przyniosło przyjęcie chrześcijaństwa.. 8 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe.. Przyjrzyj się fotografii.. Zaproponował swoją teorię - heliocentryczną (od greckiego słowa helios - Słońce).. • • 7 Podaj dwie przyczyny przybycia cesarza Ottona III do Gniezna w 1000 roku.. a) Podaj imię i nazwisko mężczyzny na zdjęciu.. 2 Opisz co przedstawia miedzioryt .. b) Wyjaśnij, z jakim wydarzeniem historycznym jest związany przedstawiony przedmiot.. Wyjaśnij, kim są postacie przedstawione na ilustracji.. Następna strona Pierwsze wolne elekcje.Materiał zawiera: scenariusz lekcji dla nauczyciela; cele w języku ucznia; podział treści na podrozdziały: kolaż - wyjaśnienie pojęcia „kolaż", wyjaśnienie na czym polega technika; popularność kolażu - w twórczości kubistów (Picasso, Braque); inspiracje do wykonania prac - zawiera opis oraz 7 ilustracji prezentujących etapy tworzenia kolażu; Obraz Ireneusza Kopacza .Przyjrzyj się mapom, a następnie wykonaj ćwiczenie..

0-2 p. a) Napisz, co przedstawia fotografia.

5. Przyjrzyj się zamieszczonemu logo i wykonaj polecenia.. b) Napisz nazwę formacji wojskowej, w której walczył w czasie I wojny światowej.. 2019-11-21 19:30:27; Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pytania.. klasa 4 zadanie 9 strona 34 Proszę o szybką odpowiedź daje naj zdj w załączniku0-1 p. b) Przedstawiony przedmiot jest związany ze świętym Wojciechem.. • • 6 Przyjrzyj się fotografii.. b) Wyjaśnij, z jaką postacią historyczną związany jest przedstawiony przedmiot.. 3 Napisz , kim są osoby ukazane na ilustracji .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Weryfikacja tekstu pod kątem błędów rzeczowych.. Następnie wykonaj polecenia.. 1 Zadanie.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Napisz, który władca Polski rządził w czasie, gdy nastąpiło każde z podanych wydarzeń.. c) Wyjaśnij, w jakim celu to wydarzenie zostało zorganizowane.. Formatowanie tekstu - czytelność -> akapity, nagłówki, oznaczenie najważniejszych elementów tekstu 2.. 2014-04-22 18:54:13Przyjrzyj się ilustracji.. Pewnego dnia wybiegłam z wioski ze łzami w oczach,biegnąc w stronę jeziora.Gdy już dotarłam zaczełam rozmawiać z wodnymi nimfami.Opowiadając im on panu,którego kocham pogrążyłam się w gębokim smutku.Nie mogłam przestań mówić o tym ,że on postanowił ożenić się z księżną.Z .6 Przyjrzyj się fotografii..

a) Napisz, co przedstawia fotografia.

R16j3YLkRnw4R Dawid Źródło: David Gaya, Dawid, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.KARTA PRACY KL 6 - Upadek Napoleona - str. 199-205 1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Zaznacz literę „P" przy zdaniach praw-dziwych, a „F" - przy .1.Przyjrzyj się fotografii, a następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 0-2 p. a) Napisz, co przedstawia fotografia.. Następnie wykonaj polecenia.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub innych.. Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia: .. Maciej Szczepańczyk, Stefan Czarniecki, XVII w., Fotografia, Muzeum Lubelskie, domena publiczna.Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym wydarzenia z opowiadania , a następnie wykonaj polecenia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przyjrzyj się fotografii ptaka, a następnie wykonaj polecenia.. Obok funkcji wpisz oznaczenia literowe elementów budowy skóry, które za nie odpowiadają.. 1 Wyjaśnij , co to jest miedzioryt .. b) Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. Matura 2014 z historii rozpocznie się 20 maja o godzinie 14.. Następnie wykonaj polecenia.. 2011-12-01 15:53:30; Na podstawie ilustracji wykonaj podane polecenia..

a) Określ, z jakim wydarzeniem jest związana fotografia.

B. Wymień dwa cele działania tej organizacji Podkreśl właściwe zakończenie zdań.. 2011-03-24 14:09:36; Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Wyjaśnij, co zmieniło się w związku Polski z Litwą po podpisaniu unii lubelskiej.. 4p.Przyjrzyj się ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. Napisz, jaka organizacja pozarządowa posługuje się zamieszczonym obok logo.. b) Podaj rok tego wydarzenia.. 2012-04-30 21:43:55Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.. Napisz, co przedstawia fotografia.. B. Wyjaśnij, z jaką postacią historyczną związany jest przedstawiony przedmiota) Napisz, co przedstawia fotografia -relikwiarz w kształcie ręki.. 8 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe.. Wytłumacz, co symbolizuje mapa Rzeczpospolitej w rękach postaci.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. 2 Przyjrzyj się fotografii.. Następnie wykonaj polecenia.. Podczas zjazdu gnieźnieńskiego Bolesław Chrobry podarował cesarzowi Ottonowi III relikwię- ramię św.0-2 p.. 0-2 p. a) Napisz, co przedstawia fotografia.. Przejdź do poprzedniej ilustracji Przejdź do następnej ilustracji.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przydatność 65% Na podstawie ballady "Rybka" napisz opowiadanie czyniąc Krysię narratorem.. c) Oblicz, przez ile lat Napoleon był cesarzem.. Rozwiązania zadań .Przyjrzyj się fotografii.Nastepnie odpowiedz na pytania 2018-04-26 18:50:45; Opisz ilustrację a następnie odpowiedz na 3 pytania 2013-06-01 19:53:38; Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przyjrzyj się ilustracji.. R1dVofLzQ3LFw 1 .. Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt