Napisz nazwy i wzory półstrukturalne alkanów o prostych łańcuchach węglowych
W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat cząsteczek trzech węglowodorów o prostych (nierozgałęzionych) łańcuchach węglowych.zapisuje wzór ogólny alkanów o podanej liczbie atomów węgla; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe) alkanów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce; podaje ich nazwy systematyczne; projektuje doświadczenia pozwalające na wykrycie węglowodorów nienasyconych; definiuje pojęcie: szeregzapisuje wzory sumaryczne: alkanów, alkenów i alkinów o podanej liczbie atomów węgla rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe): alkanów, alkenów i alkinów o łańcuchach prostych (do pięciu atomów węgla w cząsteczce) podaje nazwy systematyczne alkanów (do pięciu atomów węgla w cząsteczce) podaje wzory ogólne .alkanów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce; podaje ich nazwy .. łańcucha węglowego zapisuje wzory ogólne szeregów homologicznych: alkenów .. podaje nazwy i rysuje wzory półstrukturalne (grupowe) wyższych (długołańcuchowych) kwasów− zapisuje wzory sumaryczne: alkanów, alkenów i alkinów o podanej liczbie atomów węgla − rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe): alkanów, alkenów i alkinów o łańcuchach prostych (do pięciu atomów węgla w cząsteczce) − − podaje nazwy systematyczne alkanów (do pięciu atomów węgla w cząsteczce)Gdy pęknie wiązanie w n-alkanach o dużej liczbie atomów w cząsteczce np. o 16 - wzór takiego alkanu C 16 H 34 -nazwa heksadekan - powstaje krótszy alkan i alken..

Napisz nazwy systematyczne związków o poniżej podanych wzorach.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.zapisuje wzory sumaryczne: alkanów, alkenów i alkinów o podanej liczbie atomów węgla rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe): alkanów, alkenów i alkinów o łańcuchach prostych (do pięciu atomów węgla w cząsteczce) podaje nazwy systematyczne alkanów (do pięciu atomów węgla w cząsteczce) podaje wzory ogólne .zapisuje wzór ogólny alkanów oraz wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe) alkanów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce; podaje ich nazwy projektuje doświadczenia pozwalające na wykrycie węglowodorów nienasyconych; Alkany (parafiny, z łac. parum affinis = mało powinowaty) - łańcuchowe węglowodory nasycone, organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.Ogólny wzór sumaryczny alkanów ma postać C n H 2n+2..

Słowniczek: n- alkany -węglowodory nasycone = alkany o prostych, nierozgałęzionych łańcuchach.

Położenie grup alkilowych w łańcuchu głównym określa się podając właściwy lokant przed nazwą danej grupy.. Korzystając z informacji podanych w tabeli, uzupełnij poniższe zdania.. W zdaniu 1. i 2. podkreśl właściwe określenie spośród podanych w nawiasie, a w zdaniu 3. wpisz odpowiednie informacje.Napisz nazwy i narysuj wzory półstrukturalne alkoholi o nierozgałęzionych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. 443 .. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. Alkany -węglowodory nasycone, o wzorze ogólnym C n H 2n+2 w .• zapisuje wzór ogólny alkanów oraz wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla; • rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe) alkanów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce; podaje ich nazwy systematyczne; • zapisuje wzory ogólne szeregów homologicznych: alkenów i alkinów;poznasz pojęcia: kwasy karboksylowe, grupa karboksylowa, poznasz nazwy oraz wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne kwasów karboksylowych o prostych łańcuchach węglowych zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce, Zobacz krótki film, w którym wyjaśniam temat..

Reszta odnosi się do wodoru PozdrawiamNapisz nazwy systematyczne i wzory półstrukturalne alkanów o podanych wzorach sumarycznych.

Liczysz 81,8% z 44u i jest to łaćzna masa atomów węgla w cząsteczce węglowodoru.. a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH .Najważniejsze co powinieneś o nich wiedzieć, to: a) Ich główny wzór to: C n H 2n+2 (pod "n" wystarczy podstawić numer tego alkanu którego wzór chcemy otrzymać) b) Jest ich od groma (czyli że bardzo dużo), ponieważ łańcuchy węglowe mogą mieć powyginane w każdą stronę, lub łączą się w pierścienie5 2) podaje wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów kolejnych alkanów) i zapisuje wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla; pisze wzory strukturalne i półstrukturalne (gru-powe) alkanów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce; podaje ich nazwy;ALKANY.. a) propan o wzorze półstrukturalnym .4.. Jeżeli wolisz, zamiast filmu możesz przeczytać treść w podręczniku na str. 157 - 160, lub wejść .− zapisuje wzory sumaryczne i rysuje wzory półstrukturalne (grupowe), strukturalne alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach prostych zawierających do trzech atomów węgla w −cząsteczce pięciu − wyjaśnia, co to są nazwy zwyczajowe i nazwy systematyczne Uczeń: − zapisuje nazwy i wzory omawianych grup funkcyjnychOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Zad.2 Napisz nazwy zwyczajowe i systematyczne kwasów karboksylowych, których cząsteczki przedstawiono za pomocą modeli czaszowych.

Według obowiązującej systematyki IUPAC węglowe łańcuchy atomów w .Zadanie ID:1370 [2012] W tabeli przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) wybranych alkanów o łańcuchach prostych i rozgałęzionych oraz ich temperatury wrzenia pod ciśnieniem 1013 hPa.. Zad.3 Napisz wzór grupowy kwasu karboksylowego:Podaj wzory sumaryczne i nazwy alkanów których masy cząsteczkowe wynoszą 86u i 128u 2012-11-24 20:33:06 Wzory sumaryczne, półstrukturalne i nazwy 2014-06-14 12:00:32 Wzory i nazwy soli- tabelka 2015-06-15 21:34:44Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C 4 H 9 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH metylowa Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. CH3CH2CHCHCH3 CH2CH3 CH3Podaj nazwę, wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny: a) alkenu o 4 atomach węgla w cząsteczce; b) alkanu o 12 atomach wodoru w cząsteczce; c) alkinu o 3 atomach węgla w cząsteczce 6 stycznia 2019tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów kolejnych alkanów) i zapisuje wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe) alkanów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce; podaje ich nazwy systematyczne; (3)Wypisz wzory, które mogą odpowiadać związkom chemicznym należącym do szeregu homologicznego nasyconych kwasów karboksylowych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt