Opisz wybraną przez ciebie strefę krajobrazową występującą na obszarze europy
Jeszcze dzisiaj znajdziecie u nas odpowiedzi i arkusze CKE z matury 2015 z geografii na poziomie podstawowym.. Strefy klimatyczne na Ziemi i ich rozmieszczenie.. Nazwy chmur wybierz spośród podanych poniżej.. Lasy wielogatunkowe, lasy jednogatunkowe, lasy iglaste, wieczna zmarzlina, obszary bagienne, jeziora polodowcowe.. szczegółowe przystosowania wybranych organizmów do poszczególnych stref krajobrazowych.. Lekcja z e-podręcznika; Kwiecień Lekcja 4.1.. Z .- Przez oba obszary płyną potoki.. ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych.. alternatywne listy kontynentów).Nazywana jest często kontynentem wielkich kontrastów geograficznych.Na rysunku przedstawiono zjawiska pogodowe zachodzące w troposferze.. Numerami 1. i 2. oznaczono wybrane rodzaje chmur.. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe.. Przegląd stref krajobrazowych Ziemi.. Charakteryzuje się typowym klimatem równikowym wilgotnym ze stałą temperaturą około 27 stopni i bardzo wysoki opadami przez cały rok oraz pokrywą glebową (żółtoziemy) typową dla lasu .Matura 2015.. Wpisz do tabeli nazwy chmur oznaczonych na rysunku numerami 1. i 2.. W tej strefie średnia roczna temperatura przekracza 20 st. C, a roczna amplituda waha się od 5 do 10 st. C..

... Do podanych opisów dobierz strefę krajobrazową, której one dotyczą.

- Duża lesistość obu obszarów.. Wnioskować stąd zatem można, że strefy krajobrazowe na świecie mają podobny układ do stref klimatycznych.. W środę maturzyści mierzą się z geografią.. Porównaj powyższą mapę z mapą stref klimatycznych.W strefie podzwrotnikowej wszystkie rośliny mają dobre warunki, bo przez cały rok występują opady deszczu.. Zjawiskiem charakterystycznym dla strefy zbieżności pasatów jest A. wstępujący ruch mas powietrza,Występuje w strefie równikowej wysp Indonezji i Filipin oraz na niewielkim obszarze półwyspu Indochińskiego i wybrzeża Oceanu Indyjskiego.. By ułatwić uczniom powtórki do matury 2014, przygotowaliśmy testy ćwiczeniowe.. Notatka do zeszytu przedmiotowego: • Klimat strefy śródziemnomorskiej charakteryzuje się wysoką temperaturą powietrza i niskimi opadami w czasie lata oraz łagodną i deszczową zimą.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Opisz wybrany park narodowy, park krajobrazowy lub rezerwat przyrody.. Biom zajmuje dużą powierzchnię lądu i zwykle występuje na więcej niż jednym kontynencie, Różne biomy charakteryzują się odrębną, typową dla nich roślinnością i związanymi z nią zwierzętami.Na mapie zaznaczono kolorem żółtym wybrany obszar Ziemi.. Geografia poziom podstawowy dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]..

Przechodzą przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik..

Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe Po zapoznaniu się z nagraniem „Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe", przypisz właściwe elementy do poszczególnych kategorii.. strefa wyróżniana w oparciu o ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi.. Strefy krajobrazowe i ich rozmieszczenie na Ziemi.. Następnie w oknie dialogowym Importowanie pliku tekstowego kliknij dwukrotnie plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie otwórz okno dialogowe Kreator importu tekstu.. - Tylko przez pole C2 przebiega droga utwardzona.. Obecna powierzchnia parku wynosi 10937 ha, w tym lasów 4649 ha.. Ochroną ścisłą objęto 6 leśnych obszarów o łącznej powierzchni 165 ha.Na podstawie dostępnych źródeł wiedzy opisz krótko wybraną atrakcję turystyczną (zabytek lub obiekt przyrodniczy) w rejonie Morza Śródziemnego.. Wpływ działalności człowieka na krajobrazy Ziemi!. Krok 1 z 3.. Podaje.. Zachodnia część Europy, wybrzeże Ameryki Pn. lądowy (kontynentalny)- niewielkie opady, głównie w lecie, lato gorące, zimy mroźne.. Nauczę się: wskazywać czynniki wpływające na klimat; opisywać strefy klimatyczne Ziemi; wyjaśniać znaczenie czynników klimatycznych dla życia roślin, zwierząt i ludzi; rozróżniać i opisywać strefy krajobrazowe na Ziemi..

Dowolne wybrane przez ucznia.

Wschodnia część Europy, Obszary równinne w Ameryce Pn., Syberia.Na obszarach górskich występuje chów owiec.. Lasy równikowe- to bardzo gęste lasy, obejmujące obszary najbliżej równika, po obu jego stronach.Występują w Afryce, oraz w Ameryce Południowej - Nizina Amazonki - tam zajmują największe obszary.. Wyróżnić można dwa typy tajgi euroazjatyckiej: tajgę ciemną - występuje głównie w Europie i Zachodniej Syberii, ale także wyspowo na obszarze całej Syberii.. obszary na Ziemi, gdzie panują .STREFY KLIMATYCZNE i krajobrazowe; Klimat na kuli ziemskiej jest bardzo zróżnicowany - o jego właściwościach decydują zarówno czynniki strefowe, związane z szerokością geograficzną, jak i astrefowe np. wysokość obszaru ponad poziomem morza, ukształtowanie terenu, odległość od brzegu morskiego.. Narysuj w zeszycie schematy warstw obu typów lasów (na zasadzie porównania) i opisz na nich wybrane rośliny i zwierzęta, charakterystyczne dla każdego .Azja (gr.. Z pamięci.. Woliński Park Narodowy Woliński Park Narodowy położony jest u ujścia Odry w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, Park utworzono w 1960, Woliński Park Narodowy stał się pierwszym w Polsce parkiem morskim.. własne przykłady wskazujące na .Przejdź do karty dane > pobierz dane zewnętrzne > z tekstu..

- Tylko na obszarze w polu C2 występuje rezerwat przyrody.Lekcja 3.

Wyróżniamy następujące typy klimatu umiarkowanego: morski- opady występują przez cały rok, zimy łagodne.. Rozwiąż zadania!W zależności od stery klimatycznej, na różnych obszarach ukształtowały się inne formacje roślinne.. Występowanie takich czy innych formacji roślinnych na danym obszarze jest ściśle związane z warunkami klimatycznymi, jakie tam panują.. - Na obu obszarach występują szlaki turystyczne.. Tutaj znajdziecie odpowiedzi do poziomu rozszerzonego, który pisali .Step - formacja roślinna, zwykle wielogatunkowa, ale pozbawiona drzew.W pokrywie roślinnej znaczną rolę odgrywają trawy, którym towarzyszą kseromorficzne rośliny zielne, rzadko także krzewy.Stepy kształtują się na obszarach pod wpływem klimatu kontynentalnego - z gorącym i suchym latem oraz mroźną i wietrzną zimą.. Warunki takie uniemożliwiają rozwój roślin .Przeanalizuj mapy w podręczniku (s.113 i 117), porównaj obszary występowania wilgotnych lasów równikowych oraz lasów strefy umiarkowanej oraz znajdujące się przy nich klimatogramy.. Pytania .. Do jednej strefy pasują po 2 opisy.WILGOTNY LAS RÓWNIKOWY Występowanie: w okolicach równika Cechy klimatu: przez cały rok wysoka temperatura i duże opady Roślinność: gęsto rosnące drzewa, na dnie lasu wyłącznie gatunki cieniolubne, w tym paprocie drzewiaste, liany, storczyki SAWANNA Występowanie:strefa międzyzwrotnkiowa Cechy klimatu: przez cały rok wysoka temperatura, dwie pory roku: sucha i deszczowa .16 maja o godzinie 14, uczniowie przystąpią do matury 2017 z geografii.. W strefie umiarkowanej są najlepsze warunki dla roślin, bo przez cały rok występuje dodatnia temperatura powietrza.. Czynniki kształtujące klimat.. Nazwy chmur: altostratus, cirrus, nimbostratus.. Kraje Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej to obszar o korzystnym klimacie, ale wysokiej gęstości zaludnienia, a zatem bardzo dużym zapotrzebowaniem na żywność (Chiny, Korea, Japonia, Tajlandia, Malezja, Indonezja, Filipiny, Wietnam).Podane przez nauczyciela przykłady - wcześniej omawiane, po 2 przykłady dla każdej strefy .. Według danych z 2012 r. Afrykę zamieszkuje ok. 1070 mln ludzi, co stanowi 1/7 ludności świata.Afryka ma najwyższy na świecie przyrost naturalny (24‰ rocznie) i jest „najmłodszym .Przez obszar przedstawiony na siatce kartograficznej, w pewnym okresie roku, przebiega równoleżnikowo strefa zbieżności pasatów.. Dokończ zdanie - wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1-3.. Dowolne wybrane przez ucznia.. Aby lepiej zrozumieć tematpodaje link do filmu (w miarę możliwości obejrzeć.Afryka - drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi.Zajmuje 30,37 mln km², czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej Ziemi.. Klimat umiarkowany morski i umiarkowany kontynentalny.. Roczna suma opadów jest wysoka, lecz można zauważyć że oddalając się od równika na północ lub południa, zmniejsza .Cechy krajobrazu.. Charakteryzuje.. Geografia poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE].. Ἀσία Asía, łac. Asia) - część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi.Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob.. Wiele z nich występuje na nielicznych obszarach poza Puszczą Białowieską.Występują cztery pory roku.. Powierzchnia Ziemi ogrzewana przez Słońce jest nierównomiernie - w .Strefy roślinne Ziemi noszą nazwę biomów.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Na mapie Europy literami A-E zaznaczono wybrane państwa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt