Na rysunku przedstawiono komórkę zwierzęcą podpisz wskazane na rysunku elementy komórki
Ich wielkość i kształt są bardzo zróżnicowane, ponieważ zależą od pełnionych funkcji.. Na rysunku przedstawiono komórkę zwierzęcą.. Poza f. ochronną i szkieletowa ogranicza ona ruchliwość komórki , ogranicza wzrost i zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem.. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając różnice w budowie .Komórka Zwierzęca Jądro- nadzoruje pracę innych elementów, odpowiedzialne jest za podział komórki Błona komórkowa- kontroluje pobieranie i wydalanie substancji, chroni komórkę Cytoplazma- w niej zachodzą procesy życiowe Mitochondrium- dostarcza komórce energii Rybosomy - specjalne organella (organoid, narzędnik) służące do .Podpisz wskazane elementy uzbrojenia husarza 2012-10-22 21:24:33 jak rozwiazac zadanie z przyrody jest takie polecenie:::na rysunku zaznacz i podpisz te elementy budowy ptaka,ktorych występowanie ma związek z przystosowaniem do lotu?. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.. Wymień po jednej funkcji tych struktur.. Element budowy komórki oznaczony na rysunku numerem 2 uwalnia .Na rysunku I przedstawiono budowę jednego z rodzajów komórek, a na rysunku II - kolejne etapy pewnego zjawiska zachodzącego w takiej komórce, umieszczonej w 7% wodnym roztworze sacharozy.. Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na rysunkach nabłonków po jednym z wymienionych niżej miejsc jego występowaniac) Podaj właściwość błon plazmatycznych, która warunkuje przebieg zjawiska w sposób przedstawiony na rysunku II..

Podpisz wskazane na rysunku elementy komórki.

1Wśród komórek eukariotycznych wyróżnia się komórki roślinne, zwierzęce i komórki grzybowe.. błona komórkowa - oddziela wnętrze komórki od otoczenia , zapewnia transport różnych substancji do wewnątrz i zewnątrz.. Komórki tworzą organizm .. Strona 32.. Wpisz nazwy w odpowiednie miejsca.. Ściana komórkowa leży na zewnątrz błony komórkowej.. Po gimnazjumBiologia na czasie 1.. Karty pracy ucznia zakres podstawowy.. Komórki Komórki to podstawowe elementy budujące każdy organizm.. Na rysunku przedstawiono jedną z faz mejozy jednego z dwóch podziałów dzielącej się komórki macierzystej.. Komórkę stanowi przestrzeń ograniczona błoną komórkową.U większości prokariontów, roślin .Przedstawiona na schemacie komórka nie zawiera plastydów ani ściany komórkowej, dlatego nie może to być komórka .. Każdy wybór uzasadnij.KOMÓRKA ROŚLINNA ściana komórkowa - zabezpiecza przed utratą wody oraz niekorzystnym wpływem środowiska.. Rozwiązania zadań.. Są to prokarionty.. 1Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Bakterie należą do najmniejszych organizmów na świecie.. Premium .. Klasa: 6 szkoły podstawowej.. Na podstawie: Biologia.. Wymiana fragmentów DNA między chromosomami homologicznymi podczas podziału komórki (12) 10..

Na rysunku przedstawiono komórkę zwierzęcą.

w kałużach, na powierzchni skał, śniegu w glebie.. CYTOZOL Najba Odpowiedź na zadanie z Puls życia 6.. Zadanie 5.1.. Układ oddechowy ZAD 2 (6p) Uzupełnij informacje na temat kręgosłupa Odcinek szyjny .Na poniższych rysunkach przedstawiono komórki należące do różnych organizmów.. Odpowiedź uzasadnij.. Komórki plechy glonów zawierają elementy .Na rysunku przedstawiono trzy rodzaje filamentów budujących cytoszkielet komórki.. d) Wymień organella półautonomiczne występujące w komórce przedstawionej na rysunku I. Sformułuj dwa argumenty na rzecz ich endosymbiotycznego pochodzenia, uwzględniając cechy budowy tych organelli.komórki, po czym rozchodzą się do biegunów komórki, gdzie organizują się jądra potomne.. Natomiast komórki zwierzęce i roślinne mają wielkość od 10 do 100 mm.Upakowana postać DNA przed podziałem (9) 6.. Najmniejsze są komórki bakterii, które mają przeciętnie jedną tysięczną milimetra, czyli jeden mikrometr (1 µm) długości.1 ZAD 1 ( 4p) Biorąc pod uwagę hierarchiczną budowę organizmu człowieka, uporządkuj podane struktury w kolejności od najmniej do najbardziej skomplikowanej Wpisz w każdą lukę odpowiedni numer A.. 2 Zadanie.. Jak wiecie napiszcie mi na profilku ok ;) 2010-02-14 08:25:22; porównaj komórkę roślinną i zwierzęcą na 6 różnic podobieństwa z komórką grzyba i bakteri 2011-02-08 18:19:04Neuron, komórka nerwowa - rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego.Neurony są podstawowym elementem układu nerwowego zwierząt..

🎓 Na rysunku przedstawiono komórkę zwierzęcą.

Reforma 2019 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era) Klasa: I liceum.. Schemat komórki bakteryjnej (patrz załącznik) Rys. 2.Komórka (łac. cellula) - najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).Jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju.. Zalicza się do nich bakterie i sinice.. Maturalne karty pracy część 1.. Na rysunku numerem 1 oznaczono element budowy komórki, który pochłania energię w procesie fotosyntezy.. Typowy neuron jest zbudowany z ciała komórki oraz .1.Na rysunkach rozpoznaj kształty bakterii i podpisz je.. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym, w skład którego wchodzi mózgowie oraz rdzeń kręgowy.. Na podstawie analizy powyższego schematu podaj: a) nazwę przedstawionej fazy oraz podział mejotyczny, w którym ma ona miejsce (I czy II).Rysunki A i B przedstawiają komórki organizmów należących do różnych królestw.. 1.Na poniższych rysunkach (rys.1.. Na przeciwko rybosomów wpisujesz błonę komórkową, a pod błoną .🎓 a) b) Wypełnia wnętrze komórki, są w nim zawieszone wszystkie struktury komórkowe.. Każda z nich posiada charakterystyczne elementy budowy..

Odpowiedź: Jak nazywają się wskazane na rysunku elementy?

Glony mogą być jednokomórkowe, kolonijne, wielokomórkowe.. Strona 4.. 9.Zadanie 1.. Podpisz wskazane na ilustracji elementy.. mitochondrium - zachodzi w niej proces uwalniania energii niezbędnej do życia komórki.. 2014-11-06 19:36:57; Podpisz obrazy.. Dzięki niej powstają komórki rozrodcze (6) 9.. - Zadanie 1: Biologia 5 - strona 12🎓 a) Komórkę zwierzęcą przedstawiono na rysunku A, ponieważ nie zawiera ona ściany komórkowej, wakuol Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie.. 2013-02-19 14:53:58; a rozpoznaj i podpisz formy glonów przedstawione na ilustracjach A B 2010-11-17 16:05:32; Rozpoznaj na fotografiach skałę magmową, osadową, przeobrażoną i podpisz je 2012-01-04 19:33:57c) Ściana komórkowa - otoczka komórki o funkcji ochronnej i szkieletowej zbudowana z celulozy.. Komórka ta nie posiada ściany komórkowej, więc nie należy do .7.Wypisz nazwy wskazanych elementów komórki liścia moczarki: 8.. 2011-02-21 16:49:57Różnice między komórką zwierzęcą a roślinną 2009-02-08 13:22:53; Wymień różnice pomiędzy komórką bakteri i grzyba?. 2 Zobacz odpowiedzi Użytkownik Brainly Użytkownik Brainly Pod rybosomami wpisujesz cytozol, a pod cytozolem mitochondrium.. Jedność i różnorodność, praca zbiorowa, Warszawa 2008, s. 102-105.. Komórka nabłonka płaskiego 1 B. Organizm człowieka C. Tkanka nabłonkowa D. Pęcherzyki płucne E. Przyporządkuj każdą z podanych funkcji do właściwego elementu cytoszkieletu.Na rysunku przedstawiono komórkę roślinną.. Zakres rozszerzony.. przedstawione zostały- zgodnie z opisaną wcześniej teorią- dwa przykłady komórek bakteryjnych.. Posiada jeden allel dominujący i jeden recesywny (12) 11.1.. Rysunek obok przedstawia komórkę roślinną.. jądro komórkowe - zawiera materiał genetyczny, który odpowiada .Tkanki dzielimy na roślinne i zwierzęce.. Komórka posiadająca pojedynczy zestaw chromosomów (11) 8.. Zamiast tyminy w RNA (6) 7.. 1 Zadanie.. Pytania i odpowiedzi.. Tkanki .. nie przbiegają w nich procesy metaboliczne, nie oddychają, nie odżywiają się, nie rozmnażają poza komórką żywiciela.. Obecność jądra świadczy o tym, że nie jest to komórka .. Na rysunku przedstawiono dwa rodzaje komórek eukariotycznych (A i B), w których cyframi (1-7) oznaczono ich organelle.Na świecie występują również komórki nie posiadające jądra komórkowe..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt