Zapisz cechy środowiska przyrodniczego rosji
9. b) Podpisz obiekty przedstawione na mapie: • Ocean Arktyczny, • Ocean Spokojny, • jeziora: Bajkał, Ładogę.. Jej powierzchnia wynosi ponad 603 tys. km Indeks górny 2 2, czyli jest prawie dwukrotnie większa niż obszar Polski.Stolica Ukrainy to Kijów.. 2.Surowce mineralne: •ropa naftowa, •gaz ziemny, •węgiel kamienny, •węgiel brunatny, •ruda żelaza.. ŚRODOWISKA.. Rosja.. Uzupełnij schemat.. To zróżnicowanie wynika z pewnością z rozmiarów tego kraju.. Author: Dorota Urbaniak Created Date: 05/18/2020 12:33:00 Last modified by:Położenie geograficzne Wysp Japońskich wpływa na cechy środowiska przyrodniczego.. Litwa to małe państwo leżące na południowo‑wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.. Proszę o przesłanie notatki tylko numery: VI A numer 3, 17 VI B numer 10 VI C numer 23 VI D numer 8,15 1.. Powierzchnia kraju wynosi ponad 17 mln km Indeks górny 2 2, czyli więcej niż cała Europa (10,5 mln km Indeks górny 2 2).Na nasz kontynent przypada „tylko" 4,3 mln km Indeks górny 2 2 obszaru Federacji Rosyjskiej, który i tak zajmuje prawie całą Europę Wschodnią.Zapisz cechy środowiska przyrodniczego Rosji 1 Zobacz odpowiedź Cechy środowiska przyrodniczego Rosji klimat umiarkowany: ciepły i chłodny klimat okołobiegunowy 3/4 Rosji stanowią niziny Tereny podmokłe (tajga) bogate zasoby surowców mineralnych .Na dzisiejszej lekcji poznasz najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Rosji..

Zapisz cechy środowiska przyrodniczego Rosji.

Jest to obszar sejsmiczny narażony na trzęsienia ziemi i uderzenia fal tsunami; występują tam też czynne wulkany.. Российская Федерация, Rossijskaja Fiedieracyja, wymowa i) - państwo federacyjne rozciągające się od Europy Wschodniej (z eksklawą w Europie Środkowej) przez północną część Azji do Oceanu Spokojnego, składające się według swojej konstytucji z 85 podmiotów federalnych.Morze Bałtyckie - środowisko przyrodnicze a działalność człowieka Morze Bałtyckie jest jednym z najmłodszych mórz Oceanu Atlantyckiego - liczy tylko ok. 12 tys. lat.. Zadania: 1.. Litwa graniczy z czterema państwami - z Łotwą na północy, z .. 1 Zobacz odpowiedź Odpowiedź.. Na podstawie mapy z atlasu zapisz nazwy obiektów geograficznych wskazanych na zamieszczonej obok mapie.. PRZYRODNICZEGO.. Zadanie 1. strefa umiarkowana.. strefa okołobiegunowa.. Funkcjonuje dzięki olbrzymim dochodom z wydobycia i eksportu surowców mineralnych.. Wstaw znak X obok zdań zawierających prawdziwe informacje na temat rosyjskiej gospodarki.. NaCoBeZu: - omówię cechy środowiska przyrodniczego Rosji - wskażę na mapie największe krainy geograficzne Rosji - wymienię surowce mineralne Rosji - wyjaśnię znaczenie przemysłu, usług i rolnictwa w gospodarce Rosji - omówię wpływ konfliktu z Ukrainą na Rosję.. CECHY.. ŚRODOWISKA.. Uzupełnij schemat.. Zapisz cechy środowiska przyrodniczego Rosji..

ZZapisz cechy środowiska przyrodniczego Rosji.

ROSJI.. Funkcjonuje dzięki olbrzymim dochodom uzyskiwanym z wydobycia i eksportu surowców mineralnych.. Zapisz cechy środowiska przyrodniczego Rosji.. Położenie i podział Ukrainy .. Author: Dorota Urbaniak Created Date: 09/09/2019 02:05:00 Last modified by:między europejską a azjatycką częścią Rosji oraz stolicę Rosji.. Cechy klimatu 3.. Położenie i podział Litwy .. Zapisz temat, cel lekcji i .Uzupełnij schemat, wpisując charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Twojego regionu.. Wszyscy rozwiązują zadania, wklejcie je do zeszytu.. Powstało w wyniku zalania wodą wielkiego zagłębienia terenu, które pozostało po lądolodzie skandynawskim.między europejską a azjatycką częścią Rosji oraz stolicę Rosji.. Polub to zadanie.. Np. 1.• omawia cechy środowiska przyrodniczego Rosji na podstawie mapy ogólnogeograficznej • wyjaśnia, jakie czynniki wpływają na stan gospodarki Rosji • omawia znaczenie usług w Rosji • charakteryzuje relacje Polski z Rosją podstawie dodatkowych źródeł mapy ogólnogeograficznej i fotografii • podaje przyczyny konfliktów na UkrainieŚrodowisko przyrodnicze Rosji - rozwiązanie zadania.. Budowa geologiczna 2.. Wstaw znak X obok zdań zawierających prawdziwe informacje na temat rosyjskiej gospodarki.Cel lekcji: Poznam Rosję..

Schemat można uzupełnić następującymi cechami środowiska przyrodniczego Rosji: 1.

Wyjaśnienie: 4.1 13 głosów 13 głosów .Przykładowe cechy środowiska przyrodniczego Rosji: - około 75% obszaru Rosji zajmują rozległe niziny; - wzdłuż wschodniej i południowej granicyUzupełnij schemat .Zapisz cechy środowiska przyrodniczego Rosji Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Powierzchnia, położenie i granice.. (0-1)ROSJA 1.Informacje ogólne: Powierzchnia: 17 075 400 km² (I na świecie) Ludność całkowita: 141,8 mln (VIII na świecie) PKB/os.. Napisana przez: beatadurmala.. Zapisz w zeszycie temat lekcji: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.. Roślinność 6.1.. Położenie i podział Federacji Rosyjskiej .. (2 pkt) Według WHO ponad 80% zachorowań na malarię występuje w Afryce.. Wstaw znak X obok zdań zawierających prawdziwe informacje na temat rosyjskiej gospodarki.. : 16 085 USD Ustrój polityczny: republika federalna Głowa państwa: prezydent D. Miedwiediew.. Jego powierzchnia wynosi nieco ponad 17mln km kw., a zatem jest to największy pod względem powierzchni kraj świata.Zapisz cechy środowiska przyrodniczego Rosji.. Gleby 4.. Sąsiedzi Rosji .B.. Cechy środowiska przyrodniczego utrudniające zagospodarowanie: .. Zapisz literę cechy klimatu obszarów położonych w szerokościach okołorównikowych, sprzyjającą wietrzeniu, którego intensywność przedstawiono na wykresie..

Odpowiedź: Cechy środowiska przyrodniczego Rosji: kraj nizinny prawie 3/4 Rosji .

Ukraina leży w południowej części Niziny Wschodnioeuropejskiej, nad Morzem Czarnym.Zadania maturalne z Geografii Temat: Sektory gospodarki Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. ROSJI.. Spadki cen surowców na świecie wywołują kryzys gospodarczy w Rosji.. Rzeźba terenu 5.. Wstaw znak X obok zdań zawierających prawdziwe informacje na temat rosyjskiej gospodarki.. klimat suchy i chłodny.. Wstaw znak X obok zdań zawierających prawdziwe informacje na temat rosyjskiej gospodarki.. Położenie głównie w strefie klimatów umiarkowanych (jedynie na krańcach północnych strefa klimatów okołobiegunowych); 2.1. a) Podaj dwie cechy środowiska przyrodniczego obszarów Afryki szczególnie sprzyjające rozwojowi malarii.. c) Zapisz w kolumnie obok nazwy państw sąsiadujących z Rosją.. ŚRODOWISKA.. CECHY.. Ma powierzchnię ponad 65 tys. km Indeks górny 2 2, czyli jest nieco większa od Słowacji i nieco mniejsza od Republiki Czeskiej; od Polski jest mniejsza blisko pięciokrotnie.Stolica kraju to Wilno.. Z pewnością na tak dużym obszarze istnieje znaczne zróżnicowanie klimatyczne i krajobrazowe.. Zapisz cechy środowiska przyrodniczego Rosji.. Zapisz cechy środowiska przyrodniczego Rosji.. Sąsiedzi Rosji: 1.1.. CECHY.. ROSJI.. Spadki cen surowców na świecie wywołują kryzys gospodarczy w Rosji.Uzyskana liczba pkt 31.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. 1 16 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony Zadanie 33.. Położenie - Rosja zajmuje całą północną Azję i północno-wschodnią i wschodnią część Europy, przez północną jej część przechodzi koło podbiegunowe północne, a tym samym 14% powierzchni kraju (2,4 mln km²) to .Rosja, Federacja Rosyjska (ros.. b) Podpisz obiekty przedstawione na mapie: • Ocean Arktyczny, • Ocean Spokojny, • jeziora: Bajkał, Ładogę.. Japonia jest jednolita narodowościowo - 98,5% ludności stanowią Japończycy.c) Zapisz w kolumnie obok nazwy państw sąsiadujących z Rosją.. ( WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE) Uzupełnij schemat, wpisując charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Twojego regionu.. Powierzchnia: 17 075 400 km² - największy kraj na świecie, dla porównania: Polska jest 55 razy mniejsza od Rosji.. Federacja Rosyjska leży na dwóch kontynentach - w Europie i Azji.. 3 .Rosja to bez wątpienia jeden z najbardziej interesujących i najsilniej zróżnicowanych wewnętrznie państw.. Ponadto wyspy nawiedzane są przez tajfuny.. Wybierz jedną z krain naturalnych Rosji (nie Nizinę Wschodnioeuropejską) i dokonaj jej fizycznogeograficznej charakterystyki (położenie, oszacowanie wielkości powierzchni, ukształtowanie powierzchni, sieć rzeczna, klimat).Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze Rosji.. Stany Zjednoczone Zadanie 45.. PRZYRODNICZEGO.. Na mapie przedstawiono zasięg malarii na tym kontynencie.. Uzupełnij schemat.. (SP05) Na podstawie analizy danych statystycznych .Zapisz cechy środowiska przyrodniczego Rosji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt