Napisz pytania i odpowiedzi użyj zaimków he lub she
Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Napisz pytania do podanych odpowiedzi.. Przećwicz swoją wiedzę w dziesiątkach ćwiczeń online.Pytania tworzymy przy pomocy operatora DO ( I, you, we, they) lub DOES (he, she, it), który wstawiamy przed podmiot.. To jest mój zegarek.. Z czasem na podbitych terenach zakładali własne państwa, z których najsilniejsze było księstwo .. .→ She said she's expecting a baby.. (they) (pytanie) from Italy .. W sytuacji, kiedy samodzielna nauka (poznaj 6 najlepszych stron do nauki języka angielskiego online ) nie przynosi pożądanych, to zawsze masz możliwość poprosić .. 2013-12-10 18:36:23Czasownik to be ( w czasie przeszłym was w 1 i 3 os. l.poj.. przeczytaj Rah's grammar i napisz w zeszycie: Użyj SHOULD lub SHOULDN'T kiedy udzielasz rad lub mówisz, co powinno lub czego nie powinno się robić.Przydatność 50% Pytania - odpowiedzi.. Pamiętajmy, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej (czyli he, she, it), wygląda to trochę inaczej: Has she got a new house?. It (be .Dodawanie 's' w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) W trzeciej osobie liczby pojedyńczej dodaje się do czasownika s. I work - she works; I play - he plays; we sleep - Tom sleeps; W wypadku gdy słowo kończy się na: ss, sh, ch, x, o, s, dodajemy es zamiast s. I kiss - he kisses (es po ss) you watch - she watches (es po ch)Masz jeszcze jakieś pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi, co do odpowiedniego wykorzystania tych wyrażeń?.

🎓 1 Napisz pytania, korzystając z podpowiedzi.

Przedmiot: Język angielski .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Aby odpowiedzieć na pytanie w Present Simple, możemy użyć krótkich odpowiedzi.. )Napisz zdania twierdzące lub przeczące według przykładu.. Użyj czasów: present simple, past simple, present perfect lub future passive.Napisz pytania i odpowiedzi, używając podanych wyrazów.. 2011-10-14 10:45:09 Napisz pytania d podanych odpowiedzi 2010-05-26 19:55:59 napisz odpowiednie pytania zaczynające się na where , who , what , when lub how.. Użyj wyrażeń z ramki.. Niebieski samochód jest mój, a czerwony jej.. Postanowienia konferencji wersalskiej w sprawie granic Polskich.. Powiedz, jak je rozumiesz i w jakiej sytuacji można by ich użyć.. 2009-10-23 16:17:32Present Simple: krótkie odpowiedzi.. i were dla pozostałych osób) rządzi się swoimi prawami i tworzy pytanie przez zmianę szyku, czyli występuje przed podmiotem.Pytanie w tym przypadku obywa się bez operatora.Jak utworzyć pytania i przeczenia w czasie Present Perfect?. Czasownik główny jest w formie podstawowej.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Dane odpowiedzi zależą jednak od czasownika w pytaniu.. Jeśli wpiszesz odpowiedź to kliknięcie w dowolnym miejscu na stronie pokaże czy podana odpowiedź jest prawidłowa..

2011-11-29 17:38:29Odpowiedzi na pytania z have got.

Jeśli trzeba, zastąp zaimkami powtarzające się słowa.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. czyli konstrukcja to: Yes, osoba have/ has lub No, osoba haven .🎓 Nazwij rodzaj zaimków : swoich, ta, każde, je, swoją, tak - Rodzaje zaimków: - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. (1609-1619) - porównaj siły obu stron i napisz jakie czynniki zdecydowały o sukcesie wojsk polskich.. How, What, When, Where, Who A) .. - w miejsce kropek wpisz pytanie Odpowiedź: He met Lucy and Mark.. Zapraszamy do nauki z serwisem Szlifuj swój angielski.Pytania bezpośrednie i pośrednie (Direct and Indirect Questions) Pytania bezpośrednie można podzielić na dwa rodzaje:.. Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ napisz pytania i odpowiedzi użyj zaimków he lub sheOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. (WH-question) DO/DOES + PODMIOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA do I play.Gramatyka angielska: pytania szczegółowe (wh questions) W języku angielskim występują dwa rodzaje pytań - pytania zamknięte, na które odpowiemy krótko - tak lub nie (yes or no), oraz pytania szczegółowe, które w języku angielskim nazywamy "wh questions"..

b ... napisz 5 zdań o swoich planach.

Czy przedstawione przykłady pozwoliły wszystko zrozumieć?. (Zabierz swoje łapki z mojego zegarka!. Przeczytaj wyczerpujący opis tworzenia przeczeń i pytań w czasie Present Perfect z wykorzystaniem operatora have/has.. Pytania i odpowiedzi.Uzupełnij zdania: Pochodzący ze Skandynawii wikingowie, zwani też .. lub Waregami od .w.. atakowali europejskie państwa.. Ten zegarek jest mój.. czasownik pojawia się po konjunkcji czasowej np. when, after:Napisz pytania do podanych odpowiedzi, używając zaimków pytających z ramki.. kiedy, Co, Jaki, Gdzie, taki, Jaka, taka, tam, Kto, zawsze, ja, który, ten .. Tutaj lub w zeszycie napisz krótkie opowiadanie o zamorskiej przygodzie.. Aby to zrobić, do słowa Yes lub No dodajemy osobę oraz odpowiednią formę czasownika posiłkowego to do.. itd.Napisz pytania i krótkie odpowiedzi 2011-06-06 15:37:22 Napisz pytania do podanych odpowiedzi 2011-03-10 17:05:49 napisz pytania do odpowiedzi !. Sprzymierzeni spierali się o przynależność Warmii i Mazur, które pozostały niemieckie, o Gdańsk, któremu nadano status wolnego miasta, oraz o Górny Śląsk.W wypadku przeczeń nie stosuj skrótów.. ćw.3/86 - podpisz obrazki nazwami obiektów z wesołego miasteczka w j.ang .. Spróbujcie zapamiętać następującą zasadę: jak pytają, tak odpowiadamy..

Zapraszamy.Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

(To nadal jest prawdziwe.). pytania ogólne (general questions), na które odpowiada się „tak" lub „nie", czyli pytania zaczynające się od słowa „czy".Pytania te tworzy się zgodnie z zasadami tworzenia pytań dla danego czasu bądź danej struktury gramatycznej.Jaka była odpowiedź Natalie na pytanie Garego?. W tym artykule zapoznacie się z drugim rodzajem pytań.. Jeśli pytanie zaczyna się od formy czasownika to be = am, is, are; odpowiadamy również: Yes, I am/he is/they are; lub No, I am not/he isn't/they aren't.Napisz pytania d podanych odpowiedzi 2010-05-26 19:55:59 Napisz pytania używając podanych czasowników: 2011-11-21 17:35:27 Ułóż pytania z podanych wyrazów i wyrażeń.Następnie napisz odpowiedzi .. Zapoznaj się z budową czasu oraz opisem jego użycia w różnych sytuacjach.. Odpowiadając przecząco należy również zaprzeczyć do lub does słowem not.. (Ona wciąż spodziewa się dziecka.).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt