Zapisz na rysunku litery odpowiadające wymienionym poniżej nazwom równik
(D) Na biegunie północnym od 21 marca do 23 września Słońce nie schodzi poniżej linii .Wpisz do tabeli litery, którymi oznaczono na mapie linie opisane poniżej.. Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce.Rysunek przedstawia oświetlenie globu ziemskiego w dniu równonocy, gdy południe słoneczne ma miejsce na południku zerowym.. Przez bardzo dlugi czas ludzie s4dzili, "ž„e Ziemia jest plaska.kartkówka: lądy oceany zapisz na rysunku litery odpowiadające wymienionym niżej nazwom.. Zadanie 1.. Okręgi mają promień równy wysokości gnomona.. Praca domowa .. (0-1) Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.Maturzyści z naszego regionu piszą dziś maturę z geografii, z języka łacińskiego i kultury antycznej.. E. Zwrotnik Raka.. A. Równik.. Wpisz na mapie litery odpowiadające podanym kontynentom oraz oceanowi.. A. Druzno B. Gopło C. Łebsko D.. B. Biegun północny.. D. Zwrotnik Koziorożca.. W tym samym momencie na południku 15°E jest godzina 13.00 czasu słonecznego, a na południku 15°W - 11.00 czasu słonecznego.Korzystając z atlasu geograficznego oraz poniższej mapy, wykonaj polecenia: Zeszyt ćwiczeń dla klasy trzeciej gimnazjum .. A. Równik.. Zapisz na rysunku litery odpowiadające wymienionym niżej nazwom.. A. Równik.. ODPOWIEDŹ B, A, D Zadanie 13.2.. Atlantycki, Ocean Indyjski, Ocean Południowy i Ocean Arktyczny)..

Zapisz na rysunku litery odpowiadające wymienionym niżej nazwom.

Jeden z południków.. Koło podbiegunowe północne.. Zamiana skal: Zamienić skalę liczbowa 1:2000000 na skalę mianowaną 1cm ---- 2000000 cm 1cm ---- 20000 m 1cm .Przyporządkuj niżej wymienionym nazwom odpowiadające im na rysunku cyfry.. (B) Na zwrotniku Raka Słońce góruje w zenicie 22 czerwca.. Zapisz na rysunku litery odpowiadające wymienionym niżej nazwom.. Ile to jest km w rzeczywistości?. Wybór uzasadnij.. Koło podbiegunowe południowe.. biegun południowy.6 koło podbiegunowe północne.2 zwrotnikZapisz na rysunku litery odpowiadające wymienionym niżej nazwom.. 1. byłego Związku Radzieckiego 2.. Zapisz na rysunku litery odpowiadające wymienionym niżej nazwom.. Jeden z południków.. Oceń na podstawie .2.. Klasa IV- przyroda.. B. Biegun południowy.. Główne etapy prześladowań i eksterminacji Żydów europejskich w latach 1935-1945 a) Ogłoszenie i wcielenie ustaw norymberskich w Niemczech.. (C) W Warszawie (52°15'N) Słońce góruje 22 czerwca, a maksymalna wartość kątowa górowania wynosi wówczas 61°12'.. Wpisz nazwy tych form w odpowiednie miejsca.. Jeden z południków.. 49°00'N, 22°51'E 14Przyporządkuj zaznaczone na mapie litery współrzędnym geograficznym skrajnych punktów Polski.Któremu z wymienionych etapów prześladowań i eksterminacji Żydów europejskich odpowiadają informacje na mapie?.

Oceń na podstawie ...Zapisz na rysunku litery odpowiadające wymienionym niżej nazwom.

E. Zwrotnik Raka.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu .. (A) W ciągu roku Słońce na równiku dwukrotnie góruje w zenicie.. Koło podbiegunowe południowe.. Odpowiedź: A, B. Zadanie 7.. B. Ocean Indyjski.. A. Równik.. Zadanie 19.3.. Jeden z południków.. Na Ziemi występują następujące oceany: Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski, Ocean Południowy i Ocean Arktyczny.Oceń na podstawie mapy z zadania 2, czy podane informacje są zgodne z prawdą.. Koło podbiegunowe południowe.. 1 31.a 2 31.b 1 22 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony Zadanie 32.Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MGE-R1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Wpisz poniżej nazwy tych miast: A-----B-----itp.• Na Ziemi znajduje się siedem kontynentów (Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka .. C. Ameryka Północna.. b) Pogromy tzw. nocy kryształowej w Niemczech.. E. Oś ziemska.. Zadanie 22.2.. 0-4Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. C. Ameryka Północna.. B. Biegun północny.. Zapisz literę P, jeśliNa Ziemi jest siedem kontynentów: Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Antarktyda, Europa oraz Australia.. A. Równik.. Odpowiedź: cementownia − 1 fabryka porcelany − 4 huta szkła − 2..

Wpisz na mapie litery odpowiadające podanym kontynentom oraz oceanowi.

Zapisz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F - jeśli jest fałszywa.. B. Ocean Indyjski.. Geografia poziom rozszerzony dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - to tutaj dowiedzie się wszystkiego, co powinniście wiedzieć o dzisiejszym egzaminie maturalnym.. Litera na mapie b) Podaj nazwy krajów, które oznaczono na mapie literami E, F. Litera na mapie E F Nazwa kraju Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt 28.. Koło podbiegunowe południowe.. Chwilę później .1. latynoamerykańskie 2.. Poniżej wymieniono informacje, z których część odnosi się do .Podaj nazwę rodzaju tkanki wzmacniającej, która może być zbudowana z komórek przedstawionych na rysunku A lub B. b) Wykaż związek widocznej na rysunkach wspólnej cechy budowy przedstawionych komórek z funkcją pełnioną przez tę tkankę.1.. Zaznacz i podpisz na mapie odpowiednią literą punkty wysunięte najdalej na północ i na południe naszego kraju.. równik.. Oceń na podstawie mapy z zadania 2, czy podane informacje są zgodne z prawdą.. iegun północny.. Około .Zaznacz nazwę jeziora, którego misa ma genezę podobną do genezy misy jeziora przedstawionego na rysunku.. A. Równik.WAŻNE NA GEOGRAFIE Obliczenia geograficzne Zadania ze skalą: 1..

Wpisz poniżej nazwy kontynentów lub oceanów odpowiadające cyfrom zamieszczonym na mapie.

Na każdym rysunku podpisano kierunek północny.Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj formy ukształtowania powierzchni ziemi.. b) rozpoznaj miasta zaznaczone na mapie literami A-N. B. Biegun północny.. Źródło 1.. Zadanie 7.1.. czy podane informacje są zgodne z prawdą.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Matura 2015.. Wszystkie gnomony mają wysokość 1 metra.. Obliczanie odległości rzeczywistej (w terenie) Zmierzyliśmy na mapie odległość z Poznania do Warszawy - 7 cm, na mapie w skali 1:4000000.. Włocławskie.. PLANETA NOWA str. 82 zad.1 a) wpisz w odpowiednie miejsca na mapie nazwy krain geograficznych leżących w obrębie pasa pobrzeży.. E. Zwrotnik Raka.. Południowa, Antarktyda, Europa i Australia) oraz pięć oceanów (Ocean Spokojny, Ocean .. A. Równik.. 2010-06-08 22:14:55; Na podstawie zamieszczonych danych rozpoznaj państwa i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli (2009 r.) 2014-05-25 12:39:57Uzupełnij tabelę.. (1 pkt)Na zdjęciu lotniczym, wykonanym znad miejsca położonego w prawym górnym rogu pola B1 barwnej mapy, znajduje się .Na rysunkach oznaczonych numerami 1-3 przedstawiono gnomony i rzucane przez nie cienie w momencie górowania Słońca w dniu 22 czerwca w trzech spośród czterech miejsc oznaczonych na mapie literami.. Na rysunku przedstawiono położenie geograficzne dwóch wybranych punktów.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1 - 35) oraz barwną mapę.. Zapisz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F - jeśli jest fałszywa.. Zadanie 2 Skreśl niewłaściwe wyrazy tak, aby podane informacje były prawdziwe.1.. Wpisz w odpowiednie komórki numery, którymi oznaczono na rysunku miejsca lokalizacji poniżej wymienionych zakładów produkcyjnych.. E. Zwrotnik Raka.. matura z geografii 2018 zadanie 7.. B. Biegun północny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt