Napisz podane zdania w czasie perfekt
6.Die Waren hat in ein Lager geladen Rozwiązania (0)1.napisz podane zdania w futur I , Imperfekt, Perfekt ,Plusquamperfekt.. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć tych .. - Ten projekt nie był jeszcze skończony zanim wreszcie miałem okazję mu się przyjrzeć.ZDANIA W CZASIE PERFEKT - czasowniki nieregularne.. Czas przeszły Perfekt jest zaprzeczeniem Präteritum.. O przeszłości w języku niemieckim możesz również mówić w czasie Präteritum, ale to właśnie Perfekt jest używany częściej.. ( niemiecki ) 2011-05-22 15:06:49Czyli w zdaniu w czasie Perfekt nie tłumaczymy: ich habe - ja mam, ich bin - ja jestem.. Żeby zrobić zdanie w Perfekt, potrzebujesz dwóch czasowników.. Kupiłem wycieczkę dwa tygodnie temu.. Nie mogłem dostać się do domu, ponieważ zgubiłem klucze.).. Die Gas… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Perfekt - tak nazywa się czas, dzięki któremu można powiedzieć coś w przeszłości.. Uzupełnij podane zdania czasownikiem posiłkowym oraz imiesłowem czasu przeszłego.. (11 pkt.). Np.Co robiłeś w poprzedni weekend napisz po niemiecku w czasie przeszłym perfekt 2012-12-07 19:06:19 Napisz podane zdania w czasie przeszłym Perfekt .. 2010-02-14 14:53:40 Ułóż zdania z podanymi zwrotami w czasie przeszłym - Niemiecki 2012-03-21 17:00:44Napisz podane zdania w czasie przeszłym Perfekt.. ZDANIA Z CZASOWNIKIEM POSIŁKOWYM HABEN..

Napisz podane zdania w czasie Perfekt.

Używamy go w przypadku kiedy wykonana, zakończona przez nas czynność wpływa na nasze życie.. Ich interessiere mich.Napisz zdania w czasie przeszłym perfekt (j. niemiecki) 1.. 4.W drugim zdaniu to czas present continous ( czas terazniejszy dokonany ( dokonany - watched - dlatego watched ponieważ jest czasownik regularny i nie nie znajduje się na liście czasowników nieregularnych i nie ma 3 formy dlatego dodajemy koncowkę - ed , i moim zdaniem to tak jest - poogladalem telewizję przez 2 godz ).Czas Past Perfect.. - Kiedy w końcu dotarłam na imprezę, ona już się.Czas przyszły jest używany w języku niemieckim stosunkowo rzadko, bo w wielu sytuacjach przyszłość można wyrazić za pomocą czasu teraźniejszego z dodatkiem jakiegoś okolicznika czasu, np.: morgen - jutro, übermorgen - pojutrze, nächste Woche - w przyszłym tygodniu, nächstes Jahr - w przyszłym roku itd.. Wzór na tworzenie czasu Perfekt haben lub sein + imiesłów czasu przeszłego (Partizip II/ Partizip Perfekt) Czas Perfekt z haben Większość czasowników tworzy Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben.. Co jest takiego szczególnego w Perfekt?. Czasownik posiłkowy haben występuje w zdaniach z czasownikami przechodnimi, które łączą się z dopełnieniem w bierniku.. Widać tutaj ewidentny skutek.Napisz podane zdania w czasie przeszłym Perfekt ..

Napisz poniższe zdania w czasie Perfekt.

Odpowiedz pełnym zdaniem w czasie przeszłym Perfekt na zadane pytania.. Spójrz:Czas przeszły Perfekt.. Na przykład - Jestem na wakacjach.. Zdania w czasie przeszłym Perfekt tworzymy z czasownikami posiłkowymi haben lub sein.. Czasu Past Perfect Simple używamy, gdy chcemy powiedzieć o: sytuacjach zaistniałych przed innym wydarzeniem w przeszłości, będącym naszym punktem odniesienia (np. Pomożesz ?. Przykłady zdań z czasownikiem posiłkowym haben.Napisz podane zdania w czasie przeszłym Perfekt.1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt