Przeczytaj opis i wpisz właściwe imię przy każdej postaci
(jak się nazywa:czy to postać fikcyjna czy rzeczywista, kim jest czym się zajmuje itd.). Uzyskaj pomoc i dziel się swoją wiedzą.Streszczenie szczegółowe.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.W 1806 roku, na polecenie Napoleona I wkraczającego do Berlina, wraz z generałem Dąbrowskim wezwał Polaków do powstania przeciwko Prusom.. Odrabiamy.pl to nie tylko portal learningowy, ale i praktyczna aplikacja, dzięki której usprawnisz rozwiązywanie zadań domowych.W naszej bazie znajdziesz większość przedmiotów szkolnych i przypisane do nich setki aktualnych podręczników, z których .. (1 pkt) Przeczytaj zamieszczone w tabeli fragmenty tekstów źródłowych i określ, których państw starożytnych one dotyczą.. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Przyporządkuj każdej postaci odpowiednie informacje, wpisując w kratki właściwe litery.Podaj imiona i nazwiska postaci których dotyczą poniższe opisy a) przeor zakonu paulinów dowodził obroną Jasnej Góry b) wielki wezyr dowódca wojsk tureckich podczas oblężenia Wiednia to c) Hetman Polski dowodził wojskami Rzeczypospolitej w bitwach pod Kłuszynem i Cecorą d) jeden z polskich dowódców wojskowych podczas potopu .Dopasuj opis do każdej postaci historycznej.. Po upadku Napoleona I zmienił orientację na prorosyjską.Zadania domowe w Zapytaj.. Na podstawie opowiadań innych postaci oraz wyznań samego mnicha, dowiadujemy się o jego przeszłości..

Przeczytaj opis i wpisz w lukę właściwą nazwę.

wpisz podane związki wyrazowe do odpowiednich rubryk tabeli; Odszukaj w podanym akapicie wyrażenie synonimiczne do słowa banał: Z Brunonem Schulzem kłopot jest taki: wszyscy wiedzą, że jest genialny, wszyscy mówią o jego potężnym wpływie, ale kiedy przychodzi co do czego, to kończy się na banałach, jakby miarą wielkości pisarza była wspólnota obiegowych sądów.Wpisz właściwy numer przy obrazku dyscypliny sportowej.. 4 - 8 maja lekcja 2 Topic.. W lipcu spalony został w Konstancji Jan Hus, który przybył na sobór bronić swej nauki, zaopatrzony w gwarantujący mu bezpieczeństwo „list żelazny" cesarza.. Możesz skorzystać ze słownika, np. diki.pl by przetłumaczyć słówka.. Dzień 1.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Zadania maturalne z Historii Temat: Starożytność (część 1.). We wstępie autor zachęca czytelników, by przeczytali jego książkę przedstawiając jej młodych bohaterów.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Zapisz poprawnie to imię.. 55Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Historia Zadania z historii.. (0-4) Podkreśl poprawne zakończenie każdego zdania.. (szczególnie zwracamy uwagę na te cechy fizyczne bohatera, które go wyróżniają lub mogą zapowiadać określone cechy wewnętrzne postaci) 3.Określenie usposobienia, temperamentu .1.Komizm postaci; - zestawienie obok siebie dwóch bohaterów o przeciwstawnych temperamentach i charakterach; Rejent Milczek i Cześnik Raptusiewicz 2.Komizm sytuacji; - Papkin zostaje otruty przez Rejenta - Cześnik przeciwstawia się naprawie muru oddzielającego go od wroga 3.Komizm językowy; - pisanie w imieniu Klary, listu przez Dyndalskiego; dyktując mu Cześnik i wtrącał słowa .Szukasz pomocy przy zadaniu domowym ?.

9 wstaw wyrazy z ramki we właściwe miejsca.

Znajdź nazwy i otocz je.. (SP05) Na podstawie ilustracjiRozwiąż rebus, a dowiesz się, jak ma na imię malutka dziewczynka siedząca w kącie sceny.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.1.Przedstawienie postaci .. Może również wywołać niepożądany efekt w postaci odpowiedzi o nie-przyjemnej treści.. Na podstawie ćw.. ( 0-6 pkt.). 2 A Zaproponował wprowadzenie trójpodziału władzy zamiast rządów absolutnych.. 10 na tej samej stronie - na podstawie ćw.. Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008. .. Opisy: A.. 1.Do każdego z opisów dopisz imię osoby panującej (imiona i przydomki / imiona i numery).. Komitet Centralny Narodowy 22 stycznia 1863 r. wydał manifest, w którym wzywał Polaków do walki o niepodległość.Bohatera Pana Tadeusza poznajemy jako księdza Robaka.. Zadanie 1.. Nie stracili własnej godności, podjęli walkę, oddali życie z ojczyznę.Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Po spaleniu garści kądzieli zjawiają się Rózia i Józio.. Strona 6 z 18 Wiązka 2.. 2.Opis wyglądu zewnętrznego ..

Nazwy tych państw wpisz w odpowiednich rubrykach obok tekstów.

Jest starszym bratem Sędziego i ojcem Tadeusza.. Umarły jako dzieci, a teraz przebywają w przedsionku nieba.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. B. Polscy chłopi walczący w bitwie pod Racławicami byli uzbrojeni w kosy / w widły.. More fun - ćwiczenia sprawdzające.. Na początku XX wieku na uczelniach studiowało .A teraz wykonaj ćw.. B W swoich utworach historycznych i filozoficznych krytykował brak tolerancji, chciwość oraz zacofanie Kościoła.postawa agresywna.. Generał i polityk, oficer armii austriackiej w latach .Rózia i Józio - duchy lekkie Jako pierwsze przyzywane są przez Guślarza duchy „lekkie", które nie popełniły żadnej ciężkiej winy.. Oczywiście przy każdej wiadomości należy wypełnić pole „Temat", które-go właściwe sformułowanie ułatwia zrozumienie, przeglądanie i porządkowanie otrzymywanej korespondencji.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Wybudowana przez Rosjan po powstaniu listopadowym Cytadela miała zapewnić spokój w Krakowie/ w Warszawie..

Swoje odpowiedzi wpisz do tabeli w KARCIE ODPOWIEDZI.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Potrzebujesz pomocy z pracą domową?A może chcesz dać wsparcie swojemu dziecku podczas wspólnej pracy nad szkolnym materiałem?. 2011-09-10 14:21:46Szybka powtórka przed egzaminem.. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Księga pierwsza Gospodarstwo Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju6, Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,4 Przeczytaj podane w tabeli opisy i odpowiedz, których postaci historycznych one dotyczą.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Nazywa się Jacek Soplica.. CHARAKTERYSTYKA POSTACI HISTORYCZNEJ Polityk, współtwórca, przywódca i ideolog obozu Narodowej Demokracji, w latach poseł do rosyjskiej Dumy Państwowej, współzałożyciel i prezes KNP, delegat na konferencję pokojową w Paryżu.. Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Podaj imiona władców przedstawionych na ilustracjach.. Lekcja 2.. Uzu pełnij litery w okienkach tak, żeby powstały nazwy postaci stojących na scenie.. Wstaw odpowiednią literę pod każdą ilu-stracją.. A. Jan III Sobieski zwyciężył Turków pod Częstochową / pod Wiedniem.. Mój kraj.Rozpoznaj powstanie po opisie i dołącz do każdego, skutki i odpowiedniego bohatera z podanej listy.. Trudno stwierdzić, co jest głównym czynnikiem sprawiającym, że ktoś lepiej lub gorzej uczy się historii.Zadanie 3.. Są szczęśliwe, .Nowy Pytanie.. Byli to ludzie, którzy potrafili zachować się bohatersko w czasach II wojny światowej w okupowanym przez Niemców kraju.. Dzisiejsza lekcja będzie podsumowaniem umiejętności z rozdziału o sporcie.Proszę wpisać temat lekcji: Using modal verbs, otworzyć podręczniki na stronie 60, wpisać słownictwo do podrozdziału 5.4 i przeczytać dialog - str. 60.. Na zakończenie: w ćwiczeniach popatrz na ćw.11 str.55 - popatrz na dwie wyspy.. Następnie, bardzo proszę wpisać informacje z ramki do zeszytu z tłumaczeniem - zad.. Pochodzi ze średniej szlachty.wpisz w odpowiednie miejsca liczby 2010-10-05 19:42:01 jakie są odpowiednie nazwy elementów fortyfikacji 2011-03-15 14:22:12 Przeczytaj artykuł i wpisz 3 nazwy celów podróży w odpowiednie miejsca ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt