Dopisz przymiotniki o znaczeniu przeciwnym skorzystaj ze wzoru
2012-03-29 19:39:13; Do podanych słów dopisz wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu.. Pokoloruj na taki sam kolor pasującePodstawowe informacje o przymiotniku.. ciekawa, stół (jaki?). wesoły- szerokie-.. gadatliwy-.. łagodne- szybki-.. lekki-.. 2009-04-06 18:01:26 Dopisz przymiotniki o przeciwstawnym znaczeniu oraz napisz przymiotniki bliskoznaczne 2009-12-07 18:06:22Wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym - Wyrazy przeciwstawne.. : ) 2011-01-04 15:23:36Dopisz przymiotniki o przeciwnym znaczeniu.. Do podanych niżej przymiotników dopisz ich synonimy .. Nie trzeba znać ich na pamięć, ale warto je przeanalizować, aby lepiej zrozumieć zadania, jakie spełnia przymiotnik.Dopisz przymiotniki o przeciwstawnym znaczeniu.. Odmieniają się tak jak rzeczowniki - Przykład spanie, chodzenie, robienie Przeczenie nie z rzeczownikami piszemy łącznie.Materiał składa się z sekcji: "Razem czy osobno?".. słabeusz- ,siłacz- ,łobuz- ,nieuk- ,pracuś- ?. Przymiotnik łączy się z rzeczownikiem i jest jego określeniem, np. książka (jaka?). Utwórz Ćwiczenie Logowanie Utwórz Konto Polski.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Tworzymy je najczęściej od przymiotników za pomocą końcówki -e, -o. Przysłówki utworzone od przymiotników (odprzymiotnikowe) zazwyczaj stopniują się (tak jak przymiotniki, od których pochodzą)..

Dopisz przymiotniki o znaczeniu przeciwnym.

ZD 2 Zadanie.. tchórzliwy - .Dopisz przymiotniki o przeciwstawnym znaczeniu oraz napisz przymiotniki bliskoznaczne 2009-12-07 18:06:22 Dopisz 4 przymiotniki do wyrazu bal .. Przeczytaj uważnie tekst.. 06.04 2020-Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima pt. „List do dzieci" (Podręcznik str. 126).Rozwiąż zagadki ze strony 126 (Podręcznik) i ćwiczenie 1 str. 87. nieporzqdnie Do podanych nižej przymiotników, dopisz przymiotniki o znaczeniu przeciwnym ltworzone za pomocq przeczenia nie.Język polski- Beata Albrewczyńska.. 2016-10-27 15:17:30; Uzupełnij zapisy według wzoru.. Klasa 5 Angielski.. Zadanie premium.. ZD 1 Zadanie.. Przymiotnik to odmienna część mowy, która nazywa cechy osób, zwierząt, przedmiotów, roślin, miejsc, zjawisk.Odpowiada na pytania: jaki?. Uzupełnij litery w wyrazach.. PROSZĘ O POMOC, BŁAGAM.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Przymiotniki o znaczeniu przeciwnym - Przymiotniki-Połącz w pary przymiotniki o znaczeniu przeciwnym - English Class A2 przymiotniki o znaczeniu przeciwnym.. Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie.. 2014-01-10 09:19:29 Dopisz przymiotniki do podanych przysłówków.. Nie .Współczesna gramatyka języka polskiego wyodrębnia przymiotniki w oparciu o ich funkcję w zdaniu..

Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym z przeczeniem „nie".

Podkreśl zieloną kredką przysłówki.. (przymiotnik) 2.. 2011-06-25 10:14:34; Słowa o przeciwnym znaczeniu 2012-11-05 22:16:23; Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym.. Strona Główna Funkcje Społeczność Plany Cenowe.. Materiał zawiera 1 ilustrację, 8 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych.tworzy wypowiedź o planowanej wycieczce (III.1.3) stosuje w praktyce wiedzę o języku (III.2.9) 1.. Wykonaj ustnie zadania 1 i 4/135.Pisownia nie z przymiotnikami i przystówkami 81 przymiotnikami i przyslówkami Przypominam!. Wyrazy zakończone na -anie lub -enie, choć mają znaczenie podobne do czasowników, są jednak rzeczownikami odczasownikowymi.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Do podanych niżej rzeczowników dopisz przymiotnik .. 7 Do podanych ni żej przymiotników dopisz przymiotniki o znaczeniu przeciwnym (czyli antonimy).. 10 - dobieramy przymiotniki do bohaterów (charakterystyka postaci) Ćwiczenie nr 8 do lektury "Kapelusz Pani Wrony"a- nie: amoral amoralny asexual aseksualny: anti- przeciwko: anti-ageing przeciwko starzeniu anti-drug antynarkotyczny anti-nuclear antynuklearny anti-social antyspołecznyDopisz formy stopnia wy ższego i najwy ższego podanych przymiotników.. miła-.. Zadanie premium.. Przeczytaj informacje o liczebnikach głównych i porządkowych (podr., str.134) oraz zbiorowych (str.136) i napisz w zeszycie notatkę (skorzystaj ze wzoru w podręczniku)..

wg Joannag.Utwórz przymiotniki o przeciwnym znaczeniu.

słodka-.. drewniany, palto (jakie?). a) Przymiotniki o przeciwnym znaczeniu: wesoły - smutny, pokaż więcej.. Pozostałe przysłówki, np. dziś, wczoraj, zawsze, nie stopniują się.Podkreśl niebieską kredką przymiotniki.. najpiękniejsze - .Język polski test dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 Etap szkolny (60 minut) Ryzyko dysleksji [suma punktów] Imię i nazwisko.. kl. 3.. Przymiotniki oraz przyslówki pochodzqce od przymiotników piszemy z przeczeniem nie jako jeden wyraz.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .. (Ćwiczenia).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Uzasadnij pisownię wyrazów według wzoru.. Stopie ń równy Stopie ń wy ższy Stopie ń najwy ższy grzeczny miły smutny wesoły wysoki niski jasny Ćw.. 07.04.2020-Opowiedz o wydarzeniach przedstawionych w historyjce obrazkowej pt. „Dobry przykład" (Podręcznik str. 127).Ułóż podpisy do obrazków i wykonaj .Przymiotniki o znaczeniu pozytywnym: pokaż więcej.. 2011-10-26 15:12:50 Angielski.Dopisz przymiotniki o znaczeniu przeciwnym.. Połącz w pary.. 10 Zadanie.. Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.Do każdego przymiotnika dopisz przymiotnik o znacze­ niu przeciwnym.dobry — zły ciemny — zdrowy —młody — długi — gruby —silny — wysoki — ładny — 85..

Podkreśl przymiotniki, określ ich liczbę i rodzaj .

dziś przyjeżdża babcia Hela To zdanie Nie rozumiem tego zadania To zdanie Czy w piątek pojedziesz ze mną do kina To zdanie Wygraliśmy mecz To zdanie Wynieś śmieci i wyprowadź psa .Dopisz przymiotniki o przeciwstawnym znaczeniu oraz napisz przymiotniki bliskoznaczne 2009-12-07 18:06:22; Dopisz wyrazy z nie o przeciwstawnym znaczeniu.. Do podanych wyrazów dopisz antonimy.. 2 - uzupełniamy schemat przymiotnikami o przeciwnym znaczeniu niż te zapisane ; Ćwiczenia do lektury "Drzewo do samego nieba" ćw.. .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. uczeń - gra - woda - ogień - sąsiadka - samochód - ubranie - buty - garnek - Ćw.. Pamiętaj, że ANTONIMY to wyrazy o znaczeniu przeciwnym np. zło-dobro, ciemny-jasny.. grzeczny - miła - dobre - sprawiedliwy - 4.. Istotną pomocą w rozpoznawaniu ich może się stać tradycyjna typologia, dzieląca przymiotniki na trzy grupy.. Znajdż wyraz o znaczeniu przeciwnym Znajdź par .. Połącz ze sobą przysłowia o podobnym znaczeniu.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. jakie?. Dobierz parami następujące przymiotniki o znaczeniu przeciwnym, dodaj słowa pasujące do tych określeń.Wzór: słaby papier — mocny sznurek.brudny, leniwy, mały .. 9 Zadanie.. Przymiotniki-Połącz w pary przymiotniki o znaczeniu przeciwnym Połącz w pary.. miły - sławny - przykry - chciwy - radosny - Ćw.. 2010-09-20 15:33:09; Wpisz podane czasowniki w odpowiednie luki (niemiecki) 2010-05-24 21:05:35; Dopisz przymiotniki o przeciwnym znaczeniu.Dopisz, według wzoru, przymiotnik o znaczeniu przeciwstawnym, a.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. 8 - określanie rzeczowników przymiotnikami, rodzaje rzeczownika i przymiotnika, ćw.. cienkie-.. wyraźne- gładki-..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt