Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach siarczek srebra 1
W przemyśle wykorzystywany jest do produkcji fosforu oraz jego związków, między innymi kwasu fosforowego i innych jego soli.. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .Podaj wzory sumaryczne kwasu od którego pochodzi ta sól: -Chlorek sodu -Azotan(V) żelaza(II) -Siarczek fransu -Siarczan(VI) srebra -Chlorek potasu - Azotan(V) ołowiu --Fosforan(V) chromu(III) -Siarczan (IV) magnezu -Azotan(III) baru -Bromek srebra -Weglan potasu -Chlorek wapnia -Chloran (I) wapnia -Fosforan(V) rtęci(II) -Siarczan(VI) wapnia -Azotan(V) srebra -Jodek rtęci(I) -Siarczek .Siarczek srebra, Ag 2 S - nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczków, sól kwasu siarkowodorowego i srebra.Jest to czarne ciało stałe powstające na powierzchni srebra w kontakcie z powietrzem zawierającym śladowe ilości siarkowodoru.W przyrodzie występuje w postaci minerału argentytu..

Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach.

Napisz wzory sumaryczne wymienionych soli: siarczek srebra(I) węglan miedzi (II) siarczan (IV) ołowiu (II) chlorek glinu azotan (V) wapnia fosforan (V) żelaza (II) 4.Napisz wzory sumaryczne i strukturalne podanych zwiazków 2012-09-09 08:38:13 Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach systematycznych 2020-03-27 18:37:59 Napisz wzory sumaryczne soli 2013-05-16 21:30:47Siarczek srebra Ag2S - stosowany do wyrobu filtrów optycznych; - znalazł zastosowanie w grawerstwie oraz w produkcji alarmowej aparatury przeciwpożarowej.. zadanie 1.. 240Bromek srebra - nieorganiczny związek chemiczny zaliczany do grupy bromków, sól bromowodoru i srebra.Jest substancją wyjątkowo czułą na światło, pod wpływem którego ciemnieje (następuje wtedy rozpad związku na brom i metaliczne srebro).Dzięki tej właściwości bromek srebra jest podstawowym składnikiem emulsji światłoczułych w błonach fotograficznych.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. napisz wzory sumaryczne i strukturalne oraz określ wartosciowosc pierwiastkow w: a)tlenek żelaza (III) b)siarczek miedzi (II) c)tlenek glinu d)tlenek wegla (II) e) tlenek azotu (IV) f)siarczek glinu g)siarczek żelaza(III) 2. jak odczytac zapis 7H2SO3Rozwiązanie zadania z chemii - Napisz nazwy soli..

Napisz wzory sumaryczne... 1 Zadanie.

7 Zadanie.. BeS siarczek berylu CaBr2 bromek wapnia NaF fluorek sodu Cr2O3 tlenek chromu(III) PbS2 siarczek ołowiu(IV) FeBr3 bromek żelaza(III) Mn2O7 tlenek .Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .napisz wzory sumaryczne podanych soli 2008-09-15 19:14:33 Wzory sumaryczne następujących soli 2009-08-07 15:26:43 Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. 4 Zadanie.. 2010-09-17 14:50:17Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. cesarzowej 20 grzywien złota, dworowi 200 grzywien srebra za to zaniedbanie, że nie przybył na dwór i nie oświadczył należnej wierności z ziemi.. 6 Zadanie.. Napisz wzór chemiczny tego związku.. Napisz nazwy soli.. Ze względu na fakt .Siarczek potasu, K 2 S - nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczków, sól kwasu siarkowodorowego i potasu.Występuje w postaci bezwodnej i pentahydratu..

... podanych soli a) i ich wzory b) : Ocena użytkowników: 4 / 5.

Siarczki to sole kwasu siarkowodorowego (H 2 S).. 2 Zadanie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zd.1 Napisz wzory sumaryczne wodorów pierwiastków o podanych symbolach oraz podaj ich nazwy: Na (I): NaH B (III): BH3 O (II): H2O Zd.2 Napisz równania reakcji syntezy z pierwiastków o podanych nazwach: Wodorek litu: 2Li + H2 -> 2LiH siarkowodór: S + H2 -> H2S wodorek węgla: C + H2 -> CH2 Zd.3 Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych: K2SO4 NaBr CaCO3 Fe(NO3)3 MgS 2.. Napisz wzory sumaryczne następujących soli: a) siarczek sodu b) azotan(V) magnezu c) siarczan(VI) cynku 2. Podaj nazwy następujących soli: a) PbSO4 b)CuCO3 c)AgCl 3.. Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach : a) chlorek chromu (3) b) siarczek srebra (1) c) tlenek manganu (4) d) jodek ołowiu (2) e) bromek miedzi (1) 2. Podaj nazwy związków chemicznych : BeS , CaBr 2 , NaF , Cr 2 O 3 , PbS 2 , FeBr 3 , Mn 2 O 7 , All 3 .Napisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących soli: 2013-03-23 14:47:34 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach 2009-04-27 21:27:21 Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach:siarczan(IV) srebra(I) 2011-06-12 13:42:29Uzupełnij tabelkę.. Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny.1.. Napisz, jaka jest wartość ładunku kationu żelaza w soli o wzorze FePO4, a jaka w soli o wzorze FeSO4.Napisz wzory sumaryczne soli o następujących nazwach: 1-chlorek cynku 2-chlorek srebra (I) 3-chlorek chromu(III) 4-siarczek cyny (II) 5-siarczek srebra (I) 6-jodek potasu 7-fluorek sodu 8-bromek glinu 9-siarczan (IV)magnezu 10-siarczan (VI) miedzi (II) 11-siarczan (IV) żelaza (III) 12-siarczan (IV)wapnia 13- siarczan (IV) magnezu 14-węglan cyny (IV) 15-węglan magnezu 16-azotan (V) potasu .Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: a) chlorek chromu(III) b) siarczek srebra(I) c) tlenek manganu(IV) d) jodek ołowiu(II) e) bromek miedzi(I) a) CrCl 3 b) Ag 2 S c) MnO 2 d) PbJ 2 e) CuBr1..

Podkreśl wzory sumaryczne soli kwasów tlenowych: K2S, MgSO4, Na3PO4, BaCO3, AgCl, KNO3, CaS 3.

Proszę, oceń Napisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b): a) KI - jodek potasu ZnBr₂ - bromek cynku AlCl₃ - chlorek glinu NaF - fluorek sodu .. siarczek miedzi (I) - Cu 2 S chlorek srebra (I) - AgCl fluorek wapnia - CaF 2Daję naj!. chlorek niklu(III), azotan(V) żelaza (II), siarczan (IV) cynku, fosforan(V) sodu, siarczan (VI) srebra(I) 2009-04-04 12:11:56; Czy siarczan miedzi jes niebezpieczny?. Napisz wzory sumaryczne soli: siarczek potasu, siarczan(VI .Wzory sumaryczne wybranych kwasów Typy i otrzymywanie związków nieorganicznych Najważniejsze kwasy nieorganiczne: wzory sumaryczne i strukturalne, wzory reszt kwasowych oraz sumaryczne wzoru powstawaniaFosforan(V) wapnia, o wzorze Ca 3 (PO 4) 2 wchodzi w skład fosforytów i apatytów, wykorzystywanych do produkcji nawozów fosforowych.. CHLORKI Są substancjami krystalicznymi, z wyjątkiem chlorków niektórych metali ciężkich (np.AgCl) rozpuszczonych w wodzie.Podaj nazwę pierwiastka oznaczonego literą E we wzorze EO 2 którego masa wynosi 64 u.. Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej.. Laboratoryjnie siarczek potasu można otrzymać w reakcji potasu z siarką w ciekłym amoniaku.Można go również otrzymać poprzez redukcję siarczanu potasu w wysokiej temperaturze:🎓 Nazwa Wzór sumaryczny : Tlenek sodu Odpowiedź na zadanie z Chemia w zadaniach i przykładach.. 5 Zadanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt