Napisz 10 wzorów soli i ich nazwy
Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.SOLE związki powstające w reakcji zobojętniania, pochodne kwasów, w których zdolny do oddzielenia w wyniku dysocjacji elektrolitycznej atom wodoru został zastąpiony atomem metalu lub rodnikiem (np. — NH 4); w powstałej cząsteczce ów atom metalu lub rodnik może zostać odszczepiony podczas dysocjacji jako kation.Sole można również uważać za pochodne zasad, w których zdolne do .Nazwy tlenków są dwuczłonowe.. Wiele pierwiastków tworzy po kilka tlenków, w których ich wartościowość jest różna.. W nazwie soli uwzględniamy wartościowość metalu, która może przyjmować różną wartość liczbową.Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Ich wzór ogólny można przedstawić następująco: M n (OH) k R m. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Dysocjacja soli .. Nazwą azotany określane są zwykle sole kwasu azotowego(V).ZASTOSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH SOLI: AZOTANY..

Tworzenie wzorów soli na podstawie ich nazwy .

Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Gdy sól pochodzi od kwasu tlenowego, to pierwszy człon zyskuje końcówkę -an, a gdy od beztlenowego - zakończenie -ek.. A. kwas borowy (III) C. kwas azotowy (V) E. kwas węglowy .. Sole są higroskopijne lub mają tendencję do wchłaniania wody.. :)Rozwiązanie - Korzystając z tabeli rozpuszczalności, wypisz po trzy przykłady wzorów soli łatwo i trudno rozpuszczalnych.. Sole to związki złożone z kationów związanych z anionami.. Jakie kwasy tworzy chlor oraz jak wyglądają reakcje ich otrzymywania.Nazwa systematyczna: Wzór: Wartościowość: metalu: reszty kwasowej: chlorek magnezu: MgCl 2: 2: 1: siarczek chromu(III) Cr 2 S 3: 3: 2: bromek sodu: NaBr: 1: 1 .Pisanie wzorów soli .. Nazwa soli składa się z dwóch wyrazów.. Liczba atomów węgla Wzór sumaryczny alkanu Nazwa alkanu Wzór strukturalny alkanu 1 CH 4: metan 2 C 2 H 6: etan 3 C 3 H 8: propan 4 C 4 H 10: butan 5 C 5 H 12: pentan 6 C 6 H 14: .. a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH .Napisz wzór sumaryczny wodorotlenku chromu (III): 12.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów..

Wzory i nazwy soli.

Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Sole zbudowane są z atomu metalu i reszty kwasowej.. W tej pracy zostaną przedstawione podstawowe zastosowania wybranych, najczęściej wykorzystywanych soli.. Przykładem są związki ołowiu z tlenem o wzorach sumarycznych: Pb O 2 i PbO.Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C 4 H 9 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH metylowa Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne alkanów o 20 i .Cześć, dzisiaj nowy dział - sole i ich wzory oraz nazwy.. Następnie .. Dopasuj do wzorów sumarycznych kwasów (I - IV) ich nazwy systematyczne (A - F).. Sole znalazły bardzo szerokie zastosowanie w gospodarce i przemyśle.. - zobojętnianie .. Dla każdego z podanych kwasów napisz wzór jego reszty kwasowej : kwas fosforowy (V) kwas azotowy (III) kwas siarkowodorowy; .. Zapamiętasz ich wzory tak czy inaczej 🙂 .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Dysocjacja soli .. Na przykład sól kuchenna lub chlorek sodu składa się z kationu Na + związanego z anionem Cl -, tworząc NaCl.. Azotany występują w przyrodzie jako minerały.Wzory i nazwy soli; Wzory i nazwy soli, test z chemii Jak są zbudowane sole i jak się nazywająNazwy i wzory alkanów posiadających w swojej cząsteczce od 1 do 10 atomów węgla przedstawia tabela..

podać nazwy soli na podstawie ich wzorów sumarycznych,.Nazwy soli .

Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(III) - Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Na2S - …Napisz nazwy soli i wzory soli.. Spośród wymienionych wzorów soli wybierz hydroksosole: a) Na2SO4, K3PO4, MgOHCl, KHSO4 b) NH4HSO3, KHS, KBr, Al(OH)2Cl c) Al(OH)2Cl, MgOHCl, CaOHCl d) żadna odpowiedź nie jest poprawna 13.Ćwiczenie nr 2: Związki kompleksowe Autorzy: Rafał Grubba, Aleksandra Wiśniewska, Mateusz Zauliczny 1.. Ustalenie wartościowości reszty kwasowejUstal wzory i nazwy soli, które zawierają w cząsteczce: 2009-02-01 15:48:20; Podacie mi nazwy i wzory KWASÓW, ZASAD, SOLI?prosze 2012-03-21 15:41:23; Napisz wzory sumaryczne tych soli i podaj ich nazwy ( ) 2013-03-18 21:15:17; podaj nazwy podanych soli (a) i ich wzory (b) 2010-10-06 18:11:05; Podaj nazwy i wzory strukturalne soli!. Tlenek niemetalu + wodorotlenek .. (1915) Chemia dla wyższych klas gimnazjalnych Jakubowski, Lwów nazwy jonów metali wchodzących w skład cząsteczki soli.. tworzy nazwy soli na podstawie wzorów sumarycznych (proste przykłady); tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli na podstawie ich nazw (np.. Napisz na jakich stopniach utlenienia może występować chlor w związkach..

Podkreśl reszty kwasowe i napisz ich wartościowość w podanych kwasach.

Reakcja otrzymywania 1.. Powstały związek ma obojętny ładunek elektryczny.. Sole - związki zbudowane z kationów metalu i anionów reszty kwasowej.. Ta woda nazywana jest wodą hydratacyjną.Zadanie: zad 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli węglan Rozwiązanie: zad 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli węglan miedzi iiZad.. - zobojętnianie .. 2011-03-28 17:27:58 Wypisz po 3 przyklady soli rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie .. Niektóre azotany znalazły szerokie zastosowanie jako cenne nawozy mineralne, niektóre jako materiały wybuchowe lub ich składniki, niektóre w lecznictwie, w fotografii.. Reakcja otrzymywania 1.. Na jutro .Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Wzór ogólny soli: M m R n (m- ilość atomów metalu, n-ilość reszt kwaowych) Ustalanie wzoru soli za pomocą reguły krzyżowej.. Związki kompleksowe - pojęcia podstawowe 1.1 Definicje Związek kompleksowy Związek kompleksowy jest to związek składający się z atomu lub jonu centralnego oraz otaczającychZadania maturalne z Chemii Tematyka: tłuszcze, aminokwasy, peptydy, białka, cukry, izomeria optyczna.. Pierwszy człon to wyraz tlenek, a drugi - nazwa pierwiastka w dopełniaczu, np. tlenek sodu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt