Napisz pytania w czasie przeszłym użyj podanych wyrazów oraz dodaj czasownik be
Whe… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Pytania w czasie przeszłym (j. ang, klasa 6) Napisz pytania w czasie przeszłym.. i were dla pozostałych osób) rządzi się swoimi prawami i tworzy pytanie przez zmianę szyku, czyli występuje przed podmiotem.Pytanie w tym przypadku obywa się bez operatora.Past Continuous: konstrukcja pytania.. czas przeszły - czasownik mówi o tym, co już się zdarzyło, np. czytałem, bawiłem się, zjadłem czas teraźniejszy - czasownik mówi o tym, co właśnie się dzieje, np. czytam, bawię się, jem czas przyszły - czasownik mówi o tym, co dopiero się wydarzy, np. przeczytam, pobawię się, zjem Czasownik może występować w dwóch formach:W liczbie mnogiej z kolei wyróżnia się czasowniki w rodzaju męskoosobowym (te, które w l.p.. Plan zajęć: słownictwo, czytanie/słuchanie, gramatyka.. być (am, are, is), czasownik z końcowką -ing.. - tu natomiast widać, że czynność została wykonana.. W tym przypadku nie istnieje forma skrócona.. Ola maluje domek, płot i pieska.. Plan zajęć: słownictwo, czytanie/słuchanie, gramatyka.. - widać, że maluje teraz i jeszcze nie skończyła/ Ola namalowała domek, płot i pieska.. ( to jest bezokoliczik, ponieważ do nikogo się nie zwaraca, ale to nie potrzebne. ). Czasy 3.. Osoby 2.. 3.str.92/2: użyj w zdaniach 1-7 formy Past Simple podanych czasowników, czyli dodaj końcówkę-ed, str. 92/3: popatrz na zasady dodawania końcówki - ed do czasowników, przepisz je do zeszytu, do podanych czasowników 1-10 dopisz poprawnie formy przeszłe, str. 92/4: uzupełnij luki w tekście odpowiednimi wyrazami z ramki, str. 92/5: napisz .Czasownik - to odmienna część mowy, która nas informuje, o tym, co ktoś (coś) robi (robił, będzie robił) lub co się z kimś (czymś) dzieje (działo, będzie działo)..

Budowa zdania w czasie Past Simple zależy od tego jaki stosujemy czasownik.

Wystarczy więc przestawić szyk zdania - zamienić miejscami podmiot i czasownik posiłkowy.Odmiana czasownika przez czasy.. przyjęłyby rodzaj męski, np. my sprzątaliśmy, wy malujecie, oni nakleją) oraz w rodzaju niemęskoosobowym (pozostałe, a więc te, które w l.p.. itd.Opis czasu Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną.. W tym przypadku są to formy "WAS" oraz "WERE".. Marek pomaga siostrze w odrabianiu lekcji.. Wprowadzenie do lekcji: Przypomnij sobie wiadomości o czasie przeszłym prostym Past Simple z poprzedniej lekcji.Rekcja czasownika - Czasowniki z "für" - danken für + Akkusativ Czasownik danken für z pewnością doskonale znasz już z pierwszych lekcji języka niemieckiego.. Tryby OsobyJest to słówko, które musimy znać na pamięć, abyć użyć tego czasownika w czasie przeszłym.. Jeśli używamy czasownika "to be" - "być" (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco: Podmiot + was/were + reszta zdania np.:Zdania twierdzące w czasie Past Simple z czasownikiem TO BE.. Zresztą ty, ucząc się np. niemieckiego czy włoskiego, czujesz się bezpieczniej, jeśli w pobliżu jest zaimek osobowy..

Napisz pytania o Pompejach w roku 79.

To dobre dla obcokrajowców, którzy, odmieniając polskie czasowniki, pomagają sobie zaimkami.. W słowniku czasowniki są podane w formie bezokoliczników, które w języku niemieckim przeważnie kończą się na - en, np.:kaufen - kupować, gehen - iść.Tak ważne części mowy jak zaimki w tej sytuacji rażą.. Oznacza on dziękować za i łączy się z biernikiem.. Wprowadzenie do lekcji: Przypomnij sobie wiadomości o czasie przeszłym prostym Past Simple z poprzedniej lekcji.. Wieczorem ja wybrałem się z przyjaciółmi do kina.Odrabiaj swoje zadania domowe szybko i sprawnie.. Użyj podanych wyrazów oraz dodaj czasownik be w odpowiedniej formie.Czasownik to be ( w czasie przeszłym was w 1 i 3 os. l.poj.. Pytanie: Was he at school?Omówimy trzy rodzaje trybów, które za pomocą formy osobowej wyrażają, jak przedstawia się czynność (lub stan): • tryb orzekający, bo orzeka, informuje o czynnościach (lub stanach), które mają miejsce w teraźniejszości, zaistniały w przeszłości lub dopiero zostaną wykonane;..

(ang, 6 klasa) Z podanych wyrazów ułóż pytania w czasie przeszłym.

1.Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Napisz pytania w czasie przeszłym Użyj podanych wyrazów Oraz dodaj czasownik be w odpowiedniej formie Za każ… deadpool1647 deadpool1647 06.11.2018 Język angielski Gimnazjum Napisz pytania w czasie przeszłym Użyj podanych wyrazów Oraz dodaj czasownik be w odpowiedniej formie Za .Napisz pytania w czasie przeszłym.. Zdania twierdząceDodaj nowy 1.. Tworzenie zdań w czasie przeszłym prostym w języku angielskim jest bardzo łatwe.Cele zajęć: Po dzisiejszej lekcji powinieneś znać słownictwo zw z obsługą komputera oraz umieć zadawać pytania w czasie przeszłym.. Podajmy za przykład: malować.. przyjęłyby rodzaj żeński lub rodzaj nijaki, np. one napisały, one będą czytały).1.. Dodaj brakujące słowa.. Inne przykłady: Kasia szkicuje .. - nie dokonana, czynność trwa Kasia .Present Continous - zdania; Podmiot, czas.. Zostań ekspertem z danego przedmiotu, zarabiaj punkty, wygrywaj nagrody.W liczbie pojedynczej występują trzy rodzaje, w liczbie mnogiej tylko dwa: będziesz czytał - rodzaj męski namalowałam - rodzaj żeński rosło - rodzaj nijaki przybyli - rodzaj męskoosobowy tańczyłyście - rodzaj niemęskoosobowy Rodzaj czasownika można określić tylko w czasie przeszłym, przyszłym złożonym i trybie przypuszczającym: myślał - r. męski .wykonaj zadanie 4/str 85 w zeszycie-z podanych wyrazów oraz z czasownikiem was/were ułóż zdania twierdzące i przeczące, np. My grandad was a police officer..

Użyj podanych wyrazów oraz dodaj czasownik be w odpowiedniej formie.

Nastepnie uzupełnij krótkie odpowiedzi… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.To bardzo proste.. Uwaga!. Liczby 4.. Czasowniki odmieniają się przez: 1. d) pytania z czasownikiem być tworzymy za pomocą inwersji-czyli przestawiamy czasownik was/were z podmiotem, np. He was at school.. Wszyscy uczniowie wyszli z klasy.Czas Past Simple jest czasem przeszłym, który służy do opisywania zakończonych czynności, które miały miejsce w przeszłości, i które nie mają wpływu na teraźniejszość.. Podobnie jak w czasie Present Simple, czasownik "TO BE" (być) ma różne formy dla poszczególnych osób..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt