Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania wpisz w każdą lukę literę
EXAM TASK Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę 4.1.-4.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Język angielski - rozszerzenie - zdawali uczniowie w środę od godziny 11.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uwaga!. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie na naszej stroniePrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij litery w lukach, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; Przeczytaj poniższy tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Od rana poziom podstawowy, po południu - rozszerzony.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Odpowiedzi i arkusz CKE zW każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. ENSURING SAFE OPERATION OF DRONESPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. A They were often caused by perfectly normal circumstances.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. A VERY UNUSUAL HAIRDRESSER "How are you?Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Zadanie 7 Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Zakreśl literę A, B albo C.. Uwaga!. Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Angielski - ten język maturzyści zdają w poniedziałek, 8 maja.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

(4 pkt) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

literę, któ-rą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery .EXAM TASK Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uwaga!. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: dwa zdania .Matura z języka angielskiego 2018 Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych zadanie 5 Zadanie 5.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w luki 1-3 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. C.Trwa egzamin gimnazjalny 2016.. 2011-05-23 21:00:05; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

EXAM TASK Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!Strona 8 z 14 Zadanie 8.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9 .4.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1-8.4) literę, którą oznaczona brakujące zdanie A-E, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Zakreśl literę A, B, C lub D.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt