Do podanych opisów dopisz właściwe postacie historyczne
Źródło: „Polityka" Wydanie specjalne.. 2010-11-15 20:04:12(0 3) Do podanych definicji dopisz odpowiedni termin historyczny, wybierając go spośród podanych poniżej.. Opis 1.. Nowa Matura 2006, E. Pustuła, C. Tulin, Gdynia 2005, s. 158.. 🎓 Do podanych opisów dopisz imiona i nazwiska postaci historycznych lub wyrażenia.Przyporządkuj podanym opisom właściwe postaci historyczne.. 1717 r., 1768 r., 1792 r., 1794 r. A. konfederacja targowicka _____ C. konfederacja barska _____ .. 9 Do poniższych wydarzeń historycznych dopisz odpowiednie postacie.. Opis państwa Nazwa państwa Numer A.Do każdego z podanych opisów dopisz nazwę właściwego urzędu.. Prezydent… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Do poniższych opisów postaci historycznych dopisz imię tej postaci.. Opis Imię i nazwisko postaci historycznej A. prezydent Warszawy we wrześniu 1939 r. B. przywódca III Rzeszy C. przywódca ZSRR w czasie II wojny światowejPrzyporządkuj postacie do odpowiednich opisów .. Polityk i dowódca, u boku Stefana Batorego oraz Zygmunta III zrobił wielką karierę polityczną; założył miasto w stylu renesansowym.. 15.2. Podaj nazwę przedstawionego godła.. Zadanie 16.. Pogrupuj cechy charakterystyczne baśni i legendy.Podaj nazwę państwa, którego godło przedstawiono na ilustracji.. W 1505 roku wstąpił do .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Do opisów dopisz właściwe pojęcia.

Dopisz po dwa przykłady do każdego terminu.. Wymień trzy przykłady walki cywilnej Polaków podczas okupacji niemieckiej.. Opisy: A. poleca 84 % .. Zajmował się bezpieczeństwem miasta, organizacją prac publicznych i igrzyskami.. Odpowiedzi wybierz spośród podanych.2.. Pomocnik historyczny 4/2010, s. 46.. A. polski kardynał wybrany na papieża w 1978 r. B. przywódca strajku robotników w stoczni gdańskiej C. premier pierwszego po wojnie niekomunistycznego rządu w Polscedo podanych lat dopisz właściwe wydarzenia.. (0-4) Do podanych opisów dopisz nazwy odpowiadających im państw i numery, którymi zostały oznaczone na mapie.. 3.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Wybierz odpowiedzi spośród podanych poniżej.. Urzędnik wybierany na pół roku w momencie wyjątkowego zagrożenia .Do podanych opisów dopisz imiona i nazwiska odpowiednich polskich polityków.. Uczony, filozof, uczeń Platona, dał początek logice, autor dzieła „Polityka".. 2012-04-30 15:52:54 Do opisów rzek podanych poniżej dopasuj odpowiednie pary rzek ?.

(jmr) 1/12 Najbardziej znane postacie historyczne.

nr definicja termin historyczny 1. kościół parafialny w mieście lokowanym na prawie niemieckim 2. siedziba władz miasta lokowanego na prawie niemieckim 3. tak nazywano najbogatszych mieszczan Terminy: burmistrz, fara, patrycjat .Podkreśl właściwe przyczyny upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego.. Do podanych opisów dopisz właściwe nazwy pierwiastków: Składnik hemoglobiny - 2010-10-27 18:38:41Do podanych fragmentów biografii dopisz imiona i nazwiska osób, których one dotyczą.. Bardzo szybkie uderzenie wojskowymi siłami zbrojnymi na dany kraj z wykorzystaniem elementu zaskoczenia np. atak Niemiec: na Francję w 1914 i 1940 roku, na Polskę w 1939 roku, czy na ZSRR w 1941 roku.. B. Pierwszy elekcyjny władca; po kilku miesiącach rządów uciekł do Francji.Do każdego z podanych opisów dopisz imię i nazwisko postaci historycznej której ten opis dotyczy.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:E. Żydzi byli narodem skazanym przez Hitlera na zagładę.. Uważany jest za „ojca" historii, opisał wojny grecko - perskie.. Proszę o poukładanie tych postaci do ich Rządów.. DAM NAJ 2009-09-15 17:23:07; Sole mineralne dostarczają organizmowi pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania..

2011-06-29 12:23:19Do opisów dopisz właściwe nazwy pojęć.

Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. 2011-06-08 20:10:26 Do odpowiednich dat dopisz wydarzenia ,,,?. Zadanie 10.. W tym celu umieść ich imiona we właściwym miejscu tabeli.. 2.do podanych dat dopisz wydarzenie1926r-1933r-3.podane wydarezenia Przedmiot: .. Przydatność 50% Porównaj sposoby kreacji postaci w podanych fragmentach „Moralności pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej i „Kartoteki" Tadeusza Różewicza.Do podanych opisów przyporządkuj właściwe pojęcia: grupa społeczna, zbiorowość społeczna, społeczność, społeczeństwo.. (0-3)Konkurs historyczny - szkoła podstawowa.. 2010-10-09 18:51:18 Do podanych postaci dopisz wydarzenie i wiek 2011-02-05 12:09:58 do podanych dat , dopisz wydarzenia .. 2009-10-18 09:59:02Dopisz do podanych opisów właściwe nazwiska.. 2011-04-07 17:25:19 Do podanych liczebników głównych dopasuj odpowiednie rzeczowniki z ramki i wypisz według wzoru.. / 5 Opis Imię i nazwisko postaci historycznej A. prezydent Warszawy we wrześniu 1939 r. B. tytułowano go Führerem C. był obiektem kultu jednostki w ZSRR 4.Mapa do zadania 10.. Twórca potęgi państwa macedońskiego, przeprowadził szereg reform, podporządkował sobie greckie polis..

Postacie historyczne.

Polski historyk, wieloletni działacz Unii Wolności, minister spraw zagranicznych w latach 1997-2000, poseł do Parlamentu Europejskiego.. Opis urzędu Urząd 1.. Nietrwałe skupisko ludzi powstałe często przez przypadek.. (0-1) spadek znaczenia chrześcijaństwa / kryzys gospodarczy i polityczny / śmierć Juliusza ezara / przegrana w wojnie z Grekami / najazdy plemion barbarzyńskich / zdobycie Konstantynopola przez Turków 18.. (0-3) Do każdego z podanych opisów dopisz właściwą nazwę urzędników rzymskich z okresu republiki.Do podanych niżej opisów podaj po2 przykłady organizmów.. Do każdego z podanych opisów dopisz imię i nazwisko postaci historycznej, której ten opis dotyczy.. W 1998 roku pełnił funkcję przewodniczącego OBWE.Do każdego z podanych opisów dopisz imię i nazwisko postaci historycznej, której ten opis dotyczy.. Marcin Luter (1483-1546) Marcin Luter, właściwie Martin Luther, urodził się 10 listopada 1483.. Baba Jaga, św. Kinga, Bazyliszek, królowa Jadwiga, św. Aleksy, Janosik, Smok Wawelski postać historyczna postać fantastyczna 4.. Najwyższy urzędnik w republikańskim Rzymie mający władzą wykonawczą i wojskową.. 2011-02-20 16:41:45 Do jakiego wydarzenia historycznego odnosi się piosenka Jacka Kaczmarskiego - Mury?. Walczył pod .Do podanych opisów dopasuj wymienionych przedstawicieli skorupiaków.. A) Był ministrem skarbu w Królestwie Polskim (1821-1830), inicjatorem założenia Banku Polskiego, zwolennikiem industrializacji Królestwa.1 Dopisz właściwą datę do każdego wydarzenia.. Spośród podanych bohaterów legend wskaż postaci historyczne i fantastyczne.. 4.Przejdź do treści O PORTALU Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.Do każdego z podanych opisów dopisz imię i nazwisko postaci historycznej, której ten opis dotyczy.. Dziedzic na Garbowie, herbu Sulima.. Etap szkolny 2018/2019 4 Zadanie 3.. To najbardziej złożona forma życia społecznego, składająca się z wielu grup.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. August 3 - władczyni Rosji Tadeusz Kościuszko - król Polski Hugo Kołłątaj - naczelnik powstania kościuszkowskiego Bartosz Głowicki - jeden z reformatów na Sejmie Wielkim Katarzyna 2Polaków, którzy znaleźli się wśród najbardziej znanych postaci historycznych, odnajdziesz na końcu galerii..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt