Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków metali i tlenków niemetali
Jak sama nazwa wskazuje wodorotlenki mają pewną, charakterystyczną dla nich grupę, która składa .Tlenki metali i niemetali a. Definiuję tlenki b. Dokonuję podziału tlenków c. Rozróżniam tlenki metali i niemetali d.. Podaję nazwy tlenków f. Podaję sposoby otrzymywania tlenków g. Zapisuję proste równania reakcji h. Określam właściwości i niektóre zastosowania tlenków i.Wodorotlenki otrzymuje się jako efekt działania tlenków metali aktywnych (tlenków zasadowych) na wodę oraz niektórych metali na wodę.. 4) Napisz jak zmienia się moc zasad w grupach i okresach.Narysować wzory strukturalne prostych tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli.. Wymagania na stopień dostateczny ( 3 ) Znajomość zagadnień na ocenę dopuszczającą a ponadto Uczeń potrafi: Znać pojęcie tlenek amfoteryczny.. Uzupelnij tabele.. Cześć,dzisiaj łatwy i przyjemny temat - wodorotlenki metali.. Zidentyfikować produkty reakcji tlenków niemetali z wodą za pomocą wskaźników (papierek uniwersalny) Podać nazwy, napisać wzory sumaryczne innych kwasów (np. fosforowych, kwsów tlenowych chloru, siarkowodorowego, bromowodorowego)Temat: Tlenki metali i niemetali.. Nazwa systematyczna Tlenek żelaza(III) Tlenek chromu(III) Wzór sumaryczny Wartościowość metalu w tlenku Wzór elektronowy kreskowy 2. chemia.. 2009-02-01 17:02:05; Dokończ równania reakcji otrzymywania wodorotlenków; ))) 2012-03-13 21:17:27; Wzory sumaryczne i strukturalne tlenków i wodorotlenków 2013-02-07 15:39:52Nazwy tlenków metali i niemetali, soli, kwasów, zasad i wodorków oraz sposoby otrzymywania soli - tabelki ..

Zapisuję wzory sumaryczne tlenków e.

Ustal i napisz wzór sumaryczny tlenku na podstawie poniższych opisów.. TEORIA I. Tlenki metali i niemetali Podstawowe informacje o tlenkach już znasz.. Uzupełnij tabelę.. Uzupełnij tabelę.. Zidentyfikować produkty reakcji tlenków metali z wodą.. Podaj po dwie nazwy systematyczne (z użyciem przedrostków liczebnikowych i wartościowości) i narysuj wzory strukturalne następujących tlenków: CuO, Cu 2 O .2) Napisz wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenku miedzi (II), wodorotlenku glinu wodorotlenku potasu, wodorotlenku wapnia.. Zadanie 2.. Korzystając z posiadanych informacji oraz z podręcznika (str. 196-201) wykonaj polecenia.. Połączenia typu tlenki metali - tlenki niemetali; CaO + CO 2 → CaCO 3.. 12 pytań z chemii.. Mam problem ze zrozumieniem np. Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Chemia - Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali.Rozwiąż równanie : 1 reakcji zobojętniania, 2 metali z kwasami,3 tlenków metali z kwasami, 4 wodorotlenków.. Nazewnictwo.. Więcej informacji.. 3) Napisz czym różni się wodorotlenek od zasady, podaj po dwa przykłady wodorotlenków i zasad.. tylko tlenki litowców i berylowców reagują chemicznie z wodą.TEMAT: Tlenki metali i niemetali.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków i tlenkow niemetali których należy użyć aby otrzymać sole o podanych wzorach NaNO3 CuSO4 K2SO4Zapisać wzór wodorków metali..

Wzory i nazwy wodorotlenków.

a)• pisze ogólny wzór wodorotlenków oraz wzory wodorotlenków wskazanych metali; • podaje przykłady tlenków metali i niemetali reagujących z wodą; • pisze równania reakcji tlenków zasadowych i metali aktywnych z wodą; • tłumaczy, czym różni się wodorotlenek od zasady.. Tlenek to związek chemiczny dowolnego pierwiastka z tlenem.. wodorotlenki metali grupy 1 i 2 .. Wodorotlenków z 1 i 2 gr (z wyłączeniem Be): Me + woda .podaj po 3 przyklady tlenku metalu i niemetalu.. tlenki metali nie rozpuszczają się w wodzie.. Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków metali i tlenków niemetali, których należy użyć, aby otrzymać sole o podanych wzorach.. Korzystając z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków, można sprawdzić, które rozpuszczają się w wodzie, a które wytrącają się w postaci osadów, czyli są praktycznie .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

nazwy tlenków metali.

Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. nazewnictwo tlenków metali .Rozpuszczalność wodorotlenków 2. grupy wzrasta ze wzrostem liczby atomowej berylowca, a wodorotlenki pozostałych metali są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie.. • podaje przykłady tlenków niemetali reagujących z .1) 5 tlenków 2) 5 wodorotlenków 3) 5 kwasów 4) 5 sodów 2011-10-27 22:10:58; Podaj wzory sumaryczne i nazwy tlenków azotu, w których przyjmuje on wszystkie możliwe wartosciowości od 1 do 5 2016-02-09 18:47:11; Ustal wzory sumaryczne i strukturalne .Zadanie: podaj nazwy tlenków so3 , so2, al2o3, cu2o, cuo, k2o Rozwiązanie: so3 tlenek siarki vi , so2 tlenek siarki iv , al2o3 tlenek .Nazwy tlenków tworzy się, dodając słowo tlenek do nazwy pierwiastka chemicznego, np.: CaO - tlenek wapnia, CO 2 - tlenek węgla(IV).. (Tematy 9 i 10 str.53-62) Jednak krótkie przypomnienie.Tlenki - nieorganiczne związki chemiczne, zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego.Powstają w wyniku reakcji pierwiastków z tlenem ( utlenianie, spalanie) oraz rozkładu związków zawierających tlen.Najbardziej rozpowszechnionymi tlenkami są: woda (H 2 O), krzemionka, czyli główny składnik piasku kwarcowego (SiO 2), dwutlenek węgla (CO 2).39..

Nauczę się rodzajów tlenków i ich reakcji.

Ze względu na a) W temperaturze pokojowej jest gazem o nieprzyjemnym zapachu.. Tematy w podręczniku str. 196-210 W zeszycie przedmiotowym zapisz TEMAT LEKCJI, a pod nim napisz NOTATKĘ.. Proszę o szybką i dobrą odpowiedz :(nie może być tlenek rtęci,tlenek węgla(IV),tlenek siarki(IV),tlenek magnezu , tlenek wapnia,tlenek żelaza (III),tlenek glinu ,tlenku wodoru (woda),tlenki siarki,tlenek węgla , tlenek azotu ,tlenek krzemu(IV) , )Napisz wzory sumaryczne podanych związków: 4p a) siarczan (IV) wapnia b) chlorek miedzi (II) c) wodorotlenek żelaza (III) d) węglan potasu 6.. Zapisać za pomocą równań reakcji otrzymywanie tlenków metali i niemetali.Podkreél wzory sumaryczne tlenków niemetali.. Tworzymy je dodając do słowa wodorotlenek nazwę metalu podając w nawiasie jego wartościowość, np. wodorotlenek miedzi (II).. 2010-12-28 22:40:24; Napisz nazwy produktów reakcji (a) i równania reakcji otrzymywania podanych wodorotlenków (b).. Ustal i napisz wzór sumaryczny tlenku na podstawie poniższych opisów.. Kwasy i zasady - zadania.Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków metali i tlenków niemetali, których należy użyć, aby otrzymać sole o podanych wzorach.. Reakcja tlenku węgla(IV) z wodą wapienną Wykonaj doświadczenie zgodnie z instrukcją.TEMAT: Tlenki metali i niemetali.. Cele lekcji: Dowiem się, co to są tlenki metali i niemetali, czym są tlenki, podtlenki, nadtlenki, jakie są ich właściwości i podział.. 0 0. smirka 30.9.2010 (21:49) a.Napisz po trzy tlenki metali i niemetali .Scharakteryzuj ich właściwości i zastosowania .. Nazwa systematyczna Tlenek żelaza(III) Tlenek chromu(III) Wzór sumaryczny Wartościowość metalu w tlenku 2. napisz ich wzory sumaryczne i nawzy Zgłoś nadużycie.. Wiele pierwiastków tworzy z tlenem więcej niż jeden tlenek.Ich wzór ogólny jest następujący: Me n (OH) n. gdzie n- liczba grup OH = wartościowość metalu.. Zadanie jest zamknięte.. Tlenki otrzymuje się w reakcjach chemicznych: metalu lub niemetalu z tlenem lub w wyniku termicznego rozkładu niektórych kwasów, wodorotlenków i soli.Napisz wzory sumaryczne i strukturalne tlenków następujących pierwiastków: baru, boru, chloru(VII), krzemu, magnezu, manganu(II), siarki(IV), siarki(VI), sodu, wapnia, żelaza(II).. Lekcja Content .. Wzór sumaryczny tlenku cu20 NO ZnO Zadanie 3.. Najlepsze rozwiązanie.. N20, Na20, cao, S03, Pb02, S02, 1<20, C02 Skorzystaj z podrecznika s. 70 Produktami termicznego rozkkadu wodorotlenku Želaza(lll) sq tlenek Želaza(lll) i woda.. Nazwa systematyczna tlenku tlenek azotu(lV) tlenek Želaza(lll)Tlenki metali i niemetali 1.. Roztwory wodorotlenków łatwo rozpuszczalnych w wodzie (wszystkie wodorotlenki metali z 1. grupy układu okresowego i wybranych metali z grupy 2.). tlenki niemetali to najczęściej gazy.. Na2O (jedynki w indekach stechiomterycznych nie zapisujemy) MgO (wartościowości zostały skrócone - podzielone przez siebie) Al2O3 W tworzeniu wzorów .NApisz wzory sumaryczne i strukturalne kwasów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt