Przeczytaj dialogi i wybierz poprawne odpowiedzi
2012-11-06 20:35:14; Przeczytaj uważnie tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Z pozdrowieniami Zespół ekspertów CKE Język polski Zadanie 1.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Polecenie brzmi: Posłuchaj rozmowy, przeczytaj zdania i wybierz poprawną odpowiedź, a następnie napisz ją w zeszycie.🎓 Przeczytaj tekst.. Jeżeli powiedzą, że nie - postaraj się ją poprawić: przeczytaj odpowiedź przykładową, napisz ją swoimi słowami, zastanów się, czy możliwe byłoby inne ujęcie tematu.. Pytania i odpowiedzi .Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wybierz wszystkie poprawne dokończenia zdań.. Poprawna odpowiedź PP WyjaśnieniaWybierz poprawna odpowiedz.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1.1.-1.3.. 2012-04-10 19:15:58🎓 Przeczytaj tekst.. 2011-02-10 20:05:03 Uzupełnij zdania 1 - 5 wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie .. Poprawna odpowiedź FF WyjaśnieniaPrzeczytaj tekst i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.. Rozwiązania zadań.. .W oparciu o informacje zawarte w nagraniu, wybierz prawidłową odpowiedź a, b lub c i zapisz ją w zeszycie (Nie przepisuj całych zdań!).. Rozwiązania zadań.. Zaznacz zjawisko atmosferyczne,którego dotyczy opis.. Poprawna odpowiedź Postacie z mitologii słowiańskiej: Lelum, PolelumPrzyjrzyj się rysunkom i wybierz poprawne odpowiedzi..

🎓 Przeczytaj e-mail i wybierz właściwą odpowiedź.

użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Zakreśl literę A, B lub C.. Uwaga!. Przeczytaj teksty.. Rozwiązania zadań.. No cóż… Zabierzcie ją do sali i przygotujcie — padł oschły rozkaz.str.. Wybierz poprawna odpowiedz 1.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z .odpowiedź jest poprawna.. Angielski.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Pytania i odpowiedzi .Zakreśl poprawne odpowiedzi (podręcznik, strona 180-181): I. Rozpuszczalność większości ciał stałych w wodzie .. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią poszczególnych wiadomości.. 5 Przeczytaj e-mail i wybierz właściwą odpowiedź a, b lub c.. Wykonano następujące doświadczenie: Balon potarto suchą gazetą, w wyniku czego gazeta naelektryzowała się dodatnioPrzeczytaj tekst, a następnie zaznacz pawda lub fałsz.. Zad.3 Na stronie z podręcznika umieszczonej poniżej, spójrz na zadanie 10 str.88.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpo wiedź spośród oznaczonych literami C i D. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Hallo, Eva,Matura 2016: Angielski podstawa [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] Trzeciego dnia trwającej matury 2016 maturzyści zdawali wybrany język nowożytny..

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi!

Sprawdź, czy odpowiedzi, które zaznaczyłeś podczas wysłuchania nagrania, zgadzają się.. A dokładnie ci, którzy zdecydowali się zdawać .Przeczytaj poniższe minidialogi.Z podanych odpowiedzi a,b i c wybierz właściwą wypowiedz jednej o. Opisz wymarzone wakacje po angielsku limit słów 80-120 ktoś Pomorze mi przy tym zadaniach z Angielskiego bardzo proszę Zadanie 8.. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ - to wszystko .Uzupełnij poniższe zdanie.. a) Jeżeli wszystkie sprężyny i ciężarki są identyczne, to najdłuższy okres drgań ma ciało na rysunku A/ B/ C, natomiast największą częstotliwość drgań- ciało na rysunku A/ B/ C. b) Najdłuższy okres drgań ma wahadło na rysunku D/ E/ F, natomiastPrzeczytaj tekst.. Przeczytaj teksty.. Jeżeli powiedzą, że nie - postaraj się ją poprawić: przeczytaj odpowiedź przykładową, napisz ją swoimi słowami, zastanów się, czy możliwe byłoby inne ujęcie tematu.. angielski 2011-04-21 14:13:51 wybierz poprawna odpowiedz a , the, lub -- 2013-12-11 00:23:39Wybierz poprawna odpowiedz ?. Z pozdrowieniami Zespół ekspertów CKE Wiązka 1.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Zadanie 1.. Zadanie 1.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów i dodaj wszystkie niezbędne elementy, tak aby otrzymać poprawne zdania.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Pytania i odpowiedzi ...🎓 Przeczytaj tekst.

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.Po dwukrotnym wysłuchaniu dialogu wybierz właściwe, zgodne z jego treścią, dokończenia zdań.. — Spodziewałem się czegoś innego.. A. epiki B. dramatu C. dialogi i obecność narratora.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.Uzupełnij dialogi.. D. didaskalia i wypowiedzi bohaterów.. Następnie przeczytaj dialog z nagrania załączony poniżej tego ćwiczenia.. Jak poprawnie zapisywać dialog z „padła odpowiedź", „padł rozkaz", ect?. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. B (Zwiedz - Pytania i odpowiedzi - Język francuski.. Utwór A. Mickiewicza pt. Dziady cz. II należy do A B, o czym świadczą C D.. 8.1.Poprawna odpowiedź w zadaniu Układ możliwych odpowiedzi na karcie odpowiedzi .. 🎓 Przeczytaj dialogi, a następnie dopasuj - Zadanie 1: Język polski 4 - strona 5 🎓 Rozwiązanie zadania 1 z książki Język polski 4 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plMam jedno, strasznie nurtujące mnie pytanie.. Z pozdrowieniami Zespół ekspertów CKE Wiązka 1.. Język ANGIELSKI poziom podstawowy - to z nim maturzyści musieli się zmierzyć trzeciego dnia egzaminu dojrzałości.. 2014-01-26 19:30:48; Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?.

B. it - Pytania i odpowiedzi - Język angielski.

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. 105/1: posłuchaj i przeczytaj dialog, zaznacz poprawne odpowiedzi, str, 105/2: przepisz do zeszytu informację z ramki i znajdź 4 przysłówki w dialogu w zadaniu 1, str. 105/3: przepisz zdania , użyj wyrazów w nawiasach, str. 105/4: posłuchaj nagrania-które kraje odwiedzili Imogen i John,odpowiedź jest poprawna.. Zakreśl literę A, B albo C. Dear Kate, I would like 1.1 - Pytania i odpowiedzi - Język angielski..Komentarze

Brak komentarzy.